Eerste politieke café

Vanavond vond het eerste politieke café plaats, in het Oude Rechthuis in Aarlanderveen. In totaal waren er zo’n 50 tot 60 aanwezigen, waarvan een groot deel leden van de politieke partijen, gemeenteraadsleden en commissieleden. Het aantal burgers was op de vingers van één hand te tellen. Volgens mij heb ik bijvoorbeeld de burgemeester ook niet gezien. Ik weet nog niet of ik dat goed of juist slecht vind.

In elk geval, tijdens de avond zijn onder leiding van een debatleider een aantal stellingen besproken.

Het Cultuurhuis

De eerste discussie ging over het cultuurhuis. Dit project maakt onderdeel uit van de plannen rond de Lage Zijde. Het idee is om diverse culturele instellingen (bibliotheek, streekarchief, muziekschool) in een nieuw te bouwen pand aan het Thorbeckeplein onder te brengen. De verwachting is dat dit pand zo’n 25,5 miljoen euro gaat kosten. Dit wordt gefinancierd met de verkoop van de NUON aandelen.

De PvdA opende het debat door te stellen dat het cultuurhuis een belangrijke stimulans is om bezoekers naar de Lage Zijde te trekken. Alphen Eén gelooft daar niks van, is tegen het cultuurhuis in de voorgestelde vorm, en stelt dat het beter is om deze op een goedkopere locatie buiten het centrum (bijvoorbeeld bij De Baronie) te vestigen. Daar is het parkeren ook beduidend goedkoper (als in gratis) voor bezoekers.

Diverse partijen sloten zich daarbij aan. Nieuw Elan is tegen het plan, ook omdat de grond aan het Thorbeckeplein te duur is, en ook zij geloven niet dat een publiekstrekker gaat worden. Trots op Nederland was waarschijnlijk tegen, maar wil dat van een enqûete onder haar kiezers af laten hangen voordat er een standpunt wordt bepaald.

De SP vond het hele idee van een cultuurhuis vooral geldverspilling. Er zijn zat mooie locaties die in Alphen gebruikt kunnen worden voor cultuur, zoals de Bonficius school en het Oude Raadhuis. De 25,5 miljoen euro voor een dergelijk pand kan je beter ergens anders in investeren, en het jaarlijkse rendement daarop gebruiken om culturele activiteiten te subsidiëren. Schriek meldde daarbij ook dat de gemeente beter geen project van zo’n groot bedrag op kan pakken, omdat de kosten dan toch uit de hand gaan lopen.

Verschuur van Beter Alphen is tegen het cultuurhuis, en vind dat er beter een groot warenhuis gebouwd kan worden op het Thorbeckeplein. Dat levert ten minste wel bezoekers op.

De voorstanders. PvdA, CDA en D’66 spraken zich uit voor het cultuurhuis. Het standpunt van de CU is bij mij niet blijven hangen, maar volgens mij zijn zij, als collegepartijen, ook voor het plan in de huidige vorm.

Leefbaar Alphen is op zich voor het cultuurhuis op de huidige locatie, maar vind het een oud idee. Lijsttrekker Koornstra heeft daarover ook al het één en ander op zijn weblog geschreven, onder andere doordat het idee van een bibliotheek met papieren boeken zijn langste tijd heeft gehad.

Het goede nieuwe voor de komende raadsperiode is in elk geval dat alle partijen wel voor het investeren in cultuur zijn. Dat belooft nog wat.

Bouwen in de Gnephoek

Een tweede debat ging over de vraag of De Gnephoek volgebouwd moest of mocht worden. Dit hangt samen met de vraag of er een ringweg (bypass) om Alphen heen gelegd moet worden, in combinatie met de Maxima Brug over de Oude Rijn bij Koudekerk.

VVD, PvdA, Alphen Eén en Nieuw Elan waren vóór het bouwen in de Gnephoek. De VVD is voor, mits het nodig is, maar rekende ook voor dat het nodig is. Het aantal bewoners in Alphen blijft vrij constant, maar de trend is dat huishoudens steeds kleiner worden, waardoor voor hetzelfde aantal bewoners meer huizen nodig zijn. Het alternatief is dan het verdichten van de huidige woningbouw binnen Alphen, maar dat gaