Afspraken gebruik plein Sweelinckschool

Met ingang van 1 februari 2011 is het schoolplein van de Sweelinckschool van maandag tot en met vrijdag van ’s ochtends tot zonsondergang (uiterlijk 19.00 uur) weer geopend voor kinderen tot en met 12 jaar. Op zaterdag is het plein open van 11.00 uur tot 16.00 uur, op zondag is het schoolplein gesloten. Sleutelhouders openen en sluiten het hek.


Het gebruik van het schoolplein van de Sweelinckschool ná sluitingstijd is de afgelopen maanden onderwerp van gesprek geweest. Omwonenden, sleutelhouders en gemeente hebben met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen. De gemeente heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt en de tijden vastgesteld. SCOPE Scholengroep, waar de Sweelinckschool onderdeel van uit maakt, en de gemeente leggen de afspraken vast in een overeenkomst.

Uitgangspunten
Het uitgangspunt voor de gemaakte afspraken is dat kinderen buiten moeten kunnen spelen.
Naast de diverse speelruimten in de wijk, wordt ook het plein van de Sweelinckschool hierbij op bepaalde uren opengesteld. Het spelen op het schoolplein mag niet tot overlast voor de omwonenden leiden.  Om die reden zijn er afspraken gemaakt over de openingstijden van het schoolplein, de regels voor het gebruik en de rol van de sleutelhouders.

Resultaat
Met ingang van 1 februari 2011 is het schoolplein van maandag tot en met vrijdag van ’s ochtends (reguliere openingstijd school) tot zonsondergang (uiterlijk19.00 uur) geopend voor kinderen tot en met 12 jaar. Op zaterdag is het plein open van 11.00 uur tot 16.00 uur, op zondag is het schoolplein gesloten. De sluitingstijd volgt het licht: dat betekent dat het schoolplein eerder dicht gaat als het vroeger donker wordt. Sleutelhouders openen en sluiten het hek van het schoolplein op deze tijden. Op het schoolplein komt een bord met regels voor het plein te staan. Wethouder Michel du Chatinier gaat de kinderen op school zelf informeren over de nieuwe afspraak.

Regels voor het plein
Kinderen hebben uitsluitend toegang tot het plein op de aangegeven tijden. Zij mogen geen geluidsoverlast veroorzaken en moeten het plein netjes houden. Bij overlast kunnen omwonenden de politie bellen.

Projectbesluit
Aanleiding voor het vastleggen van de openingstijden van het schoolplein is een uitspraak van de Raad van State, die heeft bepaald dat het gebruik van het schoolplein na sluitingstijd in strijd is met het bestemmingsplan. Daarom heeft het college een projectbesluit genomen. Door het projectbesluit heeft de gemeente geregeld dat spelen op het plein na schooltijd, ook planologisch mogelijk is.

Geef een reactie


Toekomstige evenementen
 1. Triathlon Alphen

  september 23
 2. Pasar Malam

  oktober 11 - oktober 14
 3. Inloopavond St. Nieuwe Alphenaren

  oktober 19 @ 19:30 - 22:00
 4. 158ste Zegerplasloop

  november 11
 5. Sinterklaasintocht

  november 17