Van Uden: geluidsoverlast Alpherium afgenomen

Op de website logistiek.nl is onlangs een interessant artikel verschenen over de geluidsoverlast van de containerterminal Alpherium. Na de opening werd er veel geklaagd over geluidsoverlast door de bewoners van Gouwsluis, en de provincie Zuid-Holland heeft exploitant Van Uden meerdere boetes opgelegd (half december zo rond de 76 duizend euro). Van Uden heeft daarom een aantal maatregelen genomen om de overlast te beperken en heeft het idee dat de boel nu aardig onder controle is.

Er is ander materiaal aangeschaft, en er is – sinds de N207 is verlegd – meer ruimte om te werken waardoor er minder contactgeluid is. Ook worden de containers aan de buitenkant van de terminal zo veel mogelijk als een muur gestapeld om als geluidswal dienst te doen. Met speciale software wordt er continu gemeten hoeveel geluid de terminal produceert.

Wat uit die metingen opvalt, is dat de hoge overschrijdingen, dus ver boven de 100 decibel, sinds begin november dramatisch zijn gedaald. Both: “Uit deze data blijkt dus dat de genomen technische maatregelen er toe hebben geleid dat we minder geluid produceren vanaf het terrein en wat nog belangrijker is: de mensen zijn aantoonbaar stiller zijn gaan werken. We hebben nu zelfs één medewerker die in staat is om letterlijk fluisterstil te werken. We zijn nu zo ver dat in de functieomschrijving van de medewerkers ‘geluid’ voorop staat en dat daarna pas productiviteit belangrijk is. De mensen zijn zich bewust dat het voorkomen van geluid belangrijk is voor deze terminal.”

Zo is er door Van Uden gestuurd op gedragsverandering van het personeel. Dat viel nog niet mee. Directeur Antvelink:

Het is tegennatuurlijk om als chauffeur zachtjes te werken. Het is een grote logge machine van al snel 130 ton. Probeer daar maar eens zachtjes mee te werken. De meeste hebben een verleden als chauffeur in het Rotterdamse havengebied en daar waren ze gewend om ruw om te gaan met containers bij de terminal. Nu zijn we zo ver dat het een sport begint te worden om zo stil mogelijk te werken. Dat proberen we ook veel mogelijk te belonen. Sanctioneren als iemand te veel herrie maakt werkt niet.

Antvelink vervolgt:

“We communiceren veel intensiever met de bewoners en dat begint zijn vruchten af te werpen. Ook met de gemeente onderhouden we nu ook veel nauwere contacten. Achteraf gezien hebben we ons verkeken op wat de geluidsproductie voor een impact had op de omgeving.”

[…] “We produceerden toch veel meer geluid dan verwacht. Alle aanpassingen hebben ons uiteindelijk tonnen gekost, een slechte pers en de buurt was in opstand. We hebben een jaar leertijd gehad om technisch en logistiek gezien alles voor elkaar te krijgen, maar het geluid beteugelen bleek toch de grootste uitdaging.”

Logistiek.NL: Containerterminal Alpherium is geluidsoverlast de baas

Hieronder nog een mooi filmpje van het havenbedrijf Rotterdam waarin het voordeel van de modal shift die met een containerterminal wordt behaald door mensen van o.a. Heineken en Zeeman wordt toegelicht.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen