GL: provincie schetst verkeerd beeld van fusie

“Het college moet de provincie krachtig van repliek dienen over het ontstane beeld van een ‘gedwongen’ fusie met Rijnwoude en Boskoop.” Dat zegt fractievoorzitter Dominique de Roo naar aanleiding van de brief die de gedeputeerde Van Engelshoven-Huls namens de provincie Zuid Holland heeft gestuurd aan 6 gemeenten in de regio over de gemeentelijke herindeling. GroenLinks vind zowel de timing als de inhoud van deze brief zeer ongelukkig en roept het college op om dit ongenoegen kenbaar te maken aan de provincie.

In de eerste plaats is GroenLinks Alphen aan den Rijn van mening dat de provincie te vroeg is met haar voornemen om een gedwongen herindelingsprocedure in te zetten. Alphen aan den Rijn krijgt op deze manier een verplichting opgelegd zonder dat er eerst vrijwillige gesprekken zijn gevoerd. Alphen aan den Rijn is nooit uitgenodigd voor een officiële verkenning naar herindelingsmogelijkheden en de grootte van Alphen aan den Rijn zelf geeft ook geen aanleiding voor een dergelijke verkenning.

In de tweede plaats suggereert de brief van gedeputeerde Van Engelshoven-Huls dat de uitkomst van deze gedwongen procedure al vast staat en dat er een duidelijke voorkeursvariant ligt van een fusie tussen Gouda en Waddinxveen enerzijds en een fusie tussen Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop anderzijds. De nadruk die de provincie op deze variant legt doet geen recht aan het open karakter van een arhi-procedure waarin alle verschillende mogelijkheden serieus bekeken kunnen worden. Het staat dan ook allerminst vast dat de bovenstaande herindeling ook de uiteindelijke voorkeursvariant zal worden, die beslissing is namelijk niet aan de provincie, maar aan de betrokken gemeenten zelf. Deze gemeenten gaan samen een open gesprek aan en moeten gezamenlijk bekijken of een fusie wenselijk is, en zo ja, tussen wie. Daarnaast kunnen de gemeenten ook bekijken of er alternatieven zijn, zoals vergaande samenwerking tussen de betrokken gemeenten.

GroenLinks heeft daarom een motie voorbereid voor de raadsvergadering van 30 september. De motie bevat een oproep aan het college van B&W om het ongenoegen over de toon van de brief over te brengen aan de provincie en om de provincie op te roepen duidelijkheid te scheppen over het feit dat alle opties nog open liggen, ook na een eventueel besluit tot het inzetten van een arhi-procedure. Een fusie tussen Rijnwoude, Boskoop én Alphen aan den Rijn is nog zeker geen gelopen race.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen