Politie erepenning voor optreden tijdens schietdrama Ridderhof

Korpschef Jan Stikvoort en burgemeester van Alphen aan den Rijn Bas Eenhoorn hebben op maandag 14 november aan Richard Deijs een politie erepenning uitgereikt. Deze Ries Straver Penning krijgt Richard Deijs voor zijn getoonde heldenmoed en politievakmanschap tijdens het schietdrama in de Ridderhof op 9 april in Alphen aan den Rijn. Richard Deijs is hoofdagent in het korps Haaglanden en was op 9 april als burger winkelend in de Ridderhof toen Tristan van der V. binnenkwam.
De erepenning is hem om de volgende redenen toegekend:

• Richard Deijs werd op 9 april 2011 in zijn vrije tijd, winkelend in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn, geconfronteerd met de afschuwelijke daad van Tristan van der V.;
• In de winkel waar hij was, werd het rolluik ter bescherming naar beneden gedaan. Op het laatste moment rolde hij nog onder het rolluik door naar buiten de winkelpromenade in. Het enige ‘wapen’ dat hij zo snel kon vinden, een bezemsteel, nam hij mee.
• Hij is, ondanks het feit dat hij niet beschikte over zijn politiewapens, in de richting van de dader gegaan met het doel deze uit te schakelen;
• Hij is de dader tot op zo korte afstand genaderd dat er enkele seconden oogcontact was;
• Hij heeft de moeilijke afweging moeten maken dat ingrijpen (zonder wapens) niet mogelijk was;
• Hij is vervolgens de dader gevolgd en heeft gewonden weggesleept zodat de dader hen niet meer kon raken;
• Hij heeft tegelijkertijd via het rechtstreekse nummer contact gelegd met de meldkamer van Politie Hollands Midden in plaats van met het noodnummer 112 dat waarschijnlijk overbelast zou zijn;
• Hij heeft cruciale informatie over de handelwijze van de dader doorgegeven aan de centralist, waaronder het feit dat de dader zich van het leven had beroofd, waardoor de politie steeds op de hoogte was van de meest actuele informatie en de hulpverlening sneller op gang kon komen;
• Hij heeft na afloop van het schietincident nog een aantal uren geholpen met het afzetten en ontruimen van het winkelcentrum;
• Hij is nog maar korte tijd politieman en had dus weinig ervaring;
• Hij heeft zich op 9 april 2011 met gevaar voor eigen leven, en blijk gevend van een bijzondere mate van politievakmanschap, onderscheiden;
• Hij is daarom van grote betekenis geweest voor allen die bij het incident betrokken waren.

Richard Deijs werd in aanwezigheid van partner, familie, vrienden en collega’s, tijdens de uitreiking als eerste toegesproken door de heer Den Brinker. Een inwoner van Alphen. Tijdens de uitreiking van de heldenmedailles op 23 september miste Den Brinker, zonder iemand tekort te willen doen en het verhaal van Richard Deijs kennende, zijn naam op die lijst. Hij maakte dit kenbaar aan burgemeester Bas Eenhoorn en districtschef Krishna Taneja.

De volgende spreker, korpschef Jan Stikvoort, sprak grote waardering en dank uit voor de rol die Richard heeft gespeeld. De Ries Straver penning is pas 4 keer eerder uitgereikt. Stikvoort: “De uitreiking aan jou, maakt de penning nog meer waard!”

Tot slot was het woord aan Bas Eenhoorn. Hij refereerde aan de tekst van een nummer van Liesbeth List; “Heb het leven lief en wees niet bang”. Eenhoorn: “Daar sta jij voor. Wij kunnen ons niet voorstellen wat er in jouw hoofd allemaal is omgegaan. In een split-second ben jij onder het neergaande rolluik, nog snel een bezem meenemend, naar buiten gerold. Je reageerde niet bang. Je hebt de goede dingen gedaan. Je bent een held”.

Richard Deijs: “Het is bijzonder dat ik deze penning heb gekregen. Ik zat tot zo’n 4 maanden na 9 april in een dip en ben daardoor niet altijd even makkelijk geweest voor mijn partner. Dank voor zijn geduld en respect. En ook dank voor deze penning. Het doet me goed”.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.