Politie erepenning voor optreden tijdens schietdrama Ridderhof

Korpschef Jan Stikvoort en burgemeester van Alphen aan den Rijn Bas Eenhoorn hebben op maandag 14 november aan Richard Deijs een politie erepenning uitgereikt. Deze Ries Straver Penning krijgt Richard Deijs voor zijn getoonde heldenmoed en politievakmanschap tijdens het schietdrama in de Ridderhof op 9 april in Alphen aan den Rijn. Richard Deijs is hoofdagent in het korps Haaglanden en was op 9 april als burger winkelend in de Ridderhof toen Tristan van der V. binnenkwam.
De erepenning is hem om de volgende redenen toegekend:

• Richard Deijs werd op 9 april 2011 in zijn vrije tijd, winkelend in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn, geconfronteerd met de afschuwelijke daad van Tristan van der V.;
• In de winkel waar hij was, werd het rolluik ter bescherming naar beneden gedaan. Op het laatste moment rolde hij nog onder het rolluik door naar buiten de winkelpromenade in. Het enige ‘wapen’ dat hij zo snel kon vinden, een bezemsteel, nam hij mee.
• Hij is, ondanks het feit dat hij niet beschikte over zijn politiewapens, in de richting van de dader gegaan met het doel deze uit te schakelen;
• Hij is de dader tot op zo korte afstand genaderd dat er enkele seconden oogcontact was;
• Hij heeft de moeilijke afweging moeten maken dat ingrijpen (zonder wapens) niet mogelijk was;
• Hij is vervolgens de dader gevolgd en heeft gewonden weggesleept zodat de dader hen niet meer kon raken;
• Hij heeft tegelijkertijd via het rechtstreekse nummer contact gelegd met de meldkamer van Politie Hollands Midden in plaats van met het noodnummer 112 dat waarschijnlijk overbelast zou zijn;
• Hij heeft cruciale informatie over de handelwijze van de dader doorgegeven aan de centralist, waaronder het feit dat de dader zich van het leven had beroofd, waardoor de politie steeds op de hoogte was van de meest actuele informatie en de hulpverlening sneller op gang kon komen;
• Hij heeft na afloop van het schietincident nog een aantal uren geholpen met het afzetten en ontruimen van het winkelcentrum;
• Hij is nog maar korte tijd politieman en had dus weinig ervaring;
• Hij heeft zich op 9 april 2011 met gevaar voor eigen leven, en blijk gevend van een bijzondere mate van politievakmanschap, onderscheiden;
• Hij is daarom van grote betekenis geweest voor allen die bij het incident betrokken waren.

Richard Deijs werd in aanwezigheid van partner, familie, vrienden en collega’s, tijdens de uitreiking als eerste toegesproken door de heer Den Brinker. Een inwoner van Alphen. Tijdens de uitreiking van de heldenmedailles op 23 september miste Den Brinker, zonder iemand tekort te willen doen en het verhaal van Richard Deijs kennende, zijn naam op die lijst. Hij maakte dit kenbaar aan burgemeester Bas Eenhoorn en districtschef Krishna Taneja.

De volgende spreker, korpschef Jan Stikvoort, sprak grote waardering en dank uit voor de rol die Richard heeft gespeeld. De Ries Straver penning is pas 4 keer eerder uitgereikt. Stikvoort: “De uitreiking aan jou, maakt de penning nog meer waard!”

Tot slot was het woord aan Bas Eenhoorn. Hij refereerde aan de tekst van een nummer van Liesbeth List; “Heb het leven lief en wees niet bang”. Eenhoorn: “Daar sta jij voor. Wij kunnen ons niet voorstellen wat er in jouw hoofd allemaal is omgegaan. In een split-second ben jij onder het neergaande rolluik, nog snel een bezem meenemend, naar buiten gerold. Je reageerde niet bang. Je hebt de goede dingen gedaan. Je bent een held”.

Richard Deijs: “Het is bijzonder dat ik deze penning heb gekregen. Ik zat tot zo’n 4 maanden na 9 april in een dip en ben daardoor niet altijd even makkelijk geweest voor mijn partner. Dank voor zijn geduld en respect. En ook dank voor deze penning. Het doet me goed”.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen