City Marketing

Bij mijn voorgaande column kreeg ik het verwijt dat ik altijd over hetzelfde schrijf. Nou, ik schrijf over van alles en nog wat, maar in een column op www.alphen.com kun je toch moeilijk anders dan over Alphen aan den Rijn en de Alphenaar schrijven. Daarbij gaat het me altijd over wat die ‘Alphenaar’ nou eigenlijk wil, of zou moeten willen, gezien door de bril van de planoloog die ik ook ben.
Maar vandaag staat, ik had het al beloofd, een onderwerp centraal waarover ik me tot op heden niet of nauwelijks heb uitgelaten: City marketing!
Dat heeft dan wel helemaal niets met planologie te maken, maar wel alles met marketing, en vooral met alles wat met wat city marketing allemaal niet is.
City marketing is niet hetzelfde als Stadspromotie, en het heeft ook maar zijdelings te maken met Communicatie. City marketing is eigenlijk Gemeente marketing, en mede daardoor staat deze functie mijlenver van die van een Centrum manager. City marketing is, en dat zal voor velen een eye opener zijn, vooral een kwestie van eerst goed nadenken, en daarna pas iets doen. City marketing is niet alleen gericht op de ‘buitenwereld’, maar ook op de inwoners van Alphen aan den Rijn zelf, en, natuurlijk op alle bedrijven en organisaties die in onze stad hun domicilie hebben. Want als je niet als inwoner, bedrijf of organisatie in de aantrekkelijkheid van je eigen stad gelooft, waarom zou een buitenstaander dat dan wel doen?
City marketing is eerst en vooral Marketing. Strategisch betekent dit dat een city marketeer, op basis van een gedegen analyse van kansen en bedreigingen in onze maatschappij tegenover wat de stad sterk of zwak maakt (SWOT analyse) een aantal strategische opties formuleert om verder uit te werken. Want uiteindelijk moet dat marketingproces ertoe leiden dat hij of zij voor elk van de verschillende doelgroepen een unieke propositie formuleert: Wat willen we als stad gaan betekenen voor welke doelgroep? Die propositie moet vervolgens worden uitgewerkt in een concreet aanbod voor de verschillende doelgroepen (wat maakt onze stad nou zo interessant voor jonge tweeverdieners, bijvoorbeeld, en tegen welke prijs) en vervolgens in een integraal communicatieconcept voor elke doelgroep apart.
Het zal duidelijk zijn dat deze aanpak volkomen dwars staat op de huidige praktijk waarin nogal opportunistisch allerlei zaken naar buiten worden gebracht die bepaalde partijen wel goed te pas komen, en waarbij ‘marketing’ toch vooral communicatie is. Het zal ook duidelijk zijn dat je niet van politici en ambtenaren kunt verwachten dat ze dit metier, op alle niveaus, beheersen. Je kunt ook niet van een wethouder van Economische Zaken verwachten dat hij dat er ‘even’ bij doet. Nee, wat Alphen aan den Rijn nodig heeft is iemand die in het nationale en internationale zakenleven is opgegroeid, een WO denkniveau heeft en die in staat is het belang van de stad (en de hele gemeente daar omheen) vast te houden te midden van alle machinaties door allerlei belanghebbenden waaronder een gemeente nu eenmaal lijdt. En één die jonger is dan 64 jaar!
Een City marketeer is net zo thuis op het stadhuis, als bij een bedrijf of een onderwijsinstelling, als bij de workshops, symposia en congressen die hem of haar in direct contact brengen met bedrijven en organisaties. Want daar vindt onze city marketeer niet alleen de mogelijk geïnteresseerden in een vestiging in Alphen aan den Rijn, maar vooral degenen die deze bedrijven en organisaties daarin adviseren. Elke marketeer moet één kunnen zijn met zijn of haar markt, en dat geldt ook voor de city marketeer.
Om het eens te schetsen: Een city marketeer zit één dag thuis verslagen te maken en rapporten op te stellen, één dag op het stadhuis om de relaties binnen de politiek en de ambtenarij op te bouwen en te verstevigen, één dag is hij of zij ‘onder het volk’ in Alphen aan den Rijn en twee dagen is de citymarketeer bezig relaties op te bouwen en uit te bouwen BUITEN de gemeente. Op die manier rijdt hij of zij ook de wethouder niet in de wielen. Natuurlijk is het geen van negen tot vijf baan!

Want het is toch merkwaardig dat in de (retail) kringen waar ik me frequent beweeg, alleen bij uitzondering een goed beeld bestaat van onze gemeente, en van de mogelijkheden die deze gemeente biedt.
Natuurlijk is het belangrijk dat Alphen aan den Rijn, naast die uiterst belangrijke persoonlijke contacten, ook op andere wijze communicatief naar buiten treedt. Daarbij is het wel van belang dat de communicatie met burgers, bedrijven en organisaties (zoals het huidige participatieadviseurs project) vanuit de gemeente wordt losgekoppeld van de communicatie die te maken heeft met wat er allemaal in onze gemeente mogelijk is. Dat laatste zou een onderdeel moeten zijn van de taak van een city marketeer, net zoals de communicatie met personen, bedrijven en organisaties buiten Alphen zijn of haar verantwoordelijkheid is. Als ondersteuning voor diens persoonlijke inzet, binnen het kader van een integrale communicatie met die al eerder gekozen doelgroepen.

Bij die communicatie is het sleutelwoord: Authenticiteit. Zeker met behulp van de nieuwe media is het een peulenschil een ideaalbeeld van onze gemeente te scheppen, waarbij we helemaal niet zijn die we zijn, en waarbij we onze eigen identiteit verloochenen. Dat werkt op den duur slecht uit, maar over authenticiteit meer in een volgende aflevering.

Geef een reactie

Recent nieuws

Moeder met kind is terug 14.12.2018 16:56 Gemeente Alphen

Eerste Tiny Forest in Alphen aan den Rijn geplant 14.12.2018 16:26 Gemeente Alphen

Besluiten gemeenteraad 14.12.2018 14:26 Gemeente Alphen

50 leerlingen Ashram College nu stralende Energiecoach 14.12.2018 13:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR ME (mobiele eenheid) 11.12.2018 14:41 Politie Alphen aan den Rijn

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving 11.12.2018 13:56 Gemeente Alphen

Graffitikunstenaar bij Rijnvicus 11.12.2018 09:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen


Toekomstige evenementen