VVD ziet voordeel in gemeentelijke herindeling

In een gezamenlijke verklaring hebben de fractievoorzitters van de VVD in Alphen, Boskoop en Rijnwoude uitgesproken dat een fusie tussen de gemeentes Alphen, Rijnwoude en Boskoop grote voordelen biedt. Door de fusie ontstaat een gemeente met meer dan 100.000 inwoners, en zo’n gemeente is een sterkere gesprekspartner richting Rijk en Provincie.

De VVD ziet met name voordelen bij het ontwikkelen van infrastructuur, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid (N207, N209, Maximabrug, Greenport, en de Oude Rijnzone). Wel vinden de fractievoorzitters dat er belangrijke voorwaarden zoals gesteld moeten worden aan een fusie, zoals het behoud van de eigen identiteit van de verschillende kernen en een goed voorzieningenniveau in de diverse kernen. Dit alles zonder dat dit tot hogere lasten leidt.

GroeneHart.NET: Fractievoorzitters VVD spreken over fusie Alphen, Boskoop en Rijnwoude

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.