Raadswerkgroep heeft opties voor Alphen, Boskoop en Rijnwoude onderzocht

De gezamenlijke raadswerkgroep van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude heeft een analyse gemaakt van de samenwerkings- en herindelingsvarianten voor de drie gemeenten. De werkgroep is erin geslaagd een aantal gezamenlijke strategische ambities en opgaven van de drie gemeenten te benoemen en heeft een weging gemaakt van verschillende varianten van samenwerking, herindeling en zelfstandigheid. Dit rapport dient als basis voor de gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden op 29 november 2010 en de afzonderlijke raadsvergaderingen.

In de startbijeenkomst van de raadswerkgroep op 18 oktober is het analysekader vastgesteld. Hierin staan de varianten van samenwerking en herindeling en de criteria. De gebruikte criteria zijn afgeleid van de criteria die worden gehanteerd bij de Wet algemene regels gemeentelijke herindeling (arhi). Vervolgens zijn op basis van relevante documenten zoals begroting, jaarrekening, collegeprogramma en toekomstvisie, de feiten van de drie gemeenten verzameld en op een rij gezet. De werkgroep heeft daarna prioritering aan de criteria gegeven en deze aan de hand van het analysekader beoordeeld. Het overzicht dat zo verkregen is, dient als basis voor debat met de drie gemeenteraden gezamenlijk op 29 november 2010 en daarna in de afzonderlijke raadsvergaderingen van de drie gemeenten.

Varianten van samenwerking en herindeling

De volgende varianten zijn onderzocht:

· Herindeling Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.

· Herindeling Alphen aan den Rijn en Boskoop; Rijnwoude blijft zelfstandig.

· Centrumgemeente Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude besteden taken uit aan de centrumgemeente. Bestuurlijk zelfstandige gemeenten.

· SETA-model: (Samen en Toch Apart) gezamenlijke ambtelijke organisatie, maar bestuurlijk zelfstandig.

· Zelfstandige gemeenten (huidige situatie).

Werkgroep

De werkgroep is begeleid door Berenschot en staat onder voorzitterschap van de heer prof. dr. Th. Camps. De leden zijn vanuit

· Alphen aan den Rijn: mevrouw H. Oppatja en de heer P. de Hoog

· Boskoop: de heren R.C. Prins en H. Brouwer

· Rijnwoude : de heren  A.J. Bosch en H.H. Goes

Aanleiding

Op 7 september jl. heeft de Provincie Zuid-Holland het besluit genomen om per 14 december 2010 een herindelingsprocedure te starten als de drie gemeenten niet vrijwillig tot een herindeling komen. Op uitnodiging van de gemeente Boskoop kwamen de raden van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude maandagavond 11 oktober jl. bijeen in het Floragebouw in Boskoop. Er is toen besloten een gezamenlijke werkgroep in te stellen die de voor- en nadelen van verschillende samenwerkingsvarianten voor de drie gemeenten onderzoekt en verkent wat de beste manier is om de gemeentelijke ambities te kunnen realiseren. Deze analyse is nu klaar en wordt op 29 november a.s. in een gezamenlijke raadsvergadering van de drie gemeenten besproken. Vervolgens zullen de raden nog afzonderlijk vergaderen, waarna een gezamenlijk standpunt richting GS wordt opgesteld.

Overzicht van relevante data

22 november 20.30 uur

bewonersbijeenkomst in Rijnwoude in het Anker

24 november 20.00 uur

bewonersbijeenkomst in Alphen aan den Rijn, stadhuis, vergaderkamer I

29 november 19.30 uur

raadsvergadering van de drie raden in het Plantarium, Italiëlaan 4, Hazerswoude-Dorp

6 december 20.00 uur

raadsvergadering van de Gemeente Alphen aan den Rijn, raadzaal stadhuis Alphen aan den Rijn

9 december 20.00 uur

raadsvergadering van de gemeente Rijnwoude, raadzaal gemeentehuis Rijnwoude

9 december 19.30 uur

raadsvergadering van de gemeente Boskoop, raadzaal gemeentehuis Boskoop

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen