Provincie wil dit najaar duidelijkheid over herindeling

Omroep Rijnwoude meldt dat de provincie Zuid-Holland zich actief gaat bemoeien met een fusie van Rijnwoude met Boskoop en Alphen aan den Rijn als er in september/oktober nog geen duidelijkheid is. Boskoop wil (nog steeds) graag fuseren, Alphen a/d Rijn staat wel open voor een fusie maar zal zelf geen initatieven nemen, en Alphen is ook groot genoeg om niet te hoeven fuseren.

Zowel Boskoop als Alphen a/d Rijn willen wel een fusie wel in één keer goed doen, dus niet eerst een fusie van Rijnwoude en Boskoop, en dan later deze aan Alphen toevoegen.

Omroep Rijnwoude:

Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls merkte nog eens op dat niets doen geen optie is. De provincie wil dat de gemeenten in deze regio gaan fuseren. Ze hebben nu een tijd lang de kans gehad om zelf met een oplossing te komen. Is er een september/oktober nog geen duidelijkheid, dan overweegt de provincie in te grijpen en zelf een fusieprocedure te starten.

De gedeputeerde gaf ook nog aan dat een fusie van Boskoop met Alphen een stap in de goede richting is. Die fusie biedt echter nog geen oplossing voor Rijnwoude dat dan alleen overblijft.

Omroep Rijnwoude: In het najaar duidelijkheid over de toekomst van Rijnwoude

Eerder:

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.