Nieuw beleid schuldhulpverlening naar de raad

Het college heeft het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad om het nieuwe beleid vast te stellen en in te laten gaan per 1 januari 2012. De aanleiding voor het nieuwe beleid is drieledig. Een wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat gemeenten een beleidsplan vaststellen. De beleidsperiode van de nota ‘grip op de knip’ is inmiddels verlopen en de raad heeft in het voorjaar van 2011 structureel geld beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening.

Motivatie van mensen om de eigen situatie aan te pakken is een belangrijke voorwaarde om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen. Clienten die niet gemotiveerd zijn en clienten die wel gemotiveerd zijn maar niet de vaardigheden hebben om een schuldsaneringstraject te volgen, worden afgewezen. Dit zijn de zogenaamde niet-willers en de niet-kunners. Deze laatste groep clienten worden echter niet aan hun lot over gelaten. Juist de niet-kunners zijn de mensen waarbij de schulden slechts een van de vele problemen vormen waardoor zij niet zelfredzaam zijn. Er speelt naast de schulden verslavingsproblematiek, er zijn opvoedingsproblemen, er is geen werk, etc. Alleen met een integrale aanpak op alle leefterreinen is deze groep uiteindelijk regelbaar te krijgen waardoor een schuldsaneringstraject in zicht komt.

De gemeente wil inzetten op preventie, vroegsignalering en nazorg om financiële zelfredzaamheid van mensen te vergroten en problematische schuldsituaties te voorkomen.  Wethouder Oppatja is daarom blij met de pilot “Jongeren en schulden” die inmiddels is gestart. Hiermee beogen we meer jongeren te bereiken met preventie en voorlichting en jongeren te helpen die zijn vastgelopen door problematische schulden.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen