Eén centrale bibliotheek?

Nederland veroudert snel, dat is één reden om het niet NODIG te maken voor van alles en nog wat ver te moeten reizen. Nederland vervuilt, dat een ándere reden om niet voor van alles en nog wat de auto te moeten pakken. Voorzieningen voor boodschappen, overheid, welzijn, medische zorg én cultuur zouden dus zoveel mogelijk over wijken en dorpen verspreid moeten zijn. Maar het tegendeel is waar. Zo blijft het verbijsterend dat ons gemeentebestuur, gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad, hardnekkig vasthoudt aan het nieuw te bouwen ‘Cultuurhuis’. Hierin moeten muziekschool, kunst, archief én bibliotheek een plaats krijgen, zodat inwoners, oud én jong, vooral per auto naar het stadshart moeten reizen om hun vleugje cultuur op te snuiven. Het is dan ook ronduit merkwaardig te merken dat onze politici wel veel over vergrijzing en luchtvervuiling praten, maar in de praktijk onze burgers dwingen onnodig in hun auto te stappen.

Vandaag wil ik vooral voor een herbezinning pleiten op het besluit alle bibliotheekvoorzieningen in dat ‘Cultuurhuis’ te concentreren.
– Niet alleen omdat we ons die tientallen miljoenen in deze crisistijd niet kunnen permitteren.
– Ook niet omdat het secundaire doel, op die manier ons nieuw te ontwikkelen Thorbeckeplein te verlevendigen, een ronduit onzinnige gedachte is.
– Zelfs niet omdat er, met het Castellum theater aan het Rijnplein, en Parkexpressie nog verder weg, geen sprake is van centralisatie van culturele activiteiten volgens de ‘Kulturhûs’ formule.
Nee, gewoon omdat het bouwen van een grote, centrale bibliotheek, met opoffering van filialen, compleet indruist tegen alles wat we rondom ons zien gebeuren. Alphen aan den Rijn bouwt met dat Cultuurhuis een voorziening die al ver voor de bouw volkomen verouderd is!
Iedereen ziet dat ICT ontwikkelingen, zowel over de (glasvezel) lijn als mobiel, een groeiende impact hebben op de manier waarop we aan onze informatie komen, en op de manier waarop we met die informatie omgaan. E-readers en iPads leveren ons de mogelijkheid letterlijk elk boek en tijdschrift te lezen zonder dat daar papier aan te pas komt. Niet dat ik denk dat boeken en tijdschriften verdwijnen, maar wel dat “electronisch” lezen een belangrijk deel van de markt voor papieren boeken en tijdschriften gaat overnemen. Precies hetzelfde hebben we immers al eerder met geluidsdragers en films meegemaakt. Bibliotheken én hun geldschieters, de politici, blijven zich echter vastklampen aan ideeën van ver voor het internet, sociale media en, natuurlijk, de huidige financiële crisis.

Want een bibliotheek ‘oude stijl’ is vooral een boekenmagazijn dat, volledig onnodig, duizenden peperdure binnenstadsmeters opslokt terwijl op onze industrieterreinen nog grotere kantoorgebouwen tegen maar een fractie van die kosten op bewoning staan te wachten. Vreemd genoeg zijn de ICT voorzieningen in bibliotheken zonder meer in staat om via een heel ander model, goedkoper én dichter bij de burger, te gaan werken: het satellietmodel. In dit model staat het gros van de boeken (Cd’s en Dvd’s praat ik maar helemaal niet over, die zijn óf voor afbraakprijzen te koop, óf ze worden, legaal of illegaal, gedownload.) in één centraal gebouw waar geen lezer toegang heeft. Deze voorziening wordt, over de hele regio verspreid, omringd met compacte ruimtes waarin nog altijd wat (recent uitgekomen) boeken staan, maar die toch vooral dienen om onze inwoners, jong of oud, in contact te brengen met het geschreven woord. Ongeacht of dat op papier, of digitaal, beschikbaar is. Die ‘satellieten’ bieden ook de mogelijkheid om boeken op te zoeken, te bestellen, of op te halen. Want het zit erin dat steeds meer mensen gebruik gaan maken van de mogelijkheid via het internet boeken te bestellen, als ze die boeken tenminste dicht bij huis kunnen ophalen.
Als we uitgaan van drie soorten satellieten, zal de grootste niet direct meer boeken, maar wel meer faciliteiten (literair café, presentatieruimte, bijvoorbeeld) bieden. Met een oppervlak van hoogstens 500 vierkante meter kan zo’n gebouw dus gemakkelijk worden gerealiseerd aan de Hoge Zijde, tussen gemeentehuis en de oude Christelijke HBS in. In dat laatste pand kunnen onze kunstenaars terecht, terwijl de muziekschool blijft waar ze zit, in het oude gemeentehuis. Deze grote satelliet kan, met een veel kleinere bezetting dan nu, van half negen tot half negen, én op zaterdag, open zijn.

Voor de grotere wijken (Ridderveld, Kerk en Zanen) en dorpen (Hazerswoude, Boskoop) wordt een satelliet ontwikkeld van hoogstens 200 vierkante meter. Daar vindt men een koffieautomaat bij de leestafel, uiteraard de nodige ICT voorzieningen, en een nog beperktere voorraad boeken en tijdschriften die echter wél op de wens van de gebruikers is samengesteld. Datzelfde is het geval met de openingstijden, want het zal niet nodig zijn zo’n satelliet de hele dag open te houden en te bemannen.

De kleinste satellieten zijn hoogstens 100 m2 groot, bieden rudimentaire mogelijkheden in dorpen en buurten en kunnen praktisch gecombineerd worden met bestaand aanbod zoals gebouwen voor welzijnsvoorzieningen, dorpshuizen, scholen en instellingen.

In de grootste satellieten zal vast personeel nodig zijn, de kleinere kunnen vooral door vrijwilligers (en die komen er ook steeds meer) gerund worden.

Waar de gedachte achter het cultuurhuis de bibliotheek reduceert tot een slecht bereikbare elitevoorziening op kosten van iedereen, brengt het satelliet systeem de cultuur bij ieders voordeur. Dat is niet alleen goed voor de groeiende groep ouderen, maar ook voor de schooljeugd die het nog allemaal moet leren.
En dat allemaal zonder auto!

Geef een reactie

Recent nieuws

Aankondiging #VRAGENUUR ME (mobiele eenheid) 11.12.2018 14:41 Politie Alphen aan den Rijn

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving 11.12.2018 13:56 Gemeente Alphen

Graffitikunstenaar bij Rijnvicus 11.12.2018 09:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn


Toekomstige evenementen