Politie Hollands Midden licht afgegeven wapenverloven opnieuw door

Korpschef Jan Stikvoort van Politie Hollands Midden heeft een aantal maatregelen aangekondigd na de conclusies van het Rijksrechercheonderzoek die tijdens een persconferentie op maandag 11 juli in Alphen aan den Rijn zijn gepresenteerd.
Dit naar aanleiding van de schietpartij op zaterdag 9 april in winkelcentrum De Ridderhof. Zo worden alle afgegeven wapenverloven waar meer dan alleen standaardinformatie aanwezig is opnieuw doorgelicht.

Uit het Rijksrechercheonderzoek blijkt dat in deze zaak de voorgeschreven procedurestappen zijn doorlopen. De korpschef: “Niettemin is bij de beoordeling van de verlofaanvraag binnen mijn organisatie niet opgemerkt dat wij hebben geassisteerd bij een gedwongen opname van Van der V. Daar voel ik mij als korpschef verantwoordelijk voor. Het spijt mij dat dit in mijn organisatie is gebeurd. Daarentegen vind ik dat mijn medewerkers op 9 april professioneel hebben opgetreden en dat er uitstekend werk is geleverd in het opsporingsonderzoek.”

Meerdere maatregelen
“Nadat ik geïnformeerd werd over de resultaten van het Rijksrechercheonderzoek, heb ik direct maatregelen getroffen. Om uit te sluiten dat bij meer beoordelingen van verlofaanvragen bij het korps beschikbare informatie buiten beschouwing is gelaten, heb ik opdracht gegeven reeds verleende wapenverloven, waar meer informatie dan alleen de reguliere persoonsgegevens bij de politie voorhanden is, opnieuw te bezien. Dat zijn mutaties met betrekking tot assistentieverlening, antecedenten en andere informatie van de verlofhouders. Voor zover nu bekend, is er nog niet één dossier dat anders zou worden beoordeeld.”

In opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie loopt op dit moment nog een onderzoek naar de huidige wapenwetgeving en het systeem van verlofverlening voor Politie Nederland door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De korpschef voegt toe: “De politie heeft in veel situaties géén kennis van een gedwongen opname van mensen die een wapenverlof aanvragen of al hebben. Ze krijgt daarover geen informatie. In dit geval was de gedwongen opname bekend geworden, omdat de politie om assistentie was gevraagd.” De korpschef geeft aan dat hij benieuwd is wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid op dit punt adviseert: “Op basis van dit onderzoek zal ik eventuele aanbevelingen direct overnemen en invoeren”, aldus Stikvoort.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen