Dwangsommen voor Alpherium

Gedeputeerde Staten (GS) leggen Overslag Terminal Alphen BV (Alpherium) vijf lasten onder dwangsom op. Uit geluidsmetingen is gebleken dat het Alpherium het maximale geluidsniveau van de milieuvergunning overschrijdt. Daarnaast stapelt het Alpherium containers te hoog (vier hoog) op, leeft zij de dienstregeling voor schepen niet na en worden ’s nachts containers geplaatst, geladen en gelost op de noordwestelijke punt van de inrichting. Het Alpherium krijgt twee weken de tijd om de lasten onder dwangsom op te volgen.

Het Alpherium is op 1 oktober 2010 geopend. Hiermee wordt het goederenvervoer over water gestimuleerd en vervoer over de weg ontlast. Vanaf de opening heeft de provincie veel klachten ontvangen van omwonenden over geluidsoverlast ’s nachts. Deze wordt veroorzaakt door het laden, lossen en verplaatsen van containers. De provincie heeft vervolgens geluidsmetingen laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat het Alpherium in zeven van de acht nachten dat er metingen zijn uitgevoerd het maximale toegestane geluidsniveau heeft overschreden. Een recente geluidsmeting van de provincie bevestigt de geconstateerde overschrijdingen. Uit deze meting, die direct na een klacht over geluidsoverlast op 2 juni 2011 is verricht, blijkt dat het maximale geluidsniveau tien keer is overschreden.

GS leggen de volgende lasten onder dwangsom op:
– € 1000,- per geconstateerde overschrijding van het maximale geluidsniveau LAmax, met een submaximum van € 10.000,- per dag. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 100.000,-.
– € 5.000,- per keer dat tussen 22.00 uur 7.00 uur een schip aanwezig is in de haven van de inrichting. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 50.000,-.
– € 10.000,- per keer dat op het uiterst noordwestelijk gelegen gedeelte van het terrein een container wordt geplaatst tussen 19.00 uur en 7.00 uur. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 100.000,-.
– € 10.000,- per keer dat op het noordwestelijk gedeelte van het terrein, met uitzondering van het gedeelte van de inrichting bedoeld bij het vorige punt, een container wordt geladen of gelost tussen 23.00 uur en 7.00 uur. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 100.000,-.
– € 500,- per container die hoger dan drie hoog is gestapeld, met een submaximum van € 10.000,- per week. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 50.000,-.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.