Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude gaan samen verder

De drie gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
hebben tijdens hun vergadering van 30 juni 2011 elk in de eigen
raadsvergadering besloten per 1 januari 2014 samen één nieuwe gemeente
te willen vormen. De raden hebben het herindelingsontwerp vastgesteld.
De drie burgemeesters zijn blij dat deze stap is genomen.

Burgemeester Eenhoorn van Alphen aan den Rijn: “Goed dat de raad na alle
inspanningen van de afgelopen periode en uitgebreid overleg in meerderheid heeft
gekozen voor deze herindeling. Ik vind het belangrijk dat wij als nieuwe grote
gemeente in de toekomst, nog beter kunnen opkomen voor de belangen van de
inwoners, maatschappelijke organisaties én het bedrijfsleven. Met ons drieën vormen
wij een sterke centrale gemeente in het groene hart.”

Burgemeester Coos Rijsdijk van Boskoop, is zeer verheugd met het besluit van de
gemeenteraden. “We kunnen nu gezamenlijk werken aan de nieuwe gemeente en
daarmee aan een versterking van onze regio. We kunnen onze ruimtelijke, sociale en
maatschappelijke ontwikkelingen samen uitvoeren.“

Burgemeester Latenstein van Voorst van Rijnwoude: “Een beslissing die de positieve
samenwerking nog eens bevestigt. Daar ben ik blij om! Ik heb respect voor
de betrokkenheid van de gemeenteraad en over de wijze waarop zij de inwoners van
Rijnwoude hebben betrokken bij het proces. We gaan nu naar de volgende stap”.

Vervolg

Het Herindelingsontwerp ligt vanaf 5 september tot 31 oktober ter inzage. Na de
periode van ter inzage legging reageren de gemeenten op de zienswijzen die op het
Herindelingsontwerp zijn ingediend. Alle zienswijzen en reacties worden verwerkt in
het herindelingadvies. Dit advies wordt zo spoedig mogelijk daarna, maar uiterlijk per
1 april 2012 door de gemeenteraden vastgesteld en daarna toegezonden aan
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland. GS zullen het
herindelingadvies, voorzien van hun zienswijze, daarna voorleggen aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Tweede Kamer neemt een besluit
over de herindeling waarna gemeenteraadverkiezingen zullen plaatsvinden. De
nieuwe gemeente is met ingang van 1 januari 2014 een feit.

Geef een reactie


Toekomstige evenementen
 1. Triathlon Alphen

  september 23
 2. Pasar Malam

  oktober 11 - oktober 14
 3. Inloopavond St. Nieuwe Alphenaren

  oktober 19 @ 19:30 - 22:00
 4. 158ste Zegerplasloop

  november 11
 5. Sinterklaasintocht

  november 17