GS heeft plannen met N207 noord

De N 207 tussen de Eisenhowerweg en de Kruisweg bij Alphen aan den Rijn wordt verbreed met twee rijstroken inclusief busstroken. Bij Leimuiden komt een tunnel voor het verkeer dat de N 207 op- en afrijdt. Daarnaast worden busstroken aangelegd langs de N 207 op het deeltraject tussen de Leidse Vaart tot de Kruisweg. Dit hebben Gedeputeerde Staten deze week besloten. De maatregelen komen voort uit de Corridorstudie N 207, een onderzoek van de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten om te komen tot een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio RijnGouwestreek.

De maatregelen die aan Gedeputeerde Staten zijn voorgelegd, zullen de doorstroming op de N 207 bij Alphen aan den Rijn en bij Leimuiden voor de Leimuiderbrug verbeteren. Voor Alphen aan den Rijn is ervoor gekozen de weg tussen de Eisenhowerweg en de Kruisweg te verbreden met twee rijstroken en aanliggende busstroken. Deze keuze is tot stand gekomen na overleg met de bewoners. Bij Leimuiden wil de provincie het kruispunt met de dr. Stapenseastraat aanpassen en een tunnel aanleggen voor herstel van de verbinding naar Burg. Bakhuizenlaan. De stoplichten kunnen dan verdwijnen en het verkeer zal beter doorstromen.

Busstroken
Ook hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de aanleg van busstroken tussen Rijnsaterwoude en Alphen aan den Rijn (van Leidse Vaart tot Kruisweg). Afgelopen mei hadden GS al ingestemd met de aanleg van aanliggende busstroken tussen Leimuiden en de Herenweg. De verwachting is dat de reistijden van de busreizigers door de busstroken aanzienlijk worden ingekort en dat meer forensen zullen kiezen voor de bus. Dat betekent minder auto’s op de weg en dus minder kans op files.

Doelgroepenstroken
De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de busstroken op termijn om te bouwen naar doelgroepenstroken. Dan kan ook het vrachtverkeer hiervan gebruik maken. Dat ombouwen vergt echter meer tijd: de bestaande busstroken moeten worden verbreed, kruispunten aangepast om in- en uitvoegend vrachtverkeer veilig te laten in- en uitvoegen en verschillende wettelijke procedures moeten worden doorlopen.

Vervolg
In oktober worden de voorgestelde maatregelen voorgelegd aan Provinciale Staten.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen