€ 1239,98

Twaalfhonderd en negenendertig Euro en 98 Eurocent, dat was wat ik, als raadslid, elke maand ontving. Een bedrag dat ELK van de 35 raadsleden, elke maand opnieuw, ontvangt. Want raadsleden (de SP uitgezonderd) zijn allesbehalve onbetaalde vrijwilligers, ze krijgen een ruime vergoeding voor de uren die ze persoonlijk, als fractie én als gemeenteraad aan uw welvaart en welzijn besteden. Een ‘vergoeding’ die wel ongeveer 85% van het wettelijk minimumloon bedraagt. Een inkomen ook waarbij menige bijstandsmoeder de tranen in de ogen zou springen.
Het is dan ook niet meer dan logisch te verwachten dat onze volksvertegenwoordigers voor dat bedrag wat doen. Ze moeten minstens alle raadsvergaderingen bijwonen, minstens één fractievergadering per maand, én deelnemen aan de bespreking van de hen toegewezen portefeuilles (onderwerpen) in ‘hun’ raadscommissie. Daarnaast wordt voorondersteld dat ze die vergaderingen ook nog voorbereiden. Met een halve week per maand is het voor veel raadsleden dan ook wel gepiept, zodat zij omgerekend (er gaan 9 halve weken in een maand) een ‘salaris’ verdienen van ruim € 11.000! Tja, zo’n zetel ís wat waard!
Maar geven die raadsleden ons Alphenaren ook nog wat terug? Dat verschilt, maar sinds de verkiezingen maken onze gekozenen er een potje van, en dat moet maar eens stoppen. Raadsleden moeten niet voor zichzelf, maar voor ons werken!
Helaas besteden onze raadsleden sinds de verkiezingen meer tijd aan onderlinge ruzies dan aan hun kiezers. Nadat het tot juni duurde voor de gemeenteraad weer enigszins normaal vergaderde, werd de decembervergadering een vertoning waarvoor elk raadslid zich zou moeten schamen. Een ordinaire en openbare scheldpartij, waarna burgemeester De Gelder de zoveelste raadsvergadering zonder resultaat moest afsluiten. In, en vooral na, die vergadering liepen de emoties zo hoog op dat je moet betwijfelen of deze volksvertegenwoordigers nog wel in staat zijn te doen waarvoor ze door U op het pluche werden gezet. Feitelijk is de gemeente onbestuurbaar geworden en betalen we onze raadsleden voor werk wat ze niet doen.

Nu heb ik me er altijd al over verwonderd waarom die vergoeding voor de fractieleden van de grote fracties (waar bijna alle werk over meerdere raadsleden wordt verdeeld) net zo hoog is als voor de leden van de kleine fracties die een veelvoud aan papier moeten doorworstelen. Bij de commissievergaderingen heb ik me er altijd over verbaasd dat vertegenwoordigers van grote fracties over één onderwerp in één commissievergadering het woord voerden, terwijl die van de kleine fracties elke vergadering opdraafden. Voor hetzelfde, of, als ze geen raadslid zijn, voor aanzienlijk minder geld (€ 65 per vergadering).
Natuurlijk zijn veel raadsleden ook nog actief in allerlei andere verenigingen, stichtingen of dergelijke, maar dat geldt ook voor andere vrijwilligers. Natuurlijk moeten ze ook cursussen volgen, landelijke vergaderingen aflopen en in verkiezingstijd flyers uitdelen, maar dat doen andere vrijwilligers ook. Ook uw columnist stond zaterdag jl. in de sneeuw centrumbezoekers te interesseren voor de actie “Serious Request” in ons eigen AlphenStadFM/TV Glazen Huis aan het Thorbeckeplein. En zag op die lange wandeling dat vele andere onbetaalde vrijwilligers dat voor andere goede doelen deden. Dat alles kan dus niet onder die raadsvergoeding geschoven worden, dat kunnen andere vrijwilligers ook niet.
Eigenlijk interesseert het me niet eens zoveel wat die raadsleden nu wel dan niet krijgen. Als ze er maar iets voor doen!
Het maakt me ook niet zoveel uit of die raadsleden nu wel of niet tot de coalitie of de oppositiefracties horen. Het stadsbestuur is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en die nemen ze, uitzonderingen daargelaten, niet.
Nee, in plaats daarvan zetten ze de hele gemeente voor schut!
En dat hoeven we toch niet te pikken!
Niet als burger én niet als kiezer

Gelukkig kunnen we onze gram al snel halen: de Statenverkiezingen staan immers voor de deur!

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.