Raad houdt regie over “Landmark”

Naar aanleiding van vragen van Nieuw Elan heeft de gemeente de beslissingsbevoegdheid over het al dan niet toestemming geven voor het plannen van een landmark (in dit geval: een reclamezuil) bij de containerterminal aan de Gouwe.

Wethouder Hoekstra had hier an sich geen bezwaren tegen, maar wees er wel op dat de raad in een eerder stadium (in de vorige raadsperiode) de besluitvorming over dit Landmark bij de OTA naar het college had gedelegeerd. Het besluit over het toestaan van een landmark was door het college in principe al in september genomen, en niemand van de raad heeft toen gereageerd. Waarschijnlijk realiseerde niemand toen de impact van dit plan. Als Rijkswaterstaat niet had gereageerd op de plannen was alles al goedgekeurd geweest waarschijnlijk. Daaraan is te danken dat de proceduren u nog loopt en er alsnog ingegrepen kan worden.

Een meerderheid van de raad wenste vervolgens om de beslisbevoegdheid in dit plan terug te nemen. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.