Fusie: Het woord is aan de raden

Vanavond hebben de raden van de gemeentes Boskoop, Alphen en Rijnwoude met elkaar gedebatteerd over een mogelijk samengaan. Zoals halverwege de bijeenkomst al gemeld zijn in Alphen de partijen in meerderheid voor een fusie, in Boskoop wil iedereen, maar in Rijnwoude zijn voor- en tegenstanders praktisch in evenwicht.

Heel veel mensen hebben vanavond heel veel gezegd. Wat veel gehoord is vanavond is dat de fusie van bovenaf wordt opgelegd – niemand (behalve Boskoop?)  – heeft hier om gevraagd. Het gebeurt met name omdat de fusie het wil. De teneur is ook dat we beter mee kunnen gaan en zelf een vrijwillige procedure starten, omdat je dan in elk geval nog de touwtjes in handen houdt.

Als voordelen van een gefuseerde gemeente worden met name de toegenomen bestuurskracht geroemd, hoewel het niet echt makkelijk is om daar handen en voeten aan te geven. Een grotere gemeente kan meer (betere?) specialisten in dienst nemen. Echter, daar zit ook een prijskaartje aan.

Vanuit verschillende richtingen werd er ook kritiek geuit op het huidige rapport. Het door Camps en zijn werkgroep opgeleverde rapport werd eenzijdig en bestuurlijk genoemd. Er wordt te veel uitgegaan van de situatie nu en er wordt te weinig vooruitgekeken. Hierdoor is voor de raden nog niet concreet duidelijk wat de exacte gevolgen zijn. De kosten van de fusie zijn onduidelijk, de risico’s van de verschillende gemeenten zijn nog onbekend, en hoe het met de lasten voor de burger zit is ook niet duidelijk. Aan de andere kant ontbreekt de tijd om op dit moment nader onderzoek te doen, vanwege de door de provincie opgelegde deadline.

Diverse partijen noemden de kloof tussen burger en gemeente. Die zou te groot kunnen worden. Er zouden echter volgens diverse partijen uit met name Alphen voldoende mogelijkheden zijn om de afstand tussen burgers en raad kleiner te maken. Heel concreet werd dat echter niet gemaakt, Zwammerdam en Aarlanderveen werden als voorbeelden genoemd, maar volgens mij zijn dat beiden kernen zonder voorzieningen, dus of je daarmee Rijnwoude op de banken krijgt betwijfel ik een beetje.

En nu

Zoals vooraf al viel te verwachten werd de avond niet afgesloten met een gezamenlijk besluit van de drie raden.  De raden zullen volgende week afzonderlijk hun koers moeten bepalen. Voor Boskoop is dat duidelijk: Boskoop wil fuseren. Voor Alphen aan den Rijn is het allemaal niet zo spannend, Alphen is nu groot genoeg, maar zal waarschijnlijk ook niet echt veel last hebben van een fusie, dus het is geen halszaak. Er zullen wel wat woorden aan worden gewijd in de raad, maar waarschijnlijk stemt ook de Alphense raad wel in met een fusie.

Dan Rijnwoude. D66 in Rijnwoude verraste de andere partijen door vanavond vóór een fusie te pleiten, waar zij vorige week nog tegen was. Als gevolg daarvan is nu een meerderheid van de raad in Rijnwoude vóór een fusie, maar het gaat wel om kleinst mogelijke meerderheid. Dat zal volgende week nog wel eens een verhit debat kunnen worden. Sowieso zullen de partijen zich daar af moeten vragen of ze wel tot een fusie willen besluiten bij zo’n klein verschil in stemmen.

Het woord is nu in elk geval in alle gevallen aan de gemeenteraden. Die moeten doen waar ze voor gekozen zijn, namelijk een besluit nemen. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn vergadert op 6 december 2010, de raden van Boskoop en Rijnwoude vergaderen beide op de 9e december. Daarna is het op de 14e aan de provincie.

Eerder vanavond op Alphen.COM: Alphense partijen in meerderheid voor fusie

Zie ook we website “Fusie Alphen Boskoop Rijnwoude” met een verslag van de discussie: Oproepen aan gemeenteraadsleden Rijnwoude door Alphen en Boskoop

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen