CDA FRACTIES ABR TREKKEN SAMEN OP

bijeenkomst CDABR 5-11-2012

Zaterdag 5 november jl. waren de CDA raadsfracties van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude (ABR) bijeen met het oog op de gemeentelijke herindeling. Op het programma stond onderlinge kennismaking tussen de fractieleden en het maken van afspraken over samenwerking in 2012/2013. De drie fracties hebben ieder hun eigen visie gepresenteerd op de belangrijkste kwesties in het gebied. Vervolgens is met veel energie en élan gewerkt aan een gemeenschappelijke visie op de toekomstige fusiegemeente. Dat gebeurde in vijf werkgroepen: 1. Leefbaarheid in kernen en wijken, 2. Wonen & economie, 3. Infrastructuur, 4. Communicatie & PR, 5. Profilering. Op basis van de uitkomsten van deze werkgroepen zijn zaterdag de volgende afspraken gemaakt:

– er komt een gemeenschappelijke CDA ABR website waar het politieke nieuws van de 3 fracties wordt gepresenteerd, in combinatie met het versturen van gemeenschappelijke CDABR tweets;

– in 2012 gaan de CDA fracties een aantal keren gezamenlijk vergaderen en komt er een gezamenlijke fractieflits na alle belangrijke vergaderingen en activiteiten;

– de 3 fracties gaan met ingang van 2012 gemeenschappelijke werkbezoeken houden en elkaars ledenvergaderingen bezoeken;

– in 2012 gaan fractieleden uit de 3 gemeenten samen regelmatig naar winkelcentra in de kernen en wijken om daar in gesprek te gaan met de inwoners onder het motto “CDA op de Koffie”;

– er komt een gezamenlijke, herkenbare toekomstagenda met als belangrijke thema’s:

o greenportontwikkeling inclusief nodige infrastructuur;

o versterken economie, werkgelegenheid en duurzaamheid

o behoud van leefbare kernen en wijken met basisfaciliteiten

o realisatie Maximabrug en rondweg

o de bouwopgave in de kernen (starters, ouderen)

o zorg voor de minst draagkrachtigen en kwetsbare personen/gezinnen

In de komende maanden worden de gemaakte afspraken verder uitgewerkt. In 2012 zullen de inwoners van de drie fusiegemeenten regelmatig op de hoogte worden gehouden van de samenwerking en van gezamenlijke CDA initiatieven op weg naar de verkiezingen in november 2013.

Geef een reactie

Recent nieuws

Aankondiging #VRAGENUUR ME (mobiele eenheid) 11.12.2018 14:41 Politie Alphen aan den Rijn

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving 11.12.2018 13:56 Gemeente Alphen

Graffitikunstenaar bij Rijnvicus 11.12.2018 09:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn


Toekomstige evenementen