Bezuinigen?

De gemeente Alphen aan den Rijn moet bezuinigen, zoals alle gemeenten in ons land. Helaas zijn er nogal wat misverstanden over bezuinigingen, want gaat het nou om:
1. Bestaand beleid met veel minder geld uit te voeren?
a. Door de burger steeds meer aan te spreken op diens “eigen verantwoordelijkheid”. D.w.z. die burger nogmaals te laten betalen voor diensten waarvoor deze mocht aannemen al betaald te hebben via de landelijke, provinciale of locale belastingen.
b. Door het serviceniveau van de overheid drastisch te verlagen zonder dat de burger hiervoor een financiële tegemoetkoming krijgt.
c. Door bestaande projecten over zoveel jaren te spreiden dat de overlast voor de bevolking ontoelaatbaar toeneemt terwijl het rendement van de investering nauwelijks merkbaar is in de samenleving
2. Nieuw beleid te maken op basis van het geld dat wél beschikbaar is
a. Door geplande projecten te schrappen waarvan het rendement als lager dan gemiddeld wordt ingeschat
b. Door alle projecten op te schorten tot er voor een geheel beleidsterrein, op basis van nieuwe keuzes, nieuw beleid is ontwikkeld. Dat beleid wordt de basis voor geheel nieuwe projecten die op basis van prioriteit worden ontwikkeld en uitgevoerd.
De vraag is: Gaat de gemeente op basis van deze geldcrisis werkelijk nieuw beleid optuigen of gaat ze, gemakzuchtig, tien jaar lang de kaasschaaf hanteren?
Het zal iedereen duidelijk moeten zijn dat alleen het laatste alternatief (2b) betekent dat er straks plannen worden uitgevoerd die niet zijn gebaseerd op de ‘goede, oude’ tijd, maar op de realiteit van de kredietcrisis. Compleet nieuw beleid dat geen rekening houdt, en niet hoeft te houden, met gedachtegangen uit een periode waarin de bomen tot de hemel leken te groeien. Nieuw beleid dat betekent dat de daarop gebaseerde plannen onderling zijn afgestemd. Op lokaal niveau betekent dat niet alleen dat de toekomstige behoeften en wensen van onze burgers weer centraal staan, en niet datgene wat in een onbelangrijk verleden ooit door de gemeente als ‘toekomstig beleid’ is vastgesteld. Nee, dat nieuwe beleid, en die nieuwe plannen, zijn van meet af gebaseerd op het gegeven dat deze gemeente binnenkort gaat fuseren met twee bestaande gemeenten. Anders zou er immers niet alleen rekening moeten worden gehouden met verouderde, niet langer relevante, plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn, maar ook met soortgelijke, verouderde, plannen in de gemeenten Boskoop en Rijnwoude. We kunnen ons een moeizame afstemming van die oude plannen op elkaar besparen, en ons bezig gaan houden met wat goed is voor alle burgers in die nieuwe grote gemeente.

Keuzes maken uit bestaande projecten (2a) zal niet alleen onvoldoende opleveren (natuurlijk kan dat ‘wandelbos’ vervallen, maar wat levert dat nou helemaal op?) maar ook zullen hierdoor onvermijdelijk bepaalde bevolkingsgroepen meer worden getroffen dan andere. Het gemeentelijk beleid vervalt tot een gatenkaas, waarin structuur en samenhang steeds meer gaat ontbreken. Doe dat vervolgens bij alle drie de fusiepartners, en er ontstaan een volledig ondoorzichtig geheel dat de naam ‘beleid’ absoluut niet meer waardig kan zijn. Niet alleen ‘de burger’, maar ook de politici, de ambtenaren en degenen die het beleid moeten uitvoeren zullen het spoor volledig bijster raken.

Het ligt voor de hand (1c) dat de plannen voor de Hoge Zijde niet alleen zichtbaar vertraagd worden, maar ook dat de overlast voor bevolking en ondernemers in dat centrum ontoelaatbaar hoog wordt. Vertraagde start van plannen en vertraagde uitvoering ervan zal snel leiden tot onverschilligheid en berusting. Zowel bij klanten als bij ondernemers. De praktijk zal zijn dat het Lage Zijde project de stad niet half zoveel oplevert als de bedoeling was. Detaillisten zullen Alphen aan den Rijn de rug toekeren en áls die gebouwen ooit zijn afgebouwd, zal er niemand meer zijn die ze wil huren. Dat heeft MAB als eerste begrepen! Kapitaalvernietiging is het gevolg. Óns kapitaal, wel te verstaan. En de Lage Zijde staat niet alleen!

