Nieuw beleid schuldhulpverlening naar de raad

Het college heeft het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad om het nieuwe beleid vast te stellen en in te laten gaan per 1 januari 2012. De aanleiding voor het nieuwe beleid is drieledig. Een wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat gemeenten een beleidsplan vaststellen. De beleidsperiode van de nota ‘grip op de knip’ is inmiddels verlopen en de raad heeft in het voorjaar van 2011 structureel geld beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening.

Motivatie van mensen om de eigen situatie aan te pakken is een belangrijke voorwaarde om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen. Clienten die niet gemotiveerd zijn en clienten die wel gemotiveerd zijn maar niet de vaardigheden hebben om een schuldsaneringstraject te volgen, worden afgewezen. Dit zijn de zogenaamde niet-willers en de niet-kunners. Deze laatste groep clienten worden echter niet aan hun lot over gelaten. Juist de niet-kunners zijn de mensen waarbij de schulden slechts een van de vele problemen vormen waardoor zij niet zelfredzaam zijn. Er speelt naast de schulden verslavingsproblematiek, er zijn opvoedingsproblemen, er is geen werk, etc. Alleen met een integrale aanpak op alle leefterreinen is deze groep uiteindelijk regelbaar te krijgen waardoor een schuldsaneringstraject in zicht komt.

De gemeente wil inzetten op preventie, vroegsignalering en nazorg om financiële zelfredzaamheid van mensen te vergroten en problematische schuldsituaties te voorkomen.  Wethouder Oppatja is daarom blij met de pilot “Jongeren en schulden” die inmiddels is gestart. Hiermee beogen we meer jongeren te bereiken met preventie en voorlichting en jongeren te helpen die zijn vastgelopen door problematische schulden.

Geef een reactie


Toekomstige evenementen
 1. Triathlon Alphen

  september 23
 2. Pasar Malam

  oktober 11 - oktober 14
 3. Inloopavond St. Nieuwe Alphenaren

  oktober 19 @ 19:30 - 22:00
 4. 158ste Zegerplasloop

  november 11
 5. Sinterklaasintocht

  november 17