“De Gelder had onvoldoende vermogen”

Burgemeester De Gelder was niet in staat om het college en de raad met elkaar te verbinden, zo verklaarde wethouder Du Chatinier namens de overgebleven wethouders vanavond in de vergadering van de gemeenteraad. De Gelder had onvoldoende vermogen om als burgemeester resultaten te boeken. Het dieptepunt werd voor de Alphense wethouders bereikt in de raadsvergadering van 16 december. Voor de wethouders was dit een reden om het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen, waarop deze besloot op te stappen. De wethouders zien de vergadering van december als keerpunt en hopen dat het college en de raad nu gezamenlijk kunnen gaan werken aan het herstel van het vertrouwen, om op die manier de doelstellingen uit het collegeakkoord in 2013 te bereiken.

Na de verklaring van Du Chatinier werd het woord gegeven aan Schriek. De fractievoorzitter van de SP sprak zijn verbazing uit over de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Schriek verbaasde zich er over dat het vertrek van Groen in ‘t Wout via de pers bekend werd. Dit draagt niet bepaald bij aan het herstel van het vertrouwen. De vraag is of Groen in ‘t Wout toen de wethouders het vertrouwen in De Gelder opzegden al besloten had om op te stappen, of dat dit besluit pas later kwam. Ook betreurt Schriek het dat Groen in ‘t Wout nu geen verantwoording aflegt in de raad over onder andere het BING rapport, maar dat dit aan de andere wethouders wordt overgelaten.

Update 21:20

In reactie op de vragen van Schriek vertelde Vrugt (CDA) dat verder functioneren voor Groen in t Wout niet meer mogelijk was door de aanhoudende beschuldigingen in de media en door andere politieke partijen. Dat is de reden dat Groen in ‘t Wout is gestopt, hij werd voortdurend aangesproken naar aanleiding van alle publiciteit. Bij de bakker, op straat, in de kerk, iedereen spreekt je er op aan, en dan breekt op een gegeven moment het lijntje, aldus Vrugt. Dat gebeurde tussen Kerst en Oud & Nieuw en was niet van te voren gepland. Dat moet gerespecteerd worden.

Update 21:30 – reactie D66

Het is vreemd dat de burgemeester door de wethouders buiten spel wordt gezet, zo sprak Inge Prins (D66). Dit is aan de gemeenteraad, die beslist daarover, en niet de wethouders. Hierdoor heeft het college de raad buiten spel gezet.

Als er problemen waren tussen wethouders en burgemeester dan had de raad dit moeten weten. Die probleem waren er in 2009 al, maar het was buiten het college niet bekend. En de coalitiepartijen wisten 16 december al dat het vertrouwen in De Gelder was opgezegd, maar voor de oppositiepartijen, en de buitenwereld, was dit pas op de 20e bekend. De raad was machteloos

Hoe moeten wij bouwen aan het vertrouwen tussen raad en college, wanneer de raad zo buiten spel wordt gezet, zo vraagt Prins zich af.

Het valt te betreuren dat er veel aanvallen op Groen in ‘t Wout hebben plaatsgevonden, maar desondanks is het erg jammer dat hij nu geen verantwoording aflegt in de raad. Dat is een groot gemis voor Alphen.

22:22

In het vervolg van de eerste ronde van het debat bleek duidelijk het verschil tussen de collegepartijen en de oppositie. Zowel Nieuw Elan, Groen Links, SP, Alphen Een, Beter Alphen en Trots op Nederland uitten harde kritiek op de gang van zaken. Diverse sprekers verbaasden zich over het gebrek aan reflectie bij de wethouders. De Gelder deed alles fout, maar hun eigen rol daar spreken ze niet over. Bij alle partijen klinkt in meer of mindere mate door dat ze geen enkel vertrouwen hebben in de samenwerking met de collegepartijen, met name CDA en VVD.

De Roo (GL) gaf aan er sprakeloos over te zijn dat er blijkbaar al 2 jaar lang een vertrouwensprobleem is tussen De Gelder en de wethouders, zonder dat de raad daarvan op de hoogte is. Waarom hebben de wethouders het vertrouwen eenzijdig opgezegd, zonder de raad hierin te kennen. De wethouders geven aan naar verbinding en eenheid te zoeken, maar juist De Gelder deed dit. Niet de wethouders, en ook niet de raad. Het is ook raar dat uitgerekend op het moment dat het functioneren van de wethouders zelf ter discussie wordt gesteld het vertrouwen is opgezegd in De Gelder, die juist zeer integer was, wat vriend en vijand van De Gelder ook zullen erkennen.

Schriek (SP) maakte zich zeer boos. Met name CDA en VVD nemen geen enkele verantwoordelijkheid tot nu toe wat er gebeurd is, en willen zo snel mogelijk verder zonder dat het lijkt dat er iets gebeurd is. Misschien moeten we naar aanleiding van het BING rapport maar een raadsenqûete organiseren, waarna de heer Groen in ‘t Wout alsnog mag komen om onder ede te vertellen wat er allemaal is gebeurd. Er is immers wel 50 miljoen euro gemeenschapsgeld uitgegeven aan de Lage Zijde, en voorlopig heeft niemand daar wat aan.

Alphen Een spreekt dat er niet zo zeer sprake is van een wethouderscultuur maar een collegecultuur, er is gewoon niet doorheen te komen. De Gelder nam juist zijn verantwoording, zeker rond het BING rapport, en toen werd het vertrouwen in hem opgezegd. De Groot snapt niet hoe het college nu zelf durft om om vertrouwen te vragen.

Ook Verschuur (Beter Alphen) sprak haar afkeur uit voor de cultuur. Hoe kunnen 4 zo verschillende partijen al 4 jaar zo eensgezind zijn. Dat kan alleen als in achterkamertjes al lang besluiten waren genomen. De Gelder was nooit krachtig, maar dat kwam een aantal partijen juist goed uit, aldus Verschuur. Toen hij zich krachtiger opstelde is hij direct weggestuurd.

Groen in t Wout is weggelopen voor zijn verantwoording, dat is een vorm van schuldbekentenis. Het is zijn morele plicht om aan iedereen uit te leggen wat er is misgegaan. Kletskoek, over een publiek figuur wordt nou eenmaal geschreven, daar moet je niet voor weglopen. Verantwoording afleggen in de vergadering van 27 januari is het minste wat hij nog kan doen voordat hij kan gaan genieten van een riante wachtgeldregeling.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen