NUON miljoenen delen met de fusiepartners?

Het ligt voor de hand ligt dat door de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeen de ongeveer 100 miljoen Euro van de NUON reserve voor een groot gedeelte aan projecten buiten de eigen gemeentegrenzen van de gemeente Alphen aan den Rijn besteed gaat worden. Maar we hebben het hiermee niet over een rijksbijdrage, maar over geld dat ooit door Alphenaren is opgebracht, en dat het eigendom is van die Alphenaren en van niemand anders. Hoewel de bedoeling was dit geld pas op termijn te besteden, is het toch nooit aan de orde geweest hoe we hiermee om zouden gaan in geval van een mogelijk fusie. Het lijkt me onverteerbaar dat Alphens geld in Boskoop, Koudekerk of Hazerswoude besteed zal worden. Merkwaardigerwijze lijken de door Alphenaren gekozen gemeenteraadsleden voor de bestemming van het grote bedrag van ongeveer 100 miljoen Euro geen aandacht te hebben. En daarmee laten ze zich voorlopig aan de belangen van hun kiezers, opnieuw, weinig gelegen liggen.
Alphen aan den Rijn had, net als vrijwel alle grotere gemeenten, een eigen Nutsbedrijf dat allerlei zaken binnen onze gemeente en voor onze gemeente regelde. Een bedrijf dat is opgebouwd uit bijdragen van de inwoners van onze gemeente en dat als zodanig het eigendom van onze gemeente was. Toen dit bedrijf werd overgenomen door Energiebedrijf NUON, kreeg de gemeente in ruil daarvoor een flink aantal aandelen in dit bedrijf. Aandelen die de gemeente jaarlijks miljoenen aan dividend opleverden. Toen in 2009 bleek dat verkoop van onze aandelen NUON aan Vättenfall over een aantal jaren ongeveer 128 miljoen Euro zouden opleveren, werd gelijk afgesproken dat dit bedrag niet als stoplap voor gemeentelijke tekorten, maar als reservering voor een altijd onzekere toekomst zouden worden gebruikt. Natuurlijk was een bedrag van 22 miljoen noodzakelijk om het wegvallen van het jaarlijkse NUON dividend te compenseren, maar dan blijft er nog ruim 100 miljoen over.

Helaas was zoveel geld teveel van het goede om zo maar te blijven liggen, dus werd al 25 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van onbetaalbare onderdelen van het Lage Zijde plan, de toegankelijkheid van het riviertje de Kromme Aar én het ‘Cultuurhuis’. Politici rond de snoeppot!
Nu duidelijk is dat de fusie met Boskoop en Rijnwoude snel een feit zal zijn, is het zaak dit geld van ALLE Alphenaren zo spoedig mogelijk te bestemmen, om te voorkomen dat het straks aan projecten buiten de huidige gemeente Alphen aan den Rijn wordt besteed. En die projecten zijn er genoeg!

1. Het door mij al jarenlang gepromote plan de spoorbaan tussen het centrum en de wijk Kerk en Zanen te ondertunnelen (een spoorviaduct is ook prima, natuurlijk) staat wel in het collegeakkoord, maar er is nog geen geld voor. Toch lijkt het zinnig deze kostbare oplossing te realiseren vóór er al miljoenen zijn uitgegeven aan een verdubbeling van het spoor voor de Rijn-Gouwe lijn.
2. Iedereen weet dat de Prins Bernhardlaan in de huidige vorm het verkeer aan de Hoge Zijde nu al niet meer aan kan. In plaats van de oplossing buiten Alphen te kiezen (Grote Bypass), en de problemen op die Bernhardlaan nog jaren te laten voortbestaan, zou een verdiepte vierbaansweg het probleem snel kunnen oplossen zonder het leefgenot van de omwonenden om zeep te helpen.
3. Met alle nieuwe activiteiten rond de Gouwsluis worden de woningen aan de Steekterweg (ik zeg dat al jaren, overigens) praktisch onbewoonbaar i.v.m. meer verkeer over de N207, de bouw van de Container Terminal en de te verwachten vestiging van op die terminal gerichte nieuwe ondernemingen. Uit die NUON pot kan de gemeente de bewoners uitkopen en dat wijkje afbreken.
4. In Kerk en Zanen ontbreken adequate winkelvoorzieningen. De Atlas is een typische buurtvoorziening, maar de wijk wordt maar weinig kleiner dan de bestaande wijk Ridderveld die over twee winkelcentra beschikt. Daarbij is het winkelcentrum wel heel erg uit het centrum van de wijk gebouwd. De gemeente zou, in samenwerking met andere partijen, naast gezondheidscentrum Vitalis een buurtwinkelcentrum kunnen helpen realiseren aan de zuidkant van die wijk. Op die manier kan er ook de gewenste bestemming als woon-zorg zone gerealiseerd worden. Op deze manier worden NUON gelden aangewend om de leefbaarheid van die hele wijk te vergroten, vooral voor de snel verouderende bevolking.
5. Niet alleen onze buurten, maar ook de kleine kernen Zwammerdam en Aarlanderveen, hebben onvoldoende winkelvoorzieningen. Die te realiseren betekent een investering die het bedrijfsleven niet zal doen. Wel investeren betekent een duidelijke verbetering van het leefklimaat, met name voor de ouderen.
6. Nu blijkt dat, ook landelijk, de huidige opzet van bibliotheken, niet langer rendabel is, wordt het tijd om deze nutsvoorziening op een heel andere leest te schoeien, en ‘de bibliotheek’ te verspreiden over de diverse wijken en dorpen. Hoewel die spreiding op korte termijn meer lezers gaat opleveren, en de exploitatiekosten, met behulp van, o.a., de nieuwe media zal verlagen, betekent de invoering van deze nieuwe systematiek aanloopkosten voor een instelling die zelfs voor de (nu vertraagde) verhuizing naar het nieuwe cultuurhuis al geen geld heeft. Opnieuw een investering uit dat NUON fonds waar elke burger baat bij heeft, en die prima past binnen het gemeentelijk beleid om zowel wijkgericht te werken, als om adequaat op de verouderende bevolking in te spelen.
Kortom, mogelijkheden genoeg om de NUON gelden te besteden aan het welzijn van degenen die op die honderd miljoen recht hebben.
Wat absoluut niet mag gebeuren is dat de, door Alphen wel geaccepteerde, maar niet gewenste fusie, tot gevolg zal hebben dat de inwoners van onze gemeente een groot deel van ‘hun’ geld daardoor gewoon kwijtraken. We zijn toch niet Sinterklaas?

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen