Goedkope walstroom voor binnenvaart

De provincie Zuid-Holland plaatst in 2010  walstroomkasten voor de binnenvaart op 19 locaties langs provinciale vaarwegen. In Alphen aan de Rijn en in Gouda zijn de eerste kasten inmiddels in gebruik genomen. Om het gebruik te stimuleren en de binnenvaart te laten wennen geldt voor 2010 een aantrekkelijk, tijdelijk tarief van € 0,17/kWh.

Het lage tarief is mogelijk doordat de provincie in 2010 nog alle exploitatiekosten voor haar rekening neemt. Vanaf 2011 wordt een deel van de exploitatiekosten doorberekend in het tarief, waardoor dat in 2011 verhoogd wordt. Daarnaast geldt vanaf 2011 een generatorverbod langs provinciale vaarwegen. De provincie voert walstroom in langs de provinciale vaarwegen om de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren en de geluidsoverlast in de buurt te beperken.  

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.