Hijs de stormbal voor ons Stadshart

In tien jaar tijd is het bezoek aan ons Stadshart gehalveerd! De geweldige investeringen aan de Hoge Zijde hebben dat Stadshart niet dichterbij de Alphenaar gebracht, integendeel! Zeker nu de groei in bezoekersaantallen aan de Hoge Zijde stagneert, zien we dat de terugloop aan de Lage Zijde hard doorzet. De teloorgang van het Thorbeckeplein is de druppel die de emmer doet overlopen. Als er niet snel maatregelen worden getroffen, zullen de eerste winkelketens Alphen weer gaan verlaten. De reden dat ze dat nog niet deden, ligt voornamelijk aan de constatering dat veel andere stadscentra het ook slecht doen, deels aan de huurcontracten, en deels aan het feit dat de meeste ´ketenwinkels´ in feite onder franchise in handen zijn van zelfstandige ondernemers. Die hebben, anders dan grootwinkelbedrijven, niet een pot geld achter de hand om zomaar een nieuwe vestiging elders in te richten. Maar de samenhang in ons stadshart is in gevaar, en daarmee de leefbaarheid van onze hele gemeente!
In oktober 2008 schreef ik onder de titel `Visie en Ambitie voor ons stadshart´ een notitie waarvan deze column een bijgewerkte én sterk verkorte versie is. Intussen is de daarin zo vurig bepleite BIZ constructie voor de financiering van stadshartactiviteiten een feit geworden. Helaas beperkt de doelstelling daarvan zich nog altijd tot feestverlichting en Sinterklaasontvangsten.
Daarom stel ik hier nogmaals mijn voorstel uit 2008 voor: “Overheid en ondernemers in Alphen aan den Rijn besluiten, voor zover ze belangen hebben in het Stadscentrum, tot de oprichting van de stichting “Stadshart Alphen aan den Rijn” die voor 10 jaar zorg draagt voor geïntegreerde planning, opzet, coördinatie, uitvoering en communicatie van activiteiten die ten doel hebben het Alphense stadscentrum tot “The Place to Be” te maken voor alle Alphenaren. Deze stichting wordt geleid door een fulltime centrummanager en beschikt over een jaarlijks budget van 1 miljoen Euro, voor 50% betaald door de gemeente Alphen aan den Rijn, en voor de andere helft, via een BIZ constructie, door de betrokken ondernemers”.
Het was te verwachten dat tijdens het laatste debatcafé “Op het Dorp”, over het functioneren van een ‘Centrummanager’, dit hele voorstel aan de orde kwam.
Natuurlijk kun je niet zomaar een budget van één miljoen op tafel leggen zonder te zeggen wat je daarmee zou moeten bereiken. Die doelstelling voor die centrummanager is dat het aantal bezoekers aan het stadshart met 5% per jaar moet stijgen en dat de verblijfsduur in het stadshart gemiddeld met een half uur per bezoek wordt verhoogd. Beide doelstellingen zijn erop gericht de omzet per jaar met 10% extra te verhogen, al is dat laatste natuurlijk, in tegenstelling tot de eerste twee, niet of nauwelijks te meten. De plannen moeten erop gericht zijn dat alle ondernemers in de binnenstad er in gelijke mate van kunnen profiteren
Eén miljoen, is dat veel?
Bij dit soort bedragen krijgen zakenlui én politici het altijd even benauwd. Toch stelt het geld niet zoveel voor. De gemeente steekt elk jaar meer geld in theater Castellum, waarvan hoogstens tien procent van de Alphenaren gebruik maakt, terwijl het stadscentrum voor elke inwoner belangrijk is. Voor de betrokken ondernemers in ons stadshart geldt dat ze toch minstens de helft van de koopkracht van alle Alphenaren, jaarlijks ruim € 300.000.000, zouden moeten omzetten. Dan spreken we van 150 miljoen Euro, waarvan gemiddeld de helft aan bruto winst overblijft. Via deze simpele berekening, die al jaren in het bezit is van de betrokken partijen, en die ook al jaren in mijn boek “Marketing voor Retailers” staat, ‘verdienen’ alleen al de Alphense detaillisten in ons Stadshart jaarlijks 75 miljoen Euro aan hun klanten. Op dat bedrag is die jaarlijkse afdracht van een half miljoen aan de Stichting Stadshart Alphen aan den Rijn nog geen procent van hun gezamenlijke winst. Maar ook de horeca profiteert mee. Daarmee komt dat budget van 1 miljoen Euro de ondernemers te staan op slechts een half procent van de huidige brutowinst. Als de geformuleerde doelstelling wordt gehaald, verdienen ze dat bedrag 15 x terug. Waar hebben we het over, als daarmee die winst ook voor de komende twintig jaar wordt gegarandeerd? En de gemeente verdient voor slechts een half miljoen per jaar niet alleen in materiële zin haar grote investeringen in de binnenstad terug, maar realiseert met een ‘bruisend Stadshart’ ook haar al jarenlang uitgesproken ambities om van Alphen een echte stad te maken. Tenslotte is dat ‘Bruisende Stadshart’ de belangrijkste welzijnsvoorziening van onze gemeente.
Verder (Het complete voorstel is aan te vragen via een email naar reinderkoornstra@gmail.com) moeten we bedenken dat het Stadshart van Alphen aan den Rijn niet alleen het belangrijkste winkelcentrum is voor de huidige gemeente, maar ook van de nieuwe fusiegemeente. Net als onze stadswijken moeten ook Boskoop, Hazerswoude Rijndijk, Hazerswoude Dorp en Koudekerk adequate winkelcentra hebben. Maar voor écht recreatief winkelen zouden al onze inwoners in het Alphense Stadshart terecht moeten kunnen. Dát gebeurt nu niet, dat kan ook nog niet, en dát moet veranderen.

Geef een reactie

Recent nieuws

Aankondiging #VRAGENUUR ME (mobiele eenheid) 11.12.2018 14:41 Politie Alphen aan den Rijn

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving 11.12.2018 13:56 Gemeente Alphen

Graffitikunstenaar bij Rijnvicus 11.12.2018 09:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn


Toekomstige evenementen