Vierbaans N207 is geen mythe meer!

Het is altijd leuk als je merkt dat op sommige politieke niveaus wordt nagedacht. Of dat ze mijn columns lezen (?). Twee jaar geleden, na een van mijn kant nogal heftige campagne tegen de bouw van een ‘Megamall’ bij Tilburg, was het de provincie Noord Brabant die een doorgedraaid gemeentebestuur moest blokkeren. Nu gebeurt hetzelfde in Zuid-Holland, waar verdwaasde politici in mijn eigen Alphen een politieke hersenschim bleven najagen, wat je er ook tegenin bracht. Nee, voor mij mag die provincie nog wel even blijven, gemeenten hebben vaak een te nauw blikveld, vooral als het om zaken gaat die ook buiten de gemeente spelen.
Zaterdagmorgen hoefde ik niet meer na te denken over het onderwerp voor deze column. Met de kop `Vierbaans N207 is van tafel` in het AD van zaterdag 22 mei is wel duidelijk wie er de afgelopen zes jaar gelijk hadden, en wie niet!. Het ´extra asfalt is, maar dat was al jaren bekend, bedoeld voor een busbaan, en niet voor een snelweg. Als die politici zonder die vierbaans weg zich toch blijven inzetten voor een ´Grote´ of ´Kleine´ bypass is niet alleen dom. Het is stomweg misdadig om willens en wetens nog meer auto´s naar die tweebaans N207 te willen lokken.
Met deze duidelijke uitspraak van de provincie valt het hele ‘bypass’ kaartenhuis in elkaar. Een kaartenhuis dat ik U nog maar één week eerder schetste. De mythe is doorgeprikt, en daarmee zelfs geen mythe meer!
Want zonder een vierbaans N207 is voor elk “bypass” plan het fundament weg geslagen. Als de verkeerssituatie op die weg zo erg is als de meerderheid in de onze gemeenteraad denkt, kan die meerderheid dat probleem natuurlijk niet via een ‘bypass’ nóg groter te maken. Dat is financieel ook niet mogelijk, want de provincie gaat daaraan gegarandeerd niet meebetalen. Dan zijn ook alle plannen om in de Gnephoek 10.000 woningen te bouwen van de baan. Die mensen moeten immers ook grotendeels via die N207 naar hun werk rijden. Zonder vierbaans N207, zonder Bypass en zonder de wijk Gnephoek zal ook prinses Maxima nooit ‘haar’ brug komen openen. Niet alleen de collegefracties, maar ook oppositiefracties als Nieuw Elan, Alphen 1 en Beter Alphen hebben die vierbaansweg hoog in hun politieke vaandel staan. Díe verkiezingsbelofte is tenminste al om zeep voor de nieuwe raad zelfs maar met het echte werk is begonnen. Het is goed nieuws voor Koudekerk, want zij kunnen nu snel ‘hun’ brug laten bouwen. Geen prestigeproject, maar een ‘lean and mean’ verbinding over de Rijn. Een bijkomstig voordeel is dat bij een fusie tussen de gemeenten Alphen en Rijnwoude in ieder geval één pijnpunt is verdwenen. En het Alphense bedrijfsleven aan de Hoge Zijde? Nou, die bedrijven nemen, zoals ik al vaker stelde, gewoon de N11 naar Leiderdorp, en rijden via de verbrede A4 naar Amsterdam. Net als alle andere bewoners aan de Hoge Zijde. Voor de gemeente spat één droom uit elkaar, maar dat zal ze extra prikkelen meer aandacht te besteden aan de realisatie van de Rijn-Gouwe lijn.
Het is duidelijk dat met name VVD leider Ruud Gebel en CDA fractievoorzitter René Vrugt nog wat moet wennen aan deze nieuwe situatie. Want het blijkt dat hun partijen  helemaal niet zo’n grip hebben op de Provinciale Staten als ze altijd hebben beweerd. Het idee van Ruud Gebel dat die (misschien) 20.000 Alphenaren die volgend jaar gaan stemmen dat wel even veranderen geven al aan dat hij zwaar is aangeslagen. Want wie in Zuid-Holland heeft nou belang bij die vierbaans weg, buiten die 2 procent die toevallig in Alphen woont?
Nee, de Alphenaren moeten leren leven met de gedachte dat ze de N207 moeten mijden, of accepteren dat ze daar een paar minuten reistijd verliezen. Maar om half zeven is de omgeving mooi, en de wegen leeg, zoals ik uit bijna twintigjarige ervaring weet.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.