Persbericht SGP

Na enkele jaren weinig actief te zijn geweest, stelt de SGP zich in Alphen aan den Rijn opnieuw in de schijnwerpers.

Op donderdag 15 april jl. heeft zij aan de leden haar toekomstplannen 2010-2014 gepresenteerd en toegelicht.

Zij ziet als opdracht het:
laten horen van een helder christelijk geluid in de samenleving, verbonden aan praktische deelname aan het maatschappelijk debat en gebaseerd op de Bijbel.
bevorderen van betrokkenheid van de achterban bij het politiek en maatschappelijk debat

Zij wil dit concreet gaan invullen door het:
informeren via een eigen website en nieuwsbrief
meedoen aan het plaatselijk debat; meedenken over plaatselijke ontwikkelingen
organiseren van debat- en bezinningsavonden over een (actueel) politiek en/of een maatschappelijk onderwerp

De leden hebben unaniem ingestemd met dit nieuwe initiatief tot actieve voortzetting van de kiesvereniging en de daarbij geformuleerde doelstellingen.

“Het christelijk geloof is hierbij van wezenlijke betekenis; het is broodnodig in onze samenleving”, stelde mr. D.J.H. van Dijk. Hij sprak over het thema: “Geloof in de politiek! Onmogelijk, achterhaald of broodnodig?”. “Neutraliteit ontaardt in politiek naar de waan van de dag en maakt beginselloosheid zichtbaar, zodat ongewenste invloeden niet uitgebannen worden”.

Hij riep op om in woord en daad te staan voor een helder getuigenis. Na de lezing werden nog enkele vragen over verschillende onderwerpen behandeld en beantwoord.

De verwachting is dat de toekomstplannen van het enthousiaste bestuur de komende tijd concreet worden ingevuld, met als doel deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014!

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen