Cultuur uit de legbatterij?

De gemeenteraad heeft, in grote meerderheid, als een kip zonder kop besloten mee te gaan met het voorstel van wethouder Schings en de bibliotheek in Ridderveld op te heffen.
Die kip gebruik ik niet per ongeluk.
Immers, in de dromen van onze sociaal democraten blijft, elke nacht opnieuw en zelfs als ze een dutje doen, het beeld van hun tempel voor ogen staan, het PvdA cultuurpaleis aan het Thorbeckeplein!
Niets en niemand, gebrek aan geld, de crisis, het gezonde verstand of de Alphenaar mag dat beeld verstoren.
Het buitengewoon domme argument dat ‘Kerk en Zanen ook geen bibliotheek heeft’ is niet alleen door alle collegefracties, maar ook door het gros van de oppositiefracties omarmd.

Ondoordacht? Als een kip zonder kop? Jazeker!

Volgens mij heeft niemand de exploitatierekening van bibliotheek Rijn en Venen zover doorgeplozen om zelf te constateren wat de sluiting van bibliotheek Ridderveld nou netto oplevert. Want de ‘overhead’ kosten verminderen daardoor niet maar de inkomsten (die sluiting gaat toch honderden ‘leden’ kosten) worden lager. Die paar ton die de wethouder die bibliotheek nu toezegt, zijn zó in de bedrijfsvoering verdwenen. En een extra bibliobus uitrusten kost zelfs aanzienlijk meer dan de besparing op de ‘vaste’ bibliotheek. Uiteraard kan alle inrichting worden afgeschreven. Welnee, het is veel eenvoudiger om de boekhoudkundige opstelling van de wethouder, gericht op diens wens het filiaal te sluiten, te volgen. Hoe naïef kun je eigenlijk zijn?
Ook is er op geen enkele manier gekeken naar een alternatief voor sluiting, net zomin als dat gebeurde met het Cultuurhuis. Niemand heeft, bijvoorbeeld, oog voor de drie stappen die ik al eerder beschreef op mijn blog http://www.beleefalphen.web-log.nl. Per omgaande kan immers worden overgegaan op betaling per boek en per dag: Als je er het geld voor hebt, leen je meer boeken tegelijkertijd en betaalt (aanzienlijk) meer. Als je dat niet hebt, leen je een boek per keer, en betaalt niet meer dan nu. Houders van een AlphenPas kunnen gratis een kop koffie krijgen, zodat dat bezoek voor iedereen een gezellig uitje kan worden. Goed ook voor het gemeenschapsgevoel in de wijk.

Verder kan de boekenvoorraad vergaand worden gecentraliseerd, waardoor de bibliotheken veel minder voorraadkosten hoeven dragen, en daarbij veel dure vierkante meters gebouw worden ingeruild voor veel minder goedkope. En dat alles met gebruikmaking van de ICT-infrastructuur die er toch al ligt en procedures die allang zijn ontwikkeld. Hierdoor kun je juist gemakkelijk denken aan uitbreiding in diverse wijken (als eerste: Kerk en Zanen!). Dat is weer in lijn met de wens naar ‘wijkgericht werken’ en “zorg voor ouderen”. 

Tenslotte zouden we, en die kant gaat het zeker op, kunnen denken aan verdere privatisering door het ontwikkelen van een nieuwe winkelformule die boekVERKOOP en boekVERHUUR rond een cultureel café aan elkaar koppelt.

Dat kan, maar geen politicus, voor/ of tegenstander, die verder denkt dan het doorzetten van het soort bibliotheek zoals we die al vele jaren kennen.

Het besluit die bibliotheek al over een twee jaar te sluiten, is zo mogelijk nog slechter doordacht. De directie klaagt immers al jaren over te weinig ruimte voor de bibliotheek, zodat je er rustig van uit mag gaan dat dit huidige gebouw, nadat ook alle Riddervelders daar boeken gaan lenen, eruit gaat zien als een legbatterij. Cultureel bewuste Alphenaren die, stapje voor stapje, achter elkaar langs de stellingen lopen om uiteindelijk in de file voor de uitleenscanner te belanden. De vooronderstelling is immers dat de nieuwe bibliotheek in het cultuurhuis zoveel groter is dan de huidige dat deze al die Alphenaren wel kan dragen! Maar komt dat cultuurhuis er eigenlijk wel? En wanneer? En waar? Want dat de bestaande plannen met de Lage Zijde door het vertrek van projectontwikkelaar MAB ernstige vertraging oplopen dat zal iedere Alphenaar, wethouder Groen in’t Wout uitgezonderd, toch wel duidelijk zijn. Misschien gaan ze zelfs helemaal niet door!

Hoe al die politici nou een besluit kunnen nemen over de sluiting van Ridderveld, terwijl alle daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden ontbreken, is mij volstrekt een raadsel. Er zijn vele redenen waarom sluiting van “Ridderveld” een slechte zaak is, maar je zou toch minstens moeten kijken naar de beschikbare ruimte.
Voorlopig kiest Alphen ervoor haar cultuur uit te dragen vanuit een nu al te klein gebouw aan De Vest: Onze stedelijke legbatterij! 

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen