Groot onderhoud aan Nieuwkoopseweg (N231)

11 oktober wordt gestart met groot onderhoud aan de N 231 (Nieuwkoopseweg). Het gaat om het traject vanaf de N 207 bij Alphen tot en met de Nieuwveenseweg in Nieuwkoop. De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen. Fase I start 11 oktober en is 8 november afgerond. Omleidingsroutes staan met borden aangegeven. Fase II start naar verwachting half 2011 en duurt twee achtereenvolgende weken.

De werkzaamheden van fase I bestaan naast het verhardingsonderhoud van de hoofdrijbaan, fietspad en parallelweg ook uit het aanbrengen van duurzaam veilige belijning, het aanpassen van bushaltes en het verwijderen van parkeer- en rustplaatsen. Het parkeerterrein bij de Treinweg wordt opgeknapt en de carpoolplaats bij de rotonde N 207 wordt uitgebreid van acht naar zestien plaatsen. Daarnaast wordt er voorbelasting voor fase II neergelegd, zodat de grond is ingeklonken op het moment dat de werkzaamheden van fase II beginnen. De voorbelasting duurt zes maanden en tijdens deze periode geldt een aangepaste snelheidslimiet van 50 km/h. bij de kruising Treinweg en kruising Achtermiddenweg.

Afsluitingen en omleidingen fase I  
Van 11 oktober tot en met 8 november is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De oversteken bij de Achtermiddenweg, Treinweg, kruispunt Dorpsstraat en Aarlanderveen blijven zoveel mogelijk open. Verkeer wordt tijdens de afsluitingen met gele omleidingsborden omgeleid via de N 207, N 460, N 461 en N 462. Het fietspad wordt van 25 t/m 29 oktober gefreesd en geasfalteerd. Fietsers worden omgeleid via de Kortsteekterweg en de Treinweg. Connexxion buslijn 147 rijdt volgens een aangepaste route en dienstregeling, zie www.connexxion.nl. De provincie doet er alles aan om de werkzaamheden binnen de planning af te ronden, maar is daarvoor mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Werkzaamheden en planning fase II  
Medio 2011 wordt de kruising met de Treinweg aangepast. De zuidelijke aansluiting van de Treinweg op de N 231 wordt verwijderd. Gemotoriseerd verkeer mag in de nieuwe situatie niet meer afslaan van en naar de Treinweg. Bestemmingsverkeer van en naar de percelen Nieuwkoopse weg 1a t/m 3b en fietsers mogen in de nieuwe situatie nog wel gebruik blijven maken van de oversteek Treinweg. Het gemotoriseerd verkeer rijdt in de nieuwe situatie via de Achtermiddenweg naar de Treinweg of Kerkvaartse weg. Ter hoogte van kruising Achtermiddenweg wordt een linksafvak (vanuit de richting Nieuwkoop) gerealiseerd. Hiervoor is de voorbelasting tijdens fase I nodig. Het fietspad parallel aan de N 231 tot aan de Treinweg wordt ook meegenomen in het groot onderhoud. 
Kijk voor de meest actuele informatie op www.zuid-holland.nl/n231.

De provincie Zuid-Holland werkt aan goede en veilige provinciale wegen. Groot onderhoud wordt zo veel mogelijk trajectsgewijs uitgevoerd. Rijbaanbreedte en belijning worden aangepast aan de eisen van Duurzaam Veilig. Na de werkzaamheden is de weg in principe zes jaar onderhoudsvrij. Hoewel overlast voor weggebruikers en omwonenden onvermijdelijk is, doet de provincie er alles aan om deze zo beperkt mogelijk te laten zijn.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.