Rijnwoude wil niet fuseren maar wel praten met Alphen en Boskoop

Onze buren, de gemeente Rijnwoude, wil voorkomen dat het straks voor voldongen feiten komt te staan. Daarom heeft het nieuwe college van B&W in haar programma opgenomen dat zij actief deel wil nemen aan de gesprekken die nu al in gang zijn tussen Alphen en Boskoop.

In het nieuwe collegeprogramma van Rijnwoude staat het als volgt verwoordt:

Rijnwoude is […] geen eiland en werkt ook al in toenemende intensiteit samen met de andere gemeenten, met name de gemeente Alphen a/d Rijn. De periodieke bestuurlijke overleggen met de provincie en de omliggende gemeenten gaan steeds sterker in de richting van een verdergaande oplossing dan intensieve samenwerking. De toenadering tussen Boskoop en Alphen a/d Rijn met het oog op een bestuurlijke fusie, geeft Rijnwoude de status van “restproblematiek”. In dat geval hebben wij eerder een voorkeur voor een tijdige en actieve dan een afwachtende en passieve opstelling.

Tot nu toe is de gemeente Rijnwoude mordicus tegen een fusie. In een recent verleden zijn gesprekken met Boskoop over een fusie nog afgebroken door de raad van Rijnwoude. Ook nu zijn de oppositiepartijen PvdA en SGP/ChristenUnie in Rijnwoude verre van gelukkig met de benadering van het college, zij zijn van mening dat Rijnwoude nog minstens 4 jaar zelfstandig doorkan, zo tekende Omroep Rijnwoude op.

GroeneHart.NET: Gemeentelijke herindeling: Rijnwoude wil geen restprobleem zijn

Omroep Rijnwoude: Rijnwoude krijgt status van ‘restproblematiek’

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen