Bibliotheek: Misleiding en Kiezersbedrog

Twee weken geleden heb ik U al eens geschetst dat de bibliotheek in Ridderveld moet verdwijnen om het Cultuurhuis aan het Thorbeckeplein mogelijk te maken. Dat stuk vormde zaterdagmorgen de aanleiding voor een interview door AlphenStadFM/TV in ‘onze’ bibliotheek bij winkelcentrum Ridderhof. Daarin heb ik over de volgende onderwerpen gesproken:
• Het ‘reddingsplan’ van wethouder Schings verandert helemaal niets aan de situatie dat de politiek van de bibliotheek activiteiten verwacht die met het beschikbare budget niet mogelijk zijn, niet mogelijk waren en ook na de sluiting van het filiaal Ridderveld niet mogelijk zullen zijn. Dit zogenaamde ‘Reddingsplan’ is niets minder dan misleiding van Alphenaar én gemeenteraad.
• De enige reden voor deze politieke koers is de bouw van het cultuurhuis, het ‘gouden kalf’ van de PvdA, de partij van deze wethouder. Door die verbinding te ontkennen wordt de Alphenaar door het college misleid. Dat cultuurhuis steunt grotendeels op de bibliotheek, zodat er in politieke zin geen ruimte is voor de ontwikkeling van een bibliotheekorganisatie die wel past binnen het lage budget. Dus geen ruimte voor het stappenplan zoals deze onder de naam “Red de bibliotheek’ 1, 2 en 3 op http://www.beleefalphen.web-log.nl is te vinden. Tenzij het college alsnog besluit de 25 miljoen NUON Euro’s aan belangrijkere zaken te besteden.
• In de commissievergadering van donderdag 14 oktober bleek uit de pirouette van CDA raadslid Peter Dobbe dat bij de collegepartijen niet het belang van de Alphense bevolking, maar het belang van het collegeakkoord centraal staat. Dobbe werd tijdens de vergadering teruggefloten en was opeens voor waar hij daarvoor tegen was: De sluiting van filiaal Ridderveld.
• In het grootste deel van Ridderveld wonen vooral VVD en CDA stemmers, en de grotendeels allochtone kiezers in die wijk hielden de PvdA in het college.
      o Om die hondstrouwe kiezers, als vrijwel de eerste echte daad van het nieuwe college, ‘hun’ bibliotheek te ontnemen, is kiezersbedrog
      o Om de kiezer veel aandacht voor de cultuur te beloven, maar het bibliotheekfiliaal in Ridderveld te sluiten, is kiezersbedrog.
      o Om eensdeels de nadruk te leggen op scholing, en anderzijds een belangrijk element in die scholing, de bibliotheek, te sluiten, bedot het college zichzelf én de Alphenaar: misleiding!
      o Om krokodillentranen te huilen over de achterstand van vooral allochtone kinderen uit de Sterren- en Edelstenenbuurt, en hen vervolgens een belangrijke factor in de bestrijding van die achterstand, de bibliotheek, te onthouden, plegen de collegepartijen kiezersbedrog.
      o Door, ook in het nieuwe collegeakkoord, veel woorden te wijden aan ‘wijkgericht werken’,  maar geen oog te hebben voor verdere verspreiding van bibliotheekvestigingen over die wijken, stelt het college het gouden kalf van één collegepartij boven het belang van de gemeente Alphen en haar inwoners.          Daarmee gooit het college, en de collegefracties, hun eigen integriteit te grabbel en pleegt daarmee, opnieuw, kiezersbedrog.
      o Alphen aan den Rijn veroudert, en daarmee groeit ook het aantal Alphenaren die minder mobiel zijn. Via verdere verspreiding van de bibliotheek over buurten en wijken zou het college die bibliotheek, tevens ontmoetingscentrum, naar deze ouderen brengen. In plaats daarvan moeten die ouderen allemaal naar het centrum komen. Met deze maatregel is het college, opnieuw, ontrouw aan haar eigen uitgangspunten en pleegt daarmee kiezersbedrog.
      o De uitspraak van de wethouder dat de bibliobus dit verlies kan opvullen, is misleiding. Een bibliobus is een leuke oplossing voor kleine kernen als Zwammerdam, maar niet voor de grootste wijk van onze stad. En als we meer bussen inzetten, is de gewenste bezuiniging alweer verdwenen.

Blijkbaar moet voor dat Cultuurhuis álles wijken, verkiezingsbeloften, bestaand beleid én het belang van onze inwoners. Het is toch merkwaardig dat juist het ‘cultuurhuis’ het hernieuwde Thorbeckeplein moet laten ‘bruisen’ (bent U ook zo lichtgelovig?), maar dat niemand rept over de effecten van de sluiting van het filiaal Ridderveld op het ‘bruisen’ van het winkelcentrum Ridderhof. Niemand maakt zich ook zorgen over hoe het gat in de begroting van ‘De Bron’ opgevuld gaat worden, nu de bibliotheek daar vertrekt. Een kind kan uitrekenen dat die sluiting gaat leiden tot een enorm verlies aan leden, en een analoog verlies aan inkomsten. Veel kinderen uit de wijk wordt de mogelijkheid ontnomen om in hun eigen wijk huiswerk te maken, werkstukken en verslagen en dat maakt ons hele onderwijs minder effectief.

Natuurlijk gaat de wethouder weer goochelen met cijfertjes om aan te tonen dat de verspreiding van de bibliotheekfunctie over onze kernen, buurten en wijken veel duurder is dan de centralisatie in een grote, gecertificeerde, bibliotheek in het Cultuurhuis, gecombineerd met de sluiting van het filiaal Ridderveld. Dit is klinkklare onzin. Met name de centralisatie van de logistieke functie en het ruilen van dure vierkante meters door goedkope moet duizenden Euro’s per maand schelen. Laten we hopen dat toch minstens één oppositiefractie het lef heeft om dat alternatief eens door te laten rekenen. Dat helpt meer dan wat geroep in de raadszaal.
Want anders gaat ook die oppositie mee in de misleiding en het kiezersbedrog waaraan de collegepartijen, gezien hun gedrag, al aan gewend zijn.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen