Raadsvergadering 22.04.2010 over het nieuwe collegeprogramma

Naast het eerder berichtte afscheid van Blom en Van Wersch stond er meer op de agenda van de raad, namelijk het vaststellen van het collegeprogramma voor de periode 2010-2014.

Tijdens de vergadering hebben eerst de fractievoorzitters van de collegepartijen elk een deel van het programma gepresenteerd. De bedoeling was dat de andere partijen hier dan op zouden reageren. Als eerste nam Alphen Eén het woord, waarna De Groot-Slagter namens de partijen Alphen Eén, Beter Alphen, D66, Nieuw Elan SP, en TON aangaf dat zij niet inhoudelijk zouden reageren op het collegeprogramma.

Volgens deze 6 oppositiepartijen was het niet nodig om een collegeprogramma door de raad vast te stellen, zeker niet in een duaal stelsel, en bovendien voelden de partijen er weinig voor om een programma te onderschrijven dat buiten hun om is samengesteld. Daarom kozen deze 6 partijen er voor om het programma ter kennisgeving aan te nemen. Mocht het tot stemming over dit programma komen zullen de partijen dan om formele redenen tegenstemmen.

Gevolg daarvan was dat na de korte presentaties van de fractievoorzitters van de collegepartijen over het gevormde programma alleen GroenLinks hierop reageerde. GroenLinks had eerder ook al in een persverklaring het een en ander gezegd over het collegeprogramma (zie hier).

Volgens Gebel (VVD) doen de partijen zich hiermee tekort, en ontnemen ze zich de mogelijkheid om door middel van moties of amendementen het programma bij te sturen.

Verschuur verscheurt collegeprogramma

Op die manier kabbelde de vergadering een beetje door. Op een gegeven moment vroeg Verschuur (Beter Alphen het woord). Hierbij sprak zij haar afkeur uit over het collegeprogramma en noemde dit broddelwerk. Zij verscheurde het programma en gooide dit op de grond.

Zowel Gebel als De Gelder reageerden hier zeer fel op. Hierop volgde een schorsing van ruim een half uur. Na de schorsing kondigde De Gelder aan met Verschuur gesproken te hebben en vertelde dat hij haar verzocht had om haar excuses aan te bieden omdat dit het beeld van de raad geen goed doet en beledigend is voor de gemeente Alphen.

Hierop reageerde Wil Verschuur door aan te geven dat haar reactie uit de grond van haar hart kwam. Dit omdat zij en andere collegepartijen zich buitengesloten voelen, wat tot deze spontane reactie leidde. Gebel (VVD) zag hier geen excuses in, en dit was voor hem en de andere collegepartijen reden om een motie van afkeuring in te dienen, waarin het gedrag van Verschuur wordt afgekeurd en zij wordt opgeroepen om haar excuses aan te bieden. Hierop is de vergadering opnieuw geschorst, ditmaal op verzoek van de SP.

Update 22:53

Na wat heen en weer gepraat over de motie en een aantal schorsingen is besloten om de motie van afkeuring aan te houden, en de 11 fractievoorzitters gaan met elkaar in gesprek over de gang van zaken, waarna de motie eventueel in een later stadium alsnog ingebracht wordt.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen