Groene Tong en Gnephoek

Wat hebben de Groene Tong en De Gnephoek met elkaar te maken? Die liggen toch allebei aan een heel andere kant van onze stad?

Het lijkt vreemd, maar ze hebben juist alles met elkaar te maken.

De polder Gnephoek, aan de overkant van de Heijmanswetering, is het enige stuk groen dat de stad Alphen aan den Rijn nog scheidt van het dorp Koudekerk. Die polder móet en zál aan woningbouw worden opgeofferd, want tenslotte gunt onze plaatselijke VVD “iedereen de ruimte”. Hoewel ons college, onder leiding van die zelfde VVD Alphen vrijwel heeft volgebouwd, worden onze liberalen opeens helemaal groen. Zelfs de ‘groene tong’ in Kerk en Zanen mag blijven, en zo werden onze zo principiële oppositiefracties opeens weer vriendjes met VVD raadslid Harmsma, die dat voorstelde. Wat gras en bomen als zoenoffer voor hun uitsluiting bij de collegeonderhandelingen, zo lijkt het!

Lijkt, want de waarheid is natuurlijk anders. Immers, elke woning die nu NIET meer in Alphen wordt gebouwd, moet wel buiten Alphen gebouwd worden, nietwaar? En de enige plek die daarvoor al vele jaren in aanmerking komt, is de Gnephoek. Elk bouwplan dat binnen de huidige stadsgrenzen sneuvelt, komt zo automatisch in die polder terecht. Waarom nog risicovol en duur bouwen rond de Rijnhaven, als het sneller en goedkoper kan in De Gnephoek. Waarom politieke problemen opzoeken in de binnenstad als zelfs de oppositie verlekkerd staart naar de groene weiden in de Gnephoek. Nee, er mochten absoluut geen kassen komen in het groene polderland, vonden vele raadsleden, maar woningen is geen punt, blijkbaar.

De vele tegenstanders van de ‘Kleine Bypass’ lijken te vergeten dat deze er wel móet komen als de Gnephoek wordt bebouwd. Natuurlijk beginnen de bouwlustige politici bescheiden met duizend woningen, maar dat is salamitactiek. Als daar één keer huizen staan, moet er ook een infrastructuur komen. Een buurtwinkelcentrum, scholen, een kinderdagverblijf, een buurtcentrum, een gezondheidscentrum, een kerk en misschien wel een moskee. En dát kan natuurlijk niet, voor slechts 1000 gezinnen, zodat die eerste duizend woningen automatisch leiden tot de bouw van minstens 10.000 huizen, midden in een laatste stukje ‘Groene Hart’. Gewoon planologie, zoals men dat op het stadhuis natuurlijk ook allang weet. Die 10.000 gezinnen kunnen vervolgens niet zonder verbinding met de rest van Alphen Noord en daarmee is de ‘Kleine Bypass’ een feit geworden. Want het ligt voor de hand dat als de Maximabrug er ooit ligt, en de bewoners van De Gnephoek ‘hun’ brug over de Heijmanswetering hebben, niet alleen die 30.000 nieuwe Alphenaren de Bruins Slotsingel gaan gebruiken.

Maar er is niet alleen een planologische reden waarom bebouwing van De Gnephoek wel tot een complete nieuwe woonwijk moet leiden. Want nog vóór de Maximabrug is gerealiseerd, weet de VVD al zeker dat de Grote Bypass nodig is om de Kleine Bypass te voorkomen. Allemaal onzin, natuurlijk, want noch de kleine, noch de grote bypass is nodig als we die Gnephoek gewoon weiland laten blijven. Integendeel, ‘iedereen’ weet dat de verkoop van bouwgrond in De Gnephoek noodzakelijk is om ooit de peperdure ‘Grote Bypass’ te betalen. Of die er ooit komt, is maar de vraag, maar dan wonen al die nieuwe Alphenaren er al, en pompt die hele club mensen, vermeerderd met het verkeer dat uit Koudekerk of via de Maximabrug komt, zich dagelijks door de ‘Kleine Bypass’. En dan worden de woningen aan het nu “rustige” deel van de Bruins Slotsingel plotseling een stuk minder waard, en zullen ook de woningen, die op het terrein van het te slopen Ashram College gebouwd worden, moeilijk verkoopbaar blijken.

Zo leiden de voorzichtige bouwplannen voor De Gnephoekpolder tot een situatie die eigenlijk maar weinig Alphenaren willen. Helaas wil veruit het grootste deel van de gemeenteraad, nog maar net door diezelfde Alphenaren gekozen, dat wel. Zo komt die politiek dichter naar de kiezer, dat begrijpt U natuurlijk wel.

Geef een reactie


Toekomstige evenementen
  1. Pasar Malam

    oktober 11 - oktober 14
  2. Inloopavond St. Nieuwe Alphenaren

    oktober 19 @ 19:30 - 22:00