Reinders Alphen

Alphenaren,
In ieders leven zijn nu eenmaal omslagpunten. Sommige kies je zelf, andere overkomen je. Nu ik veel minder tijd aan “de politiek” kan besteden, wil ik U graag elke week eens meenemen in de wondere wereld van de planologie. Wat zou nu van Alphen aan den Rijn een ‘ideale stad’ maken, te midden van alle andere steden, dorpen en dorpjes in ons Groene Hart. Een stad met een centrum, met wijken en buurten die ook weer allemaal met elkaar zijn verbonden. Hoewel velen anders denken, gaat planologie veel verder dan de invulling van winkelgebieden of het plannen van woongebieden. Het heeft te maken met de manier waarop mensen dingen rond zichzelf georganiseerd willen hebben. Ongeacht of het nu werk, winkels, gezondheidszorg, welzijn, religie, cultuur of onderwijs is. Helaas is planologie in de praktijk meer een kwestie van dingen goed regelen, dan van de goede dingen regelen. Daardoor wordt de ontwikkeling van onze stad vooral een kwestie van ‘beetje bij beetje’. Er worden zoveel compromissen gesloten dat een duidelijke lijn, gebaseerd op een permanent bijgestelde visie, verdwijnt. En dan zitten we ook nog met trends als “Veroudering”, “Ontgroening”,”Individualisme” en “Nieuwe Media”. De ‘multiculturele samenleving’ kan grotendeels op de schroothoop en Wilders zorgt voor een herdefinitie van het woord ‘integratie’. Intussen praten we over een ‘stadhart’, terwijl het qua functie en uitstraling nog vooral de dorpskern is gebleven die het altijd is geweest. Onze nieuwe wijk Kerk en Zanen is,gezien de lange files bij de spoorovergang, praktisch van de rest van de stad geïsoleerd en beschikt als grote stadswijk over niet meer dan een simpel buurtcentrum. Intussen plannen we een verkeersstructuur die ons vernieuwde  stadshart praktisch onbereikbaar gaat maken en wordt het groeiende tekort aan parkeerplaatsen weggewuifd door te wijzen op fietsenstallingen. Hele delen van onze stad hebben nauwelijks adequaat openbaar vervoer, maar we willen wel dat onze verouderende bevolking zo lang mogelijk thuis blijft wonen. En waar we woon-zorg zones realiseren, ontbreken ook andere voor ouderen noodzakelijke voorzieningen. We plannen een “cultuurhuis’ als was Alphen een dorp, maar willen het gebruiken om de functie van ons stadshart te ondersteunen.Kortom, het wordt tijd U eens te schetsen hoe Alphen er volgens mij over twintig jaar uit zou moeten en kunnen zien, zodat U kunt bepalen of U zich daarin kunt vinden of niet. Ik hoop op veel reacties, want we spreken natuurlijk wel over uw stad. En ook ik zal vast wel het nodige over het hoofd zien. Ik schets U een visie die is gebaseerd op wat de bevolking over twintig jaar nodig heeft, niet op vroegere plannen en al helemaal niet op wensen van ondernemers en projectontwikkelaars.Uiteraard zal ik graag ingaan op hoe de huidige situatie, en veel van de huidige plannen, voor die ontwikkeling een hulp of een belemmering zullen vormen. Tenslotte, bij planologie hangt alles aan elkaar, en als we wat bedenken voor Alphen aan den Rijn, moet dat ook gebeuren voor onze huidige dorpen Aarlanderveen en Zwammerdam, en alle dorpen die in de toekomst tot onze gemeente zouden gaan behoren.
De plaatselijke politiek ligt even in duigen. Veel partijen hebben hun kiezers uitdrukkelijk beloofd alles te gaan veranderen, zo gauw ze aan de macht zouden zijn. Door die beloften hebben ze zetels gewonnen, maar niet genoeg. De al acht jaar aan de macht zijnde coalitie blijft gewoon doorbesturen, en dat kunnen de in de oppositie gedrongen ´winnaars´ maar moeilijk accepteren. Nog maar een paar maanden, en dan zullen de nationale verkiezingen voor de tweede kamer deze plaatselijke onenigheden ver naar de achtergrond dringen. Als gevolg zal iedereen zich wel weer voor vier jaar in het onvermijdelijke schikken. Duidelijk is dat de gemeenteraadsverkiezingen niet tot beleidsverandering zullen leiden. Maar dat betekent allerminst dat er niets gaat veranderen.Veranderingen vinden ook plaats ondanks politiek, bedrijfsleven en bestuur.  Ook bij planologie is veel te lang uitgegaan van de ‘maakbare samenleving’ en het wordt tijd de zaken die nu eenmaal lopen zoals ze lopen logisch te verbinden met hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Geen ’99 Luftballons’, maar visie gekoppeld aan realisme.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen