Subsidiebeschikking Oude Rijnzone verstuurd

Minister Tineke Huizinga van VROM heeft de provincie Zuid-Holland eind juni de beschikking verstuurd voor een subsidie van 30 miljoen euro voor drie projecten in de Oude Rijnzone. Het gaat om de volgende projecten:

  • De herstructurering van de bedrijventerreinen Lage Zijde in Leiderdorp, Hoge Waard in Rijnwoude en Rijnhaven in Alphen aan den Rijn. 
  • De bouw van de Maximabrug over de Oude Rijn tussen Rijnwoude en Alphen aan den Rijn. 
  • De groene inpassing van nieuwe woon-werklocaties in Rijnwoude en Bodegraven.

Aan de beschikking is de voorwaarde verbonden dat de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Bodegraven en de provincie Zuid-Holland een gemeenschappelijke regeling instellen “met de bevoegdheid tot niet-vrijblijvende sturing op het project.”

Het subsidiebedrag wordt niet geïndexeerd voor kostenstijgingen of inflatie en mag bovendien niet worden besteed aan apparaatskosten van de betrokken overheden. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van financiële tegenvallers ligt tot slot bij de ontvanger van de subsidie.

De Oude Rijnzone is het integrale plan voor de (her-)ontwikkeling van het gebied rond de Oude Rijn tussen Leiden en Bodegraven. Onderdelen van dit plan zijn onder andere de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, verbetering van de infrastructuur, de bouw van nieuwe woningen en versterking van het landschap van het Groene Hart. Het project Oude Rijnzone heeft de status Randstad Urgent.

Meer informatie op de website van het project, www.ouderijnzone.nl , en op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.