Klankbordgroep fusiegemeente heeft nieuwe voorzitter

De klankbordgroep bestaande uit raadsleden die de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude (ABR) vertegenwoordigen, heeft besloten  Prof.Dr.J.Th.J. (Joop) van den Berg aan te stellen als onafhankelijk voorzitter. Het is niet ongebruikelijk gedurende de herindeling voor een onafhankelijk voorzitter te kiezen. Hij kan voor alle drie de delegaties van de gemeenteraden ‘ongekleurd’ als  voorzitter fungeren.
 
In een korte reactie zegt Joop van den Berg ‘blij te zijn met deze aanstelling gedurende het herindelingproces van deze drie gemeenten. Het is een interessante herindeling, die een gemeente  laat ontstaan die op bestuurlijk en sociaaleconomisch terrein een belangrijke speler kan worden.  Ik zie mijn rol als een verbinder -oliemannetje –  tussen de drie gemeenteraden en als de  belangenbehartiger van democratische transparantie en verantwoording.’
 
‘Haagse kaasstolp’
Joop van den Berg begon zijn loopbaan als journalist en later wetenschapper in Leiden. Hij is onder andere bekend als vooraanstaand ‘PvdA-denker’, die acht jaar de Wiardi Beckman Stichting  leidde. Hij was hoogleraar in Leiden en hoofddirecter van de Vereniging van Nederlandse  Gemeenten (VNG) en was ook korte tijd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Op dit moment bekleedt hij nog diverse bestuurlijke functies en is hij (part-time) hoogleraar in Maastricht. Joop van den Berg introduceerde als eerste de termen ‘Haagse kaasstolp’ en ‘het prefab-Kamerlid’.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.