GroenLinks: Neemt College van B&W asbest wel serieus?

GroenLinks heeft mondelinge vragen over asbestproblemen op de laatste gemeenteraadsvergadering van 11 februari aangehouden. Reden om de vragen niet te stellen was de mededeling dat de antwoorden op de eerder schriftelijk gestelde raadsvragen uiterlijk 22 februari 2010 binnen zouden zijn. Op 11 februari lag het ontwerp-antwoord al ter ondertekening klaar op het stadhuis.

De vragen die GroenLinks heeft gesteld gaan over de vraag in hoeverre de gemeente zicht heeft op een verantwoorde verwijdering van asbest en hoe hierop wordt gecontroleerd. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van verontrustende berichten in de pers over onverantwoord verwijderen van asbest en nalatige, niet of slecht controlerende gemeenten. Zoals bekend kan asbest een ernstig gevaar vormen voor de volksgezondheid.

In de Stromenwijk hebben vaak kleine aannemers asbest verwijderd voor het uitbouwen van woningen. Of de verwijdering op een juiste wijze is gebeurd blijft onduidelijk.

Voor andere particuliere ver- of aanbouw van woningen is hetzelfde van toepassing. GroenLinks vraagt zich af, nu de antwoorden op haar vragen op zich laten wachten, of het College van B&W liever niet ziet dat de antwoorden vóór de verkiezingen bekend worden. Vandaag doet de GroenLinks fractie navraag bij B&W waarom de antwoorden op vragen over een dergelijk gevoelig onderwerp zo lang uitblijven.

GroenLinks vindt het onverantwoord om de bevolking in het ongewisse te laten over eventuele nalatige frauduleuze handelingen en slechte of matige contrôle op de asbestverwijdering. Verder was de fractie van mening dat de urgentie en de actualiteit (beiden voorwaarden om mondelinge vragen aan B&W te kunnen stellen in de Raadsvergadering) van toepassing waren op 11 februari. Bij de komende herziening van het Raadsreglement zal het artikel over mondelinge vragen onder de loupe worden genomen. Volgens de GroenLinks fractie heeft de bevolking hier momenteel niets aan.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen