Bezuinigen? Vergeet het maar!

De gemeente Alphen praat wel over bezuinigingen, maar bezuinigt nergens op. Elk plannetje dat ergens op papier staat, moet absoluut worden uitgevoerd, elke politieke hobby wordt uitgemolken, oud beleid is heilig verklaard en raadsbesluiten blijken de status ‘ex cathedra’ te hebben.
Op deze manier gebeurt er gewoon niets, en wordt de rekening van al dat gedraal subiet naar onze kinderen en kleinkinderen doorgeschoven.
Onze gemeenteraad heeft dit jaar nog praktisch niets gepresteerd. Tenminste niet voor onze burgers. Als dat mogelijk is, waarom hebben we dat dure instituut eigenlijk nodig?
Deze week ontving ik rond mijn voorstel om in ieder geval het ‘wandelbos’ te kappen de volgende tweets. Oud VVD-wethouder Gerrit Willems schreef mij eerst dat met dit ‘wandelbos’ (ooit door de huidige fractievoorzitter Gebel als ‘wandelbosje’ betiteld)  toch echt een wens van de Alphense bevolking werd ingewilligd rond de actie ‘Wat te doen met 10 miljoen (gulden)”. Tja, beste Gerrit, ik woon hier al een paar jaar, dus dat wist ik al. De volgende tweet gaf de echte pijn aan bij onze gemeente: “@beantsje (wandelbos) Is geen pot om op te bezuinigen. Geld is gereserveerd voor incidentele uitgave”.

Maar ook uit geheel andere politieke hoek lijkt van beweging geen sprake te zijn. Zo twitterde het ‘progressieve’ PvdA gemeenteraadslid Wim Roest:” @beantsje Gemeenteraad blijft niet bezig. Heeft besluit genomen. Uitgewerkte wens bevolking vanuit verkocht kabel gelden uitvoeren”.

Ziet U nu hoe onze politici compleet in het eigen moeras van argumenten zijn weggezakt.  Zolang ze nog kunnen praten, doen ze zelfs geen poging om echt uit dat financiële moeras te komen. Tot hun laatste ademtocht blijven ze de status quo verdedigen, maar echt grote bezuinigingen praat je niet zomaar weg.:

• Met de reactie van Gerrit Willems kan ik gewoon helemaal niets. Want waarom zou er niet op incidentele uitgaven bezuinigd mogen worden? Als we gaan bezuinigen, maar vooraf alle eerdere raadsbesluiten, hoe irrelevant ook in het kader van de huidige situatie, moeten uitsluiten, dan blijft er niet veel over dan de sociale uitkeringen (WMO), subsidies aan plaatselijke stichtingen en ontwikkelingshulp. 
• De reactie van Wim Roest stinkt naar het ‘Cultuurhuis’ aan het Thorbeckeplein. Want U raadt het al: De hele stad mag in het moeras zakken, als die socialistische cultuurtempel er maar komt. Op het moment dat alles wat cultuur heet kreunt en steunt onder de opgelegde bezuinigingen, gaat Alphen een ruimte bouwen voor culturele activiteiten waarvoor straks geen geld meer is. Dan staat er een prachtig, maar leeg gebouw, maar wat maakt het uit! Die Wim Roest is natuurlijk doodsbenauwd dat ook zijn cultuurhuis sneuvelt als de gemeenteraad eenmaal begint de eigen raadsbesluiten om zeep te helpen.
• Wim’s reactie geeft nog (hoe kan dat toch, in maar 140 woorden) duidelijk aan dat de gemeenteraad het te druk heeft met andere zaken. Toch geven de agenda’s van commissie- en raadsvergaderingen alleen maar aan dat er veel geneuzeld wordt over zaken als dat ‘wandelbos’. In ieder geval niet dat er sprake is van daadkracht, zelfs niet op zo’n onbelangrijk dossier!
Merkwaardig is dat ook de oppositiefracties, die merendeels ons toch ‘veranderingen’ en nieuw beleid beloofden, geen impulsen geven om nou eens écht aan de slag te gaan. Maanden geleden schreef ik al dat de gemeenteraad sliep, toen leek de club wakker te worden, maar intussen is het gesnurk uit de raadszaal weer hoorbaar. Vreemd toch.
Want het is toch niet zo moeilijk om alle projecten die een plaatsje in de gemeentebegroting hebben veroverd, stuk voor stuk eens tegen het licht te houden. In AD/GH stond een groot artikel over de mate waarin ‘De Nederlander’ anders denkt over wat hij of zij belangrijk vindt, dan een paar jaar geleden. Het lijkt me stug dat ‘de Alphenaar’ daarop een uitzondering zou zijn. Dus hoeven we niet zo vast te houden aan allerlei wensen uit het verleden. Gewoon het stof van de dossiers vegen, en besluiten ermee door te gaan, of niet. En als we ergens ermee stoppen, stopt ook gelijk de geld en urenstroom die met die projecten gemoeid gaan. Wellicht ook de enige manier om op de mankracht in het stadhuis te bezuinigen, overigens, dus dat is mooi meegenomen. 

Uiteindelijk blijven die projecten over die we ook op dit moment nog belangrijk genoeg vinden om er geld in te steken. En dan hoop ik maar dat de gemeenteraad voorrang blijft verlenen aan het kwetsbaarste deel van onze samenleving. Als er dan, binnen de nieuwe financiële kaders, nog ruimte is voor nieuw beleid, is dat leuk. Maar indien niet, jammer, en wachten we tot onze economie weer op orde is, over een jaar of vijf, of zo.

Dan kan men gelijk beginnen om alle bestaande plannen rond ons stadshart (en dus niet alleen die rond het Thorbeckeplein, opnieuw op te zetten. Zodat niet de bouwlust van onze politici, maar de wensen en eisen van onze bevolking op een aantrekkelijk bewinkeld stadshart centraal staan. Daarover meer, de volgende week!

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.