Wie wind zaait…

Ruim een jaar geleden moest ik tot mijn verbijstering merken dat ons college zich verzette tegen de bouw van windmolens bij de Hefbrug. Na alle pogingen van dat college om de burgers daar het leven onmogelijk te maken zonder hen te helpen elders een minder gestoord leven op te bouwen, leek dat zestal molens er ook nog wel bij te kunnen. Vreemd genoeg moest er een motie aan te pas komen om dit idee niet bij voorbaat naar de prullenbak te laten verhuizen. Met name het VVD raadslid Hoekstra zwaaide driftig met rapporten waaruit zou blijken dat windenergie op deze manier geen economische waarde zou hebben. Hij had ook dé oplossing, op elk flatgebouw (waar notoir weinig VVD kiezers wonen) zou een ‘Eightwind’ installatie Alphen van stroom gaan voorzien en VVD wethouder Lyczak had al plannen voor een ‘pilot’. Ik weet niet hoe het U is vergaan, maar dat is toch echt het laatste wat ik van die ‘Eightwind’ heb gehoord.
Maar nu vindt de VVD fractie in de Provinciale Staten wethouder Hoekstra (Ja, heus dat is dezelfde) tegenover zich. Hij beschuldigt (terecht, m.i.) ons provinciebestuur van slecht bestuur omdat ze eerst voor meer windmolens in de provincie waren en nu opeens niet meer. Inderdaad vreemd, niet alleen de switch van de Staten, maar ook van Tseard Hoekstra. Die neemt een onpartijdig, duaal, stadsbestuur, en daarmee de uitvoering van de niet door zijn fractie gesteunde motie, serieuzer dan ik voor mogelijk had gehouden. Pas maar op, zou ik zeggen, je voorganger gedroeg zich ook al zo zelfstandig, in Alphen én daarbuiten. Al zag ik die Robert Blom weer naast Mark Rutte in zijn thuisbasis ‘Het Lagerhuis’ zitten, dat wel weer!
Maar het was toch ronduit stuitend te lezen dat met name de provinciale VVD tegen elke vorm van windenergie in ons binnenland is omdat deze het ‘Oudhollands landschap’ te zeer zouden aantasten. U snapt natuurlijk ook wel dat als dit argument eeuwen geleden ook was gebruikt, we helemaal geen ‘Oudhollands landschap’ zouden hebben om tegen wát dan ook te beschermen.
Die nieuwe windmolens beschermen ons niet meer direct tegen het water, maar leveren ons wel het meest schaarse artikel dat we hebben, schone energie. Natuurlijk zullen ze jarenlang ons blikveld beheersen, maar dat nauwelijks wat uit. Juist omdat ik vrijwel elke dag vanaf Bodegraven kom rijden, wordt mijn dagelijkse blik op Alphen al jaren bepaald door de windmolens in Rijnwoude. Maar op dit moment snap ik dat VVD idee helemaal niet, omdat de twee kanariegeel geverfde portaalkranen van Van Uden bij de nieuwe containerhaven voor veel meer, en blijvende, horizonvervuiling zorgen dat zes molens dat ooit kunnen. Maar ja, het kleurt wel weer prachtig bij de bedrijfsgebouwen van Zeeman.
Het al jaren gebruikte argument dat windmolens op het land alleen dank zij subsidies kunnen bestaan, en dat ze dus op zee moeten worden gebouwd, slaat nergens op. Niet, omdat inmiddels is gebleken dat windmolenparken in zee veel meer subsidie nodig hebben dan onze regering ons vertelde. En ook niet omdat we nu eenmaal een eindige hoeveelheid fossiele brandstof ter beschikking hebben en toch ooit, wát het ook kost, over alternatieve bronnen moeten kunnen beschikken. Maar vooral omdat   ‘iemand’, en dat is natuurlijk U en ik, die energieschaarste allang via de aankoop van fossiele brandstoffen betalen. Kortom, we zullen ooit torenhoge energieprijzen moeten betalen, via de portemonnee, of via de belastingen. Dus kunnen we er beter tijdig aan wennen. Natuurlijk gaan we als Nederland, als Zuid-Holland of als Alphen aan den Rijn geen subsidie geven aan BP om hun rotzooi in de Caribische Zee op te ruimen. Dat hoeft ook niet, want die kosten gaan we toch wel, keurig in de eindprijs versleuteld, individueel aan de pomp betalen. Kortom, die VVD argumenten tegen windenergie slaan nergens op.
Maar ook de bezorgdheid van de locale VVD over het ‘Oudhollands landschap’ verzuipt in de eigen krokodillentranen. Immers, geen enkele politieke groepering ijvert zo fanatiek voor het volkomen dicht bouwen van dat landschap dan juist de VVD. Immers, de plannen met de Gnephoekpolder en de ‘grote bypass’, op het enige nog open stuk tussen Alphen en Koudekerk, vernietigen dat authentieke (nee, geen natuurlijk) Hollands landschap. Geen enkele planologische visie onderbouwt de politieke wil om die polder vol huizen te gaan zetten, en ons groene hart te verblijden met weer een extra stuk asfalt ten behoeve van de heilige graal van die VVD, ons in de VOA verenigde bedrijfsleven. 

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen