Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone getekend

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Leiderdorp, Rijnwoude, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland hebben ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone. De vijf gemeenten de provincie zijn hierdoor een bindende overeenkomst aangegaan voor het uitvoeren van de plannen die er liggen in de Oude Rijnzone. Met het geld willen de partijen samenwerken om er voor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor bedrijvigheid, groen, woningen, vervoer en recreatie. Dit gebeurt onder andere door het herstructureren van bedrijventerreinen, het verzorgen van voldoende groen, het opruimen van verrommeling en het verbeteren van de bereikbaarheid.

De gemeenschappelijke regeling voorziet in een investeringsfonds. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft een subsidie van 30 miljoen euro voor de herstructurering van een aantal bedrijventerreinen, waaronder de Hooge Waard in Koudekerk en Rijnhavnen in Alphen. Ook zal een deel van het geld gebruikt worden voor de Maximabrug en voor de groene inpassing van nieuwe woon-werklocaties in Rijnwoude en Bodegraven-Reeuwijk. Naast het rijk dragen ook de de gemeentes en de provincie nog 13,3 miljoen bij.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.