Cultuuromslag is hard nodig

,,Je kunt als raadslid ook gewoon je vinger opsteken en een vraag stellen.” Dat vindt André de Jeu, fractievoorzitter van Nieuw Elan. ,,Het is raar dat we in deze gemeenteraad met elkaar communiceren door moties en amendementen in te dienen.” Volgens De Jeu is een cultuuromslag in het Alphense Stadhuis hard nodig. Een centrale rol is daarbij voor de griffier weggelegd.

Tekst en foto: Eveline J. Verhoeve

image

ALPHEN – ,,Moties worden in de Alphense raad gebruikt om frustraties te uiten of om een punt te maken. Daar zijn moties niet voor. Een motie moet je indienen als het gaat om een beleidswijziging”, zegt De Jeu. ,,Er zijn gemeenten waar nooit een motie wordt ingediend.”

Debatteren

Communiceren met raadsleden onder elkaar of met burgemeester en wethouders, zou gemakkelijker moeten zijn. Het hoort ook zo te zijn dat de gemeenteraad het voor het zeggen heeft in de gemeente en dat de wethouders uitvoerend zijn. ,,Hier in Alphen lijkt het er meer op dat het college doet waar het zin in heeft en mededelingen doet aan de gemeenteraad. De gemeenteraad hoort de kaders te stellen en leiding te geven aan het college en niet andersom.”

Dat komt, denkt De Jeu: ,,Omdat de verschillende politieke partijen zaken met elkaar uitvechten, in plaats van met elkaar te debatteren. Er zijn nauwelijks discussies en er zijn weinig mogelijkheden om te kijken wie wat vindt en waarom.”

Vernieuwingen

De Jeu is niet de enige die denkt dat de communicatie in de gemeenteraad anders moet. Ook van andere raadsleden is bekend dat zij in ieder geval voor een betere communicatie zijn. De voornaamste reden dat VVD-er Ruud Gebel door de coalitiepartijen in het zadel is geholpen als vice-voorzitter van de gemeenteraad is dat hij vernieuwingen wil doorvoeren.

Daar hoort bij om de opstelling in de raadzaal zo te wijzigen dat raadsleden geen eigen microfoon hebben, maar naar een centrale microfoon moeten lopen. De Jeu is het met deze wijziging eens: ,,Dan wordt er actief gedebatteerd. Net als in de Tweede Kamer.”

Ook is er niet voor niets een – nieuwe – portefeuille communicatie naar een van de wethouders gegaan.

Cultuur

De fractievoorzitter van Nieuw Elan staat achter de slogan van zijn partij ‘Omdat het anders kan en anders moet’. En, het lijkt erop dat hij steeds meer fracties aan zijn zijde vindt. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ik dat voor elkaar krijg. Niemand in de Alphense raad leek zich te realiseren dat de raad ‘gevangen’ zit in een cultuur van ‘zo doen wij dat hier’ en daaraan gekoppeld onduidelijke regels.”

,,Als wij als partij het anders willen doen, moeten we met ons eigen gedrag beginnen. En als gemeenteraad moeten wij zeker het goede voorbeeld geven.” Een van de zaken die De Jeu – naast de manier van met elkaar omgaan in de gemeenteraad – wil veranderen, is de manier van omgaan met de Alphenaren. ,,Als raadslid moet je juist met insprekers in discussie gaan. Deze mensen hebben vaak veel moeite gedaan om op een goede manier duidelijk te maken wat het probleem in hun eigen buurt is. Vaak komen zij ook met een oplossing. Het gaat dan niet aan om te zeggen ‘wij nemen contact op’. Er wordt niet genoeg mét mensen gepraat en teveel óver mensen.”

Discipline

Ook de vergaderstructuur is aan verandering toe. ,,We moeten meer dan een raadsvergadering per maand houden. Voor elke vergadering moet er een discussie plaatsvinden in de raadscommissie. Daar moeten ook burgers, Alphenaren, kunnen spreken en hun zegje doen. En, gewoon antwoord krijgen.”

Dat vraagt overigens wel een grotere discipline in de raad. De raadsleden zijn op veel terreinen net zulke leken als de inwoners. Het zijn de wethouders die deskundig zijn, zij hebben een heel ambtenarenapparaat achter zich.

Griffier

,,Een van de belangrijkste schakels in dit proces van verandering is de griffier”, zegt De Jeu. En laat de Alphense griffier Evert Jan de Gruijter nou net met pensioen zijn gegaan. Er is inmiddels een vacature voor de functie van griffier. ,,Gevraagd wordt een vernieuwer, iemand die stevig in zijn schoenen staat, iemand die door de oude cultuur heen kan breken.” Inderdaad, het functieprofiel op de website van de gemeente stelt stevige eisen aan de nieuwe man of vrouw. ,,De nieuwe griffier moet de cultuuromslag in het gemeentehuis bewerkstelligen”, vindt De Jeu. ,,We hebben hier in de gemeente Alphen aan den Rijn een ‘out of the box’ denker nodig.”

André de Jeu, fractievoorzitter van Nieuw Elan in de Alphense gemeenteraad, is van mening dat de Alphense politiek dringend aan verandering toe is.

Dit ingezonden artikel van Eveline J. Verhoeve is eerder verschenen in het Alphens Nieuwsblad

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen