Nog wat reacties op vertrek Schings

De VVD betreurt het vertrek van wethouder Schings, zo laat de VVD in een persverklaring weten. De VVD in haar persverklaring:

Het feit dat hij, net als Hans Groen in ’t Wout, zich genoodzaakt voelde terug te treden vanwege de aanhoudende stroom, op de man gerichte negatieve berichten in diverse media, is te respecteren, maar baart de VVD zorgen voor de toekomst. Wij vragen ons af in hoeverre bestuurders normaal kunnen functioneren als het mogelijk is dat op basis van tendentieuze, grotendeels onjuiste berichten een bestuurder zo onder druk komt te staan dat hij niet langer normaal kan functioneren.

De VVD spreekt haar vertrouwen uit dat de PvdA met een goede vervangende wethouder komt, waardoor het huidige collegeprogramma uitgevoerd kan blijven worden.

VVD: De VVD betreurt het vertrek van PvdA-wethouder Paul Schings

Ik ga verder maar niet hier op in, ik heb gisteren mijn gal al gespuugd over de huilmentaliteit waarbij de schuld vooral bij de negatieve berichtgeving wordt gelegd.

Koornstra

Reinder Koornstra spreekt ondertussen op zijn weblog de verwachting uit dat de eerstkomende collegevergadering op 27 januari helemaal niet meer over het BING rapport zal gaan, welnee, het gaat dan over de samenstelling van een nieuw college:

Maar nu, met nog een week te gaan, legt ook Paul Schings het bijltje erbij neer. Daarbij wordt de bespreking van het BING rapport een losse flodder, want de verantwoordelijken zijn allemaal vertrokken en niet aanspreekbaar. En de raadsleden hebben het afgelopen jaar al zoveel op elkaar ingehakt, dat ook dat de publieke tribune wel niet zal vullen.

Nee, medeburgers, het zou me niet verbazen dat er die avond gepraat gaat worden over een nieuw college, want het wordt voor CDA en PvdA wel heel ongeloofwaardig om gewoon door te gaan. En dan zitten we met een demissionair college onder leiding van een interim burgemeester en is er weer een politieke maand verloren gegaan.

Dit overigens nadat Reinder eerst constateert dat Paul Schings blijkbaar eindelijk het weblog van Koornstra heeft gelezen, en toen pas begreep dat er geen andere optie was dan aftreden. Briljant.

Reinder Koornstra: Wethouders op glas ijs gevallen

Van der Schoot zwijgt

Een man is opvallend stil, en dat is Machiel van der Schoot. Terwijl Alphen.CC toch optekent dat met name zijn aangifte tegen Schings de welbekende druppel was. Hierdoor voelde Paul Schings zich niet meer op zijn gemak in het Alphense, hij had het gevoel in de gaten te worden gehouden. “Paul had het idee dat hij in de gaten werd gehouden – hoe vaak hij in Alphen sliep, hoe vaak het licht aan was,” zo tekent Alphen.CC Hélène Oppatja op.

Artikel Alphen.CC: Aangifte was druppel (op de website van Nieuw Elan, die scannen alles in en Alphen.CC heeft het zelf niet online staan geloof ik)

Sommige mensen twijfelen aan de motieven. Hij heeft immers eerder via Beter Alphen ook al geprobeerd wethouder te worden. Daar heeft Wil Verschuur nu nog slapeloze nachten over. Maar het zwijgen is enerzijds opvallend, anderzijds is het ook wel netjes om nu luid de victorie van de daken te gaan schreeuwen.

Alphen Een

Ook Ank de Groot (Alphen Een) reageert op het vertrek van Schings:

Het is te gek voor woorden dat wethouders weggaan zonder verantwoordelijkheid af te leggen op de plek waar het hoort: in een openbare gemeenteraadsvergadering. Dat geldt voor zowel Hans Groen in ’t Wout als Paul Schings. Ik vind het buitengewoon laf dat zij niet de moed hebben om het debat in het openbaar met ons aan te gaan. Ze ontnemen de raad een debat maar ze ontnemen ook zichzelf de mogelijkheid verantwoording af te leggen.

[…]
En kom niet aan met verhaaltjes over beschadiging van personen, vrouw of dochter of wie dan ook. Wees een vent en loop niet weg voor je verantwoordelijkheid.

[…]
Beschamend was ook het verhaal van de wethouders in de gemeenteraadsvergadering van donderdag jl. De heren hadden een soort schoolmeester gemist. Geen enkele zelfreflectie maar alle schuld neerleggen bij de burgemeester. Er zouden al twee jaar problemen zijn geweest. Nooit iets over gehoord maar op de dag dat het BING-rapport werd behandeld, is het vertrouwen opgezegd. Dat noem ik echt toevallig maar niet heus. Wie gelooft er in dit soort sprookjes.

Alphen Eén: En toen waren er nog maar drie

Afscheidsbrief

Nieuw Elan heeft ook de brief (PDF)die Schings aan de gemeenteraad heeft gestuurd waarin hij zijn besluit toelicht online staan.  Schings schrijft:

In de afgelopen dagen heb ik geprobeerd enige afstand te nemen en mij te beraden. Ik heb me de vraag gesteld of ik onder de enorme druk vanuit politiek en media in staat zou zijn op een goede wijze verantwoording af te leggen aan de raad op 27 januari. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik daartoe niet meer in staat ben, zeker omdat een open discussie in de raad over het BING-rapport naar mijn mening niet te verwachten valt.

Tja, in elk geval Nieuw Elan had al aangekondigd dat de motie van wantrouwen klaar lag, dat het een poeslieve discussie zou worden lag niet erg voor de hand.

(Bericht 22:32 ge-update, reactie Alphen Eén toegevoegd)

Update 22:45

Goed, nog een paar reacties van internet opgeduikeld en dan stop ik er mee.

If you can’t stand the heat…

Kaj Elhorst haalt een bekend spreekwoord aan: if you can’t stand the heat, don’t get into the kitchen”. In zijn stuk analyseert hij enerzijds de situatie, maar hij probeert ook iets meer afstand te nemen en de maatschappelijke context te bekijken. “In de afgelopen dertig jaar zijn wij constant bezig geweest alle scherpe kanten van de samenleving toe te dekken of af te slijpen,” zo schrijft Elhorst.

Verderop vervolgt hij “Nee, wethouders stappen te vroeg op omdat zij vergeten zijn hoe gemeen de buitenwereld kan zijn en zij dachten daar nooit mee te maken te krijgen. […] We doen het met z’n allen, wegkijken van de nare kanten van onze samenleving, maar het valt pas op als je in een baan zit waar de temperatuur hoger kan oplopen dan elders.”

Kaj Elhorst: Keukenwijsheid

Meester Peter

Meester Peter (pseudoniem van een oud-SP raadslid, dus niet helemaal uit onverdachte hoek qua objectiviteit) moet een beetje lachen om de situatie, de coalitie heeft het aan zichzelf te danken:

Het is dus eigenlijk aan de coalitiepartijen te danken dat er twee wethouders gesneuveld zijn. Immers als zij tijdens het debat rondom de benoeming van de nieuwe griffier niet zo spastisch gehandeld zouden hebben (schorsen tot eind januari) dan was op die avond in december het Bing rapport behandeld, hadden de beide wethouders er nog gezeten, was Wim de G nog burgemeester en de verhouding in de raad nog net zo verstoord.

De coalitie heeft gegokt en verloren, zo stelt Meester Peter. Om vervolgens nog een in de gemeentewet te gaan snuffelen, waaruit zou blijken dat beide vertrokken wethouders toch gewoon aan het debat zouden moeten kunnen deelnemen. Iets waar Trots-op-NL raadslid De Vries de afgelopen vergadering overigens ook al op hamerde.

Meester Peter: En dat is twee

Minerva

Minerva (Eveline Verhoeve, hoofdredacteur Alphens Nieuwsblad) ziet het ondertussen hoofdschuddend aan:

Alphen is nu wel de risee van het Groene Hart. Eerst een grote broek aantrekken en de kleine buurgemeenten voorhouden dat een vrijwillige herindeling de enige juiste weg is om te gaan. Daarna iedereen in de steek laten door zelf onbestuurbaar te worden.

Minerva: Gezeur

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen