SGP Alphen tegenstander gemeentelijke herindeling

De Alphense SGP ziet geen meerwaarde voor een fusie van Alphen aan den Rijn met Boskoop en/of Rijnwoude.  Een gemeente is namelijk een gemeenschap van mensen.  De relatie van de burger met de gemeente is daarom van groot belang. En die burger zit niet te wachten op een grote Groene Hart gemeente met bestuur op afstand.

De bestuurskracht zit ondermeer juist in de betrokkenheid en participatie van burgers bij het bestuur. En dat komt onder druk te staan bij een fusie tot een gemeente met ruim 100.000 inwoners. De burger voelt zich minder betrokken, waardoor bijvoorbeeld de opkomst bij verkiezingen lager is. Een fusie is daarom slecht voor de democratie.

Financieel nadelig

Slechte financiën en onvoldoende bestuurskracht zijn vaak aangevoerde argumenten om tot een gedwongen fusie over te gaan. Bij de betrokken gemeenten blijkt daarvan niet direct sprake te zijn. Zorgen om de financiën zijn er niet, de bestuurskracht is bij Boskoop voldoende en bij Alphen aan den Rijn en Rijnwoude is dat nog niet nader onderzocht, blijkt uit de analyse van de raadswerkgroep.

Sterker nog, fusies blijken vaak financieel nadelig te zijn. De kans is groot dat de lasten voor de burgers toenemen. Juist in een tijd waarin er bezuinigd moet worden, vraagt de SGP zich af of de burger wel meer wil betalen om een steeds grotere afstand naar het gemeentehuis te overbruggen.

Invloed sterke regio overschat

Zijn er dan geen voordelen? Jazeker, die zijn er ook. Een grote Groene Hart gemeente kan namelijk een betere invulling geven aan het natuurbeheer in deze regio. Ook heeft zij meer gewicht in de regio en provincie, waardoor zij ook meer invloed heeft op de besluitvorming.

Maar het voordeel in strategisch opzicht wordt vaak overschat. Bij deze fusie zijn de Rijn en Gouwe Lijn en de N207 voorbeelden van ruimtelijke opgaven. Dat zijn echter geen zaken die op gemeentelijk, maar op provinciaal niveau beslist worden.

Autonomie behouden

SGP Alphen aan den Rijn vindt genoemde voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Naar onze mening mag de autonomie van de betrokken gemeenten hiervoor niet opgegeven worden. Dat is voor ons een brug te ver.

Het is dan ook jammer dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in meerderheid is gezwicht voor druk van de provincie. De gemeenteraad staat in de eerste plaats ten dienste van de burger. Het is de vraag of die zit te wachten op een fusie waarbij de lasten stijgen en de afstand tot de gemeente toeneemt.

Geef een reactie

Recent nieuws

Weekendverslag 22.10.2018 17:06 Politie Alphen aan den Rijn

Actie Schoenmaathes – laatste keer 22.10.2018 16:56 Adventskerk | Nieuws

Wijkagent Coen van Stralen van Politie Alphen aan den Rijn is vindingrijk en zoekt proactief contact in de buurt: “Ik benader iedere persoon of organisatie waarvan ik vind, dat deze een steentje kan 22.10.2018 16:27 Politie Alphen aan den Rijn

Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart van start 22.10.2018 16:27 Gemeente Alphen

Voetgangerszone stadshart Alphen aan den Rijn 22.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Zegt u het maar 22.10.2018 15:26 Gemeente Alphen

Wijkagenten spreekuur 22.10.2018 12:58 Politie Alphen aan den Rijn

Maandag 29 oktober 2018: Koffieochtend Sionskerk! 22.10.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Denk tijdens een ontbijt mee over het inkoopbeleid 22.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Meld u aan voor de Dag van de Mantelzorg 22.10.2018 11:06 Gemeente Alphen

Uitgebreid verzekerd tegen een lage premie 22.10.2018 09:06 Gemeente Alphen

Zondag 28 oktober 2018 21.10.2018 10:06 Sionskerk Alphen

Beroepingswerk en profielschets 20.10.2018 16:26 Adventskerk | Nieuws

Rijnvicus en Hallmark sluiten miljoenencontract 19.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Back in Line is in 2018 ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Fysiotherapie van der Meij en Bruisend Brein in Alphen aan den Rijn 18.10.2018 14:56 Politie Alphen aan den Rijn

ANWB automaatje gestart 18.10.2018 14:06 Gemeente Alphen

Eerste Tiny Forest in Groene Vinger 18.10.2018 12:26 Gemeente Alphen

Uw mening over de ontwikkeling van Schiphol 18.10.2018 11:27 Gemeente Alphen

Is uw fietsverlichting in orde? 18.10.2018 09:41 Gemeente Alphen

Begroting 2019 ter inzage 17.10.2018 22:26 Adventskerk | Nieuws


Toekomstige evenementen