Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude gaan samen verder

De drie gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
hebben tijdens hun vergadering van 30 juni 2011 elk in de eigen
raadsvergadering besloten per 1 januari 2014 samen één nieuwe gemeente
te willen vormen. De raden hebben het herindelingsontwerp vastgesteld.
De drie burgemeesters zijn blij dat deze stap is genomen.

Burgemeester Eenhoorn van Alphen aan den Rijn: “Goed dat de raad na alle
inspanningen van de afgelopen periode en uitgebreid overleg in meerderheid heeft
gekozen voor deze herindeling. Ik vind het belangrijk dat wij als nieuwe grote
gemeente in de toekomst, nog beter kunnen opkomen voor de belangen van de
inwoners, maatschappelijke organisaties én het bedrijfsleven. Met ons drieën vormen
wij een sterke centrale gemeente in het groene hart.”

Burgemeester Coos Rijsdijk van Boskoop, is zeer verheugd met het besluit van de
gemeenteraden. “We kunnen nu gezamenlijk werken aan de nieuwe gemeente en
daarmee aan een versterking van onze regio. We kunnen onze ruimtelijke, sociale en
maatschappelijke ontwikkelingen samen uitvoeren.“

Burgemeester Latenstein van Voorst van Rijnwoude: “Een beslissing die de positieve
samenwerking nog eens bevestigt. Daar ben ik blij om! Ik heb respect voor
de betrokkenheid van de gemeenteraad en over de wijze waarop zij de inwoners van
Rijnwoude hebben betrokken bij het proces. We gaan nu naar de volgende stap”.

Vervolg

Het Herindelingsontwerp ligt vanaf 5 september tot 31 oktober ter inzage. Na de
periode van ter inzage legging reageren de gemeenten op de zienswijzen die op het
Herindelingsontwerp zijn ingediend. Alle zienswijzen en reacties worden verwerkt in
het herindelingadvies. Dit advies wordt zo spoedig mogelijk daarna, maar uiterlijk per
1 april 2012 door de gemeenteraden vastgesteld en daarna toegezonden aan
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland. GS zullen het
herindelingadvies, voorzien van hun zienswijze, daarna voorleggen aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Tweede Kamer neemt een besluit
over de herindeling waarna gemeenteraadverkiezingen zullen plaatsvinden. De
nieuwe gemeente is met ingang van 1 januari 2014 een feit.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen