SGP Alphen tegenstander gemeentelijke herindeling

De Alphense SGP ziet geen meerwaarde voor een fusie van Alphen aan den Rijn met Boskoop en/of Rijnwoude.  Een gemeente is namelijk een gemeenschap van mensen.  De relatie van de burger met de gemeente is daarom van groot belang. En die burger zit niet te wachten op een grote Groene Hart gemeente met bestuur op afstand.

De bestuurskracht zit ondermeer juist in de betrokkenheid en participatie van burgers bij het bestuur. En dat komt onder druk te staan bij een fusie tot een gemeente met ruim 100.000 inwoners. De burger voelt zich minder betrokken, waardoor bijvoorbeeld de opkomst bij verkiezingen lager is. Een fusie is daarom slecht voor de democratie.

Financieel nadelig

Slechte financiën en onvoldoende bestuurskracht zijn vaak aangevoerde argumenten om tot een gedwongen fusie over te gaan. Bij de betrokken gemeenten blijkt daarvan niet direct sprake te zijn. Zorgen om de financiën zijn er niet, de bestuurskracht is bij Boskoop voldoende en bij Alphen aan den Rijn en Rijnwoude is dat nog niet nader onderzocht, blijkt uit de analyse van de raadswerkgroep.

Sterker nog, fusies blijken vaak financieel nadelig te zijn. De kans is groot dat de lasten voor de burgers toenemen. Juist in een tijd waarin er bezuinigd moet worden, vraagt de SGP zich af of de burger wel meer wil betalen om een steeds grotere afstand naar het gemeentehuis te overbruggen.

Invloed sterke regio overschat

Zijn er dan geen voordelen? Jazeker, die zijn er ook. Een grote Groene Hart gemeente kan namelijk een betere invulling geven aan het natuurbeheer in deze regio. Ook heeft zij meer gewicht in de regio en provincie, waardoor zij ook meer invloed heeft op de besluitvorming.

Maar het voordeel in strategisch opzicht wordt vaak overschat. Bij deze fusie zijn de Rijn en Gouwe Lijn en de N207 voorbeelden van ruimtelijke opgaven. Dat zijn echter geen zaken die op gemeentelijk, maar op provinciaal niveau beslist worden.

Autonomie behouden

SGP Alphen aan den Rijn vindt genoemde voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Naar onze mening mag de autonomie van de betrokken gemeenten hiervoor niet opgegeven worden. Dat is voor ons een brug te ver.

Het is dan ook jammer dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in meerderheid is gezwicht voor druk van de provincie. De gemeenteraad staat in de eerste plaats ten dienste van de burger. Het is de vraag of die zit te wachten op een fusie waarbij de lasten stijgen en de afstand tot de gemeente toeneemt.

Geef een reactie

Recent nieuws

Aankondiging #VRAGENUUR ME (mobiele eenheid) 11.12.2018 14:41 Politie Alphen aan den Rijn

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving 11.12.2018 13:56 Gemeente Alphen

Graffitikunstenaar bij Rijnvicus 11.12.2018 09:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn


Toekomstige evenementen