Nieuw Elan presenteert plannen alternatief cultuurhuis

De fractie van Nieuw Elan presenteert maandag 27 september om 20:00 haar eigen plannen voor een cultuurzone aan het Burgemeester Visserpark. De presentatie begint om 20.00 in Sandton Hotel Toor. De fractie van Nieuw Elan vindt de voorgenomen bouw van een Cultuurhuis op het Thorbeckeplein onverantwoord. De realisatie gaat tenminste 25 miljoen kosten en de partij twijfelt sterk aan “het bruisende karakter” van dit gebouw. Daarmee wordt verwezen naar de beoogde “bewoners”: de bibliotheek, de Kunstuitleen, de Volksuniversiteit, de Streekmuziekschool, en het streekarchief.

In de visie van de fractie van Nieuw Elan is het beter en ook goedkoper om de culturele activiteiten binnen de gemeente te centreren aan het Burgemeester Visserpark. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van panden die al in het bezit zijn van de gemeente Alphen aan den Rijn, namelijk het oude Raadhuis en het oude schoolgebouw van het Scala college. Deze gebouwen kunnen worden aangepast en bovendien is er nieuwbouw mogelijk op het voormalige schoolplein. Daardoor kunnen de historische gebouwen aan het Burgemeester Visserpark bewaard blijven en worden de culturele activiteiten binnen de gemeente Alphen aan den Rijn gebundeld. Ook de bereikbaarheid met openbaar vervoer is prima en mensen die met de auto komen kunnen gebruik maken van parkeergarage Castellum.

De fractie van Nieuw Elan opteert ervoor om de Streekmuziekschool op de huidige vestigingslocatie te laten blijven, eventueel met uitbreiding van lesruimtes in de oude HBS. In het gedeelte dat vrijkomt bij bebouwing van de voormalige speelplaats zouden de bibliotheek, streekarchief, oefenruimtes voor bandjes, een klein podium alsmede een beperkt horecagedeelte kunnen worden gevestigd, terwijl in het oude schoolgebouw gedacht kan worden aan ruimtes voor beeldende kunst, drama, dans en expressie, open universiteit en oefenruimtes voor grotere muziekgezelschappen zoals fanfares e.d.

Toekomst

De door de Provincie Zuid-Holland opgelegde fusie met Boskoop en Rijnwoude rechtvaardigen een herijking van stedelijke vernieuwing met een bovenlokaal belang. De huidige planologische- en nieuwbouw plannen moeten met oog op de toekomst in een ander perspectief neergezet moeten worden. Ook de gewijzigde economische situatie in Nederland vraagt om een verstandig financieel beleid waarin grote risico’s op budgetoverschrijdingen, zoals destijds bij de nieuwbouw van het huidige gemeentehuis, moeten worden voorkomen. De fractie van Nieuw Elan vindt dat de vestiging van een echte publiekstrekker met appartementen op het Thorbeckeplein een grote economische impuls voor de Lage Zijde zal geven en een positief resultaat voor de gemeentekas zal opleveren.

Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen van Nieuw Elan is van harte welkom.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.