Bewonersgroep Maxima: Agrifirm is slechtste locatie voor Maximabrug

Alphen aan den Rijn/Koudekerk, 16 januari 2012 – Volgens de bewonersgroep –Maxima en de vereniging Maak Het
Hart Niet Hard geeft de informatieverstrekking bij het verschijnen van de concept planMER voor de Maximabrug
een vertekend beeld.  Terwijl gesproken wordt van de ‘beste’ oplossing is in de planMER te lezen dat aanleg van de
Máximabrug op Locatie 2 (‘Agrifirm’) het verkeersprobleem niet oplost. Tevens wordt er in de planvorming van
uitgegaan dat het industrieterrein Hoogewaard wordt uitgebreid, terwijl er in de fuserende gemeenten nog veel
leegstand is op bestaande bedrijfsterreinen.
 
Naar aanleiding van artikelen in de media geeft –Maxima/MHHNH via dit persbericht een eerste reactie op de
momenteel ter inzage liggende concept planMER Máximabrug. De kop van een artikel in het Leidsch Dagblad van
10.1.2012 (‘Agrifirm beste locatie voor Maximabrug’) en die in Alphen.CC van 11.1.2012 (‘Máximabrug het best nabij
Leidse Schouw’) zijn slechts gedeeltelijk waar. Uit het rapport is weliswaar de conclusie te trekken dat Locatie 2 de
minst slechte locatie is (van de 2 geselecteerde locaties). Echter dit geldt slechts voor de korte termijn. In het rapport
is ook vermeld dat op de langere termijn (als ook de rondweg om Alphen zou worden gerealiseerd), deze locatie juist
de slechtste oplossing biedt omdat dan de Landlustweg met een 2×2 baans weg wordt doorsneden.
 
Tevens wordt niet vermeld dat bij Locatie 2 (‘ Agrifirm’) alleen de effecten van de brug zijn onderzocht. De
onderzoekers hebben er geen rekening mee gehouden dat er voor het verkeer over de brug richting Koudekerk of
naar Alphen aan den Rijn ook een weg moet worden aangelegd. Deze weg moet door of om het industrieterrein naar
de Hoogewaard lopen. Dit betekent een onherstelbare schade aan het unieke weilandgebied langs de Landlustweg en
de Lagewaard. De weg is een onzekere factor waarvan de effecten formeel niet kunnen worden gemeten. Hoewel er
al geruime tijd over deze weg gesproken wordt, is de besluitvorming hierover opnieuw uitgesteld.
 
De aanleg van deze weg zou aansluiten bij de wens van de meerderheid van de politiek om de capaciteit van het
industrieterrein  uit te breiden. Echter, juist in situatie met een krimpende economie en in een tijd dat elke gemeente
gewezen wordt op de vele leegstand op bestaande industrieterreinen (zoals in het Rijnhavengebied in Alphen aan den
Rijn) is dit ongewenst. Eerst moeten de bestaande terreinen worden (her)gebruikt en vervolgens moet worden
aangetoond dat de noodzaak van het uitgeven nieuwe grond aanwezig is. Uitbreiding gaat immers vaak ten koste van
onvervangbare natuur. Als deze aspecten meegewogen zouden worden bij Locatie 2 dan zou ook deze locatie slecht
(vuurrood!) scoren op de onderdelen Landschap, Cultuurhistorie, Duurzaamheid en Klimaat!
 
Het oplossen van de zeer slechte verkeerssituatie in Koudekerk is feitelijk de aanleiding van de aanleg van de brug! Dit
probleem wordt veroorzaakt door het vrachtverkeer en de auto’s die nu alle van de smalle Dorpsstraat gebruik
maken. Uit de concept planMER blijkt echter dat door de aanleg van de Máximabrug de verkeersdrukte bij de
Koudekerksebrug met slechts 12% afneemt, terwijl de drukte op de Gnephoek met meer dan 55% toeneemt. Het kan
niet de bedoeling zijn dat een brug een verkeersprobleem verschuift in plaats van oplost!
 
De keuze voor een brug op Locatie 2 (‘Agrifirm’) is verkeerd en de uitvoering van de brug is verkeerd. Een smalle, bij
voorkeur lage brug kan de verkeersproblemen in Koudekerk oplossen. De “Minimabrug” moet dan ook zo dicht
mogelijk bij Koudekerk komen te liggen. Door zijn aanzienlijk geringere omvang en veel lagere prijskaartje kan deze
brug op korte termijn worden gerealiseerd. De aanleg van de megalomane Máximabrug zal nog jaren op zich laten
wachten.
 
-Maxima en MHHNH zullen voor 10 februari namens de betrokken bewoners hun zienswijze op de concept planMER
indienen.

Geef een reactie

Recent nieuws

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Besluiten gemeenteraad 23.11.2018 14:41 Gemeente Alphen

Diefstal met geweld, recherche zoekt getuigen 23.11.2018 13:28 Politie Alphen aan den Rijn

Alphen aan de Rijn – Diefstal met geweld, recherche zoekt getuigen 23.11.2018 12:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl


Toekomstige evenementen