Collegepartijen hebben wethouders bepaald

De collegevormende partijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie hebben eind deze week de portefeuilleverdeling en de namen van de verschillende wethouders bekend gemaakt. Er zijn enkele veranderingen. Allereerst is het aantal wethouders teruggebracht van 6 naar 5. De VVD krijgt nu 2 (fulltime) wethouders, de andere partijen allen één.

De namen van de wethouders zijn niet heel verrassend – omdat Van Wersch vertrok bleef Schings over als PvdA wethouder. Voor CU en CDA blijven Du Chatinier en Groen in ‘t Wout actief. Bij de VVD blijft Lyczak. Robert Blom vertrekt, en Tseard Hoekstra is nieuw als wethouder.  Aan het eind van dit bericht de portefeuilleverdeling per wethouder.

De namen zijn benoemd, het collegeprogramma wordt 16 april gepresenteerd. De formerende partijen hebben al wel een aantal punte aangestipt:

  1. Er komt een (gedeeltelijk nieuwe) portefeuille Participatie en communicatie. Deze is in het leven geroepen omdat het college in de komende vier jaar de burger meer wil betrekken bij het gemeentebestuur. 
  2. Er komt een integraal programma Werk. Werkgelegenheid krijgt de komende jaren veel aandacht. De werkloosheid loopt langzaam op, teveel jongeren verlaten school zonder ruitzicht op een baan. School en werk moeten beter op elkaar aansluiten en daarom zijn deze portefeuilles samengevoegd.
  3. Het beleid rond de welzijnsaccommodaties is ondergebracht bij de portefeuillehouder Sport en onderwijs. Op deze manier hopen de partijen meer synergie te kunnen realiseren bij de verschillende accommodaties van onderwijs, sport en welzijn
  4. Het wijkgericht werken wordt verder geïntegreerd met het beheer van het openbaar gebied en de ISV aanpak.
  5. Er komt een aparte portefeuille Stadspromotie, met als project het evenementenbeleid.

Portefeuilleverdeling college 2010-2014

Naam Portefeuille Project
Lyczak (VVD)
4e Loco
Milieu
Zorg en welzijn
WMO
Inkoop en aanbesteding
Monumentenzorg
Rijnhaven
Hoekstra (VVD)
5e Loco
Ruimtelijke ordening
Economische zaken
Participatie en communicatie
ICT en dienstverlening
Toerisme en recreatie
Oude Rijn Zone
Winkels Lage Zijde
Service Center Alphen
Groen in ‘t Wout (CDA)
1e Loco
Verkeer, vervoer en waterstaat
Stadsbeheer, wijkgericht werken en ISV
Integrale veiligheid
Handhaving
Coördinatie stadshart
Kleine kernen
Plattelandsbeleid
Stationsomgeving
Schings (PvdA)
3e Loco
Werk en bijstand
Volkshuisvesting
Financiën
Cultuur
Vastgoed
Coördinatie werk
Cultuurhuis
Du Chatinier (CU)
2e Loco
Sport
Onderwijs
Jeugd
Volksgezondheid
Dierenwelzijn
Welzijnsaccomodaties
De Gelder (GL)
Burgemeester
P&O
Inburgering
Openbare orde en veiligheid
Anti-discriminatie
Bestuurlijke vernieuwing
Internationale samenwerking
Regionale samenwerking
Burgerzaken
Algemeen bestuur
Stadspromotie
Alphen 2018
Evenementenbeleid

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen