Flora en Fauna Zegerpad wordt diverser

Vandaag is de gemeente samen met het hoogheemraadschap gestart met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de sloot naast het Zegerpad. De oevers van de sloot langs het wandelpad Zegerpad worden diverser in beplanting, amfibieën en insecten. De gemeente heeft in 2008 in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland het Stedelijk Waterplan voor Alphen aan den Rijn opgesteld. In dit plan staan maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en de wateroverlast te verminderen. Ook draagt het plan bij aan de ontwikkeling op het gebied van waterbeleving, ecologie en waterrecreatie.

Natuurvriendelijke oevers
Op een aantal locaties langs de sloot naast het Zegerpad is er de mogelijkheid om de beschoeiing te verwijderen en de slootkanten natuurvriendelijker in te richten. Een oever wordt natuurvriendelijker naarmate groepen planten en dieren die er van nature thuis horen er voordeel van ondervinden. Straks groeit daar onder andere Lisdodde, Gele Lis en de Zwanebloem. Hoe meer de natuur zijn gang kan gaan, hoe beter de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt. Een natuurlijke uitstraling geeft voor de meeste mensen ook een veel prettiger beeld.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot half februari. Het Zegerpad is tijdens de werkzaamheden aan die zijde van de sloot afgesloten. De wandelpaden aan de bebouwde zijde van het Zegerpad worden enkel tijdens werkzaamheden tijdelijk afgesloten.

Geef een reactie


Toekomstige evenementen
 1. Triathlon Alphen

  september 23
 2. Pasar Malam

  oktober 11 - oktober 14
 3. Inloopavond St. Nieuwe Alphenaren

  oktober 19 @ 19:30 - 22:00
 4. 158ste Zegerplasloop

  november 11
 5. Sinterklaasintocht

  november 17