Gezamelijke vergadering gemeenteraden Alphen, Boskoop en Rijnwoude

Op maandag 29 november vergaderen de raden van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Het rapport “Alphen, Boskoop, Rijnwoude zetten hun vizier op scherp” wordt dan door de drie gemeenteraden behandeld. Het gaat om een opiniërende bespreking.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Plantariumgebouw, Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude-Dorp.

Programma

Opening door de voorzitter van de raad van Rijnwoude, woord van welkom en voorstellen de heer prof. dr. Th.W.A. Camps die als gespreksleider deze vergadering zal leiden.

   

 1. Korte inleiding door de gespreksleider dhr. Th. W.A. Camps.
 2.  

 3. Spreekrecht inwoners .   
  Maximaal 30 minuten spreekrecht voor inwoners, maximaal 2 minuten per inspreker, maximaal 15 insprekers. Vooraf melden bij de raadsgriffier van de gemeente Rijnwoude, tel: 071-3428252 of per e-mail j.augustinus@rijnwoude.nl
 4.  

 5. Korte eerste reactie / statement per fractie op het rapport van de raadswerkgroep Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude “Analyse samenwerking- en herindelingvarianten”.
 6.  

 7. Koffie pauze / maximaal 15 minuten
 8.  

 9. Plenaire discussie tussen de raadsleden
 10.  

 11. Afronding plenaire discussie , beoordelen of de discussie een gezamenlijke tekst voor de drie gemeenteraden oplevert op basis waarvan besluitvorming in de afzonderlijke raden kan plaatsvinden.
 12.  

 13. Sluiting : de voorzitter van de raad van Rijnwoude sluit de vergadering.

Beoogde eindtijd 23.00 uur.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.