Serviceverlaging (1b) is veruit de eenvoudigste manier van bezuinigen. Gemeente, gemeentelijke instellingen, uitvoeringsinstanties, ze geven steeds vaker niet thuis. Tegelijkertijd zal die terugtredende overheid, tegen betaling uiteraard, worden bijgestaan door allerlei nieuwe particuliere initiatieven met als gevolg dat de burger, stukje bij beetje, steeds meer gaat betalen voor diensten die voorheen uit vooral de Onroerend Zaak Belasting werden gefinancierd. Kortom, de burger gaat steeds vaker zelf betalen voor diensten die voorheen door de gemeente werden verzorgd. Niet erg, op zichzelf, maar voor de overheid levert dat alleen wat op als de belastingdruk wordt gehandhaafd. De burger betaalt voortaan gewoon twee keer voor dezelfde dienstverlening!

Eigen verantwoordelijkheid (1a) is een term die hoogtij viert. Waar het modewoord van de zeventiger jaren, SOLIDARITEIT, binnenkort uit het woordenboek kan verdwijnen, zijn wij, burgers, opeens voor van alles en nog wat ZELF verantwoordelijk. Dat geldt voor enigszins luxe zaken als Kinderdagverblijven, Verenigingen en Evenementen. Maar het geldt evenzeer voor onderwerpen als Scholing, Gezondheidszorg en Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zaken die niet alleen op korte, maar vooral op langere termijn ernstige gevolgen zullen hebben, misschien wel maatschappelijk ontwrichtend werken.

Het zal me benieuwen in welke mate onze politici in staat én bereid zijn de ellende van de kredietcrisis te gebruiken om radicale nieuwe stappen te zetten. Niet verder gaan met een goedkope versie van oud beleid, maar innovatief nieuw beleid te scheppen.
Voorlopig lijkt het erop dat die politici liever bezig zin ons gemeentelijke schip steeds scherper aan de krimpende wind te zeilen, dan rigoureus door de wind te gaan en op een andere koers dezelfde doelstellingen te realiseren. En iedereen die ooit heeft gezeild, weet dat steeds verder oploeven betekent dat je met klapperende zeilen stil komt te liggen, misschien wel aan lager wal raakt. Een situatie die griezelige overeenkomsten vertoont met de huidige situatie in de gemeente Alphen aan den Rijn!  En zo gaan we fuseren? 

Geef een reactie

Recent nieuws

Back in Line is in 2018 ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Fysiotherapie van der Meij en Bruisend Brein in Alphen aan den Rijn 18.10.2018 14:56 Politie Alphen aan den Rijn

ANWB automaatje gestart 18.10.2018 14:06 Gemeente Alphen

Eerste Tiny Forest in Groene Vinger 18.10.2018 12:26 Gemeente Alphen

Uw mening over de ontwikkeling van Schiphol 18.10.2018 11:27 Gemeente Alphen

Is uw fietsverlichting in orde? 18.10.2018 09:41 Gemeente Alphen

Begroting 2019 ter inzage 17.10.2018 22:26 Adventskerk | Nieuws

Naast #twitter en natuurlijk onze facebook pagina kunt u ons vanaf vandaag ook op #instagram vinden op #Pol_alphen 17.10.2018 19:56 Politie Alphen aan den Rijn

Wat doet een wijkagent eigenlijk 17.10.2018 13:26 Politie Alphen aan den Rijn

Kick-off gezondheidsaanpak: Wijzer in de Wijk 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen

Stelt u uw huis open? Duurzame Huizenroute op 3 en 10 november 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen

Uitbreiding dienstverlening begraafplaatsen 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen

Pilot gaat inwoners met schulden sneller helpen 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen

Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen

Kwekers zetten Boskoop op de kaart 17.10.2018 12:41 Gemeente Alphen

Thema-avond – Van nieuwkomer naar Nederlander 16.10.2018 21:41 D66 Alphen a/d Rijn

Goedenavond en welkom bij ons live vragenuurtje met wijkagent Ilse Henzen 16.10.2018 19:06 Politie Alphen aan den Rijn

WEEKENDVERSLAG 15.10.2018 15:56 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuur wijkagent Alphen aan den Rijn 15.10.2018 14:56 Politie Alphen aan den Rijn

Maandag 22 oktober 2018: Koffieochtend Sionskerk! 15.10.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Verlaten plaats ongeval 15.10.2018 11:06 Politie Alphen aan den Rijn


Toekomstige evenementen
 1. Freaky Nights

  oktober 19 - oktober 20
 2. Inloopavond St. Nieuwe Alphenaren

  oktober 19 @ 19:30 - 22:00
 3. Halloween optocht

  oktober 26
 4. 158ste Zegerplasloop

  november 11
 5. Sinterklaasintocht

  november 17