Dwangsommen voor Alpherium

Gedeputeerde Staten (GS) leggen Overslag Terminal Alphen BV (Alpherium) vijf lasten onder dwangsom op. Uit geluidsmetingen is gebleken dat het Alpherium het maximale geluidsniveau van de milieuvergunning overschrijdt. Daarnaast stapelt het Alpherium containers te hoog (vier hoog) op, leeft zij de dienstregeling voor schepen niet na en worden ’s nachts containers geplaatst, geladen en gelost op de noordwestelijke punt van de inrichting. Het Alpherium krijgt twee weken de tijd om de lasten onder dwangsom op te volgen.

Het Alpherium is op 1 oktober 2010 geopend. Hiermee wordt het goederenvervoer over water gestimuleerd en vervoer over de weg ontlast. Vanaf de opening heeft de provincie veel klachten ontvangen van omwonenden over geluidsoverlast ’s nachts. Deze wordt veroorzaakt door het laden, lossen en verplaatsen van containers. De provincie heeft vervolgens geluidsmetingen laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat het Alpherium in zeven van de acht nachten dat er metingen zijn uitgevoerd het maximale toegestane geluidsniveau heeft overschreden. Een recente geluidsmeting van de provincie bevestigt de geconstateerde overschrijdingen. Uit deze meting, die direct na een klacht over geluidsoverlast op 2 juni 2011 is verricht, blijkt dat het maximale geluidsniveau tien keer is overschreden.

GS leggen de volgende lasten onder dwangsom op:
– € 1000,- per geconstateerde overschrijding van het maximale geluidsniveau LAmax, met een submaximum van € 10.000,- per dag. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 100.000,-.
– € 5.000,- per keer dat tussen 22.00 uur 7.00 uur een schip aanwezig is in de haven van de inrichting. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 50.000,-.
– € 10.000,- per keer dat op het uiterst noordwestelijk gelegen gedeelte van het terrein een container wordt geplaatst tussen 19.00 uur en 7.00 uur. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 100.000,-.
– € 10.000,- per keer dat op het noordwestelijk gedeelte van het terrein, met uitzondering van het gedeelte van de inrichting bedoeld bij het vorige punt, een container wordt geladen of gelost tussen 23.00 uur en 7.00 uur. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 100.000,-.
– € 500,- per container die hoger dan drie hoog is gestapeld, met een submaximum van € 10.000,- per week. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 50.000,-.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen