Alphen, Boskoop en Rijnwoude vormen commissie om over fusie te praten

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude hebben afgesproken samen de mogelijkheden van samenwerking en een eventuele fusie te gaan verkennen. Daarom hebben de raden besloten een werkgroep in te stellen. Deze werkgroep gaat verkennen op welke manier de ambities van de drie gemeenten het beste gerealiseerd kunnen worden. Het onderzoek van de werkgroep heeft een open karakter zonder verplichtingen.

Op 7 september heeft de provincie het besluit genomen om per 14 december 2010 een herindelingsprocedure te starten als de drie gemeenten niet vrijwillig tot een herindeling komen. Op uitnodiging van gemeente Boskoop kwamen de raden van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude maandagavond 11 oktober bijeen in het Floragebouw in Boskoop.

Geen van de drie gemeenten is blij met deze druk van de provincie. Het voelt niet goed om onder dwang beslissingen te moeten nemen. Het onderzoek van de werkgroep is een poging om zelf de regie terug in handen te krijgen. Het doel van de avond was om via een zorgvuldig proces in de periode tot 14 december 2010 te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten.

Woordvoerders

Alle raden hadden één of twee woordvoerders die het standpunt van hun raad verwoordden tijdens de bijeenkomst. Robbert Prins van de VVD in Boskoop beet het spits af: “Boskoop kan zijn ambities voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties het beste realiseren in een groter verband met voldoende bestuurskracht.” De woordvoerders van Rijnwoude, Bert Bosch (D66) en Jos Ensing (CDA) willen graag onderzoeken welke vorm van samenwerken voor Rijnwoude het meest kansrijk is. Ook wil Rijnwoude gezamenlijk, concrete  
en uitdagende doelstellingen vaststellen voor de te bereiken meerwaarde van samenwerking.

Rene Vrugt van het CDA Alphen aan den Rijn: “Als Alphen aan den Rijn in omvang toe neemt door een herindeling versterkt dit de regio en kunnen ambities beter gerealiseerd worden. Alphen aan den Rijn heeft de intentie om dit intensieve proces één keer te doorlopen, of een fusie of intensieve samenwerking, niet allebei”

Vruchtbare bijeenkomst

“Het was een vruchtbare bijeenkomst”, aldus burgemeester Coos Rijsdijk, “complimenten aan de aanwezige raadsleden, zij traden elkaar open en eerlijk tegemoet, er was voldoende gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en van gedachten te wisselen.” Ook burgemeesters Wim de Gelder en Anja Latenstein zijn blij met de bijeenkomst. “Het proces ligt nu daar waar het hoort, bij onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers” Aldus Wim de Gelder.

“Gelukkig kan Rijnwoude zich nu goed vinden in het gekozen proces” beaamt ook Anja Latenstein. Alle drie de burgemeesters benadrukken het belang van communicatie naar inwoners toe.

Proces

De werkgroep bestaat uit zes raadsleden, twee raadsleden van elke gemeente, onder leiding van de heer prof dr. Th. Camps. Deze werkgroep brengt de voor- en nadelen van fusie, intensieve samenwerking en SETA (samen en toch apart) in kaart. Op 12 november 2010 brengt de werkgroep verslag uit aan de gemeenteraden, zodat zij hun mening goed geïnformeerd kunnen vormen. Op 29 november 2010 wordt een vervolg op de gezamenlijke radenbijeenkomst van 11 oktober 2010 gepland, waarbij een gezamenlijk standpunt richting GS wordt opgesteld.

Besloten

De bijeenkomst had niet alleen als doel om visies van de drie gemeenten over de bestuurlijke toekomst te verkennen, maar ook om de raden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude met elkaar kennis te laten maken. Om dit proces in alle rust te laten verlopen heeft de gastgemeente ervoor gekozen deze bijeenkomst besloten te laten plaatsvinden.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen