Micro Stores

Als we nieuwe kansen voor ondernemers willen scheppen, moeten we niet in weemoed achterom kijken. De “goede oude tijd” komt echt niet terug en tenslotte is het maar de vraag of die “oude tijd” wel zo goed was. Maar kansen schep je door vooruit te gaan. Daarom moet je als ondernemer niet te lang stilstaan bij wat je wilt, maar wat niet kan, maar kijken naar wat wél kan, en dan maar zorgen dat je dat wilt. Zoals wij Friezen zeggen: “As’t net kin sa’t moat, dan moat it mar sa’t kin!”

Dat betekent dat we niet allerlei rare fratsen uithalen als gemeentelijke subsidies, maar mogelijkheden zoeken binnen de situatie zoals die er ligt. De huurprijzen in het centrum liggen nu eenmaal hoog, en die gaan echt niet snel dalen. Ook de financiering is moeilijk, en ook dat gaat voorlopig niet veranderen. Klanten stellen steeds hogere eisen, zelfs aan discounters. Je kunt dus het wel vergeten een winkel voor een appel en een ei in te richten, of slecht opgeleid verkooppersoneel in dienst te nemen om de kosten laag te houden. Om als jong ondernemer een klassieke winkel in het stadshart te openen, is slechts voor weinigen weggelegd.

Alleen, waar liggen dan die kansen wél?

En hoe kun je ze omzetten in een winstgevend bedrijf?

De vorige week regende het artikelen over het verdwijnen van de ‘kleine winkelier’ uit de binnenstad en ik heb U geschetst waarom zelfs grote zelfstandige winkeliers het stadshart verlaten. Als gevolg daarvan wordt ons stadshart gedomineerd door landelijke en regionale ketens. Nou is dát op zichzelf niet zo’n probleem, maar omdat die ketens elkaars sterke punten overnemen met als gevolg dat al die verschillende winkelformules vreselijk op elkaar gaan lijken. Kortom, ons stadshart wordt voorspelbaar en saai, en door het ontbreken van een duidelijk evenementenplan ziet de Alphenaar steeds minder reden dat stadshart te bezoeken. Dát wijzen de jaarlijkse metingen dan ook uit. Op zichzelf gaat de hele Lage Zijde operatie daarin ook geen verbetering brengen, dat deed de bouw van het Rijnplein immers ook niet!

We moeten dus gewoon zorgen voor meer variatie in winkelbeeld, meer verrassing in het stadscentrum, en dat hoeven we allemaal niet vanuit de winkelketens te verwachten. Alphen heeft jonge, zelfstandige en eigenwijze ondernemers nodig om dat stadshart weer te laten swingen. Helaas, zult U zeggen, dan zitten we in een vicieuze cirkel, want die jonge zelfstandige kan helemaal geen winkel beginnen in dat stadshart. Daarmee is de ellende immers begonnen.

Wel, dat kan wel, maar niet op de manier die we als ‘gewoon’ zijn gaan beschouwen.

Ketenwinkel worden steeds groter, richten zich op een steeds breder publiek en onderscheiden zich nauwelijks van hun concurrenten. De kansen liggen klaar voor ondernemers die het aandurven de zaak op een heel andere manier aan te pakken. Dat kan door je te richten op winkels die zo klein zijn dat ze zelfs niet eens op winkels hoeven te lijken, de Micro-Stores!

Micro Stores richten zich op een heel smal, gespecialiseerd, aanbod, nemen, afhankelijk van de vorm, maar heel weinig van die dure vierkante meters in beslag, betalen dus weinig huur, maar ook de energiekosten zijn minimaal.

Juist omdat ze zo klein zijn, kunnen ze met een minimale bezetting worden geëxploiteerd. Micro Stores zullen het, door hun superspecialisatie (alleen handschoenen, bijvoorbeeld, of alleen paraplu’s), moeten hebben van grote aantallen langslopende consumenten, en die vind je nu eenmaal in het Stadshart. Natuurlijk krijgen ook deze micro-stores te maken met onrendabele tijden, maar dat deert ze niet omdat ze, uiteraard, hybride zijn opgezet. Dus als winkel én webshop tegelijkertijd. De noodzaak om zowel een smal, als een diep assortiment te hebben (dus alleen handschoenen, maar dan veel meer soorten en prijsklassen dan andere winkels) betekent dat de inkoop wordt overgelaten aan groothandels en importeurs, zodat de ondernemer zich optimaal op de klant kan richten.

Hoe je een dergelijke winkel vorm gaat geven, en welke veranderingen de plaatselijke politiek moet realiseren, daarover gaat mijn volgende column.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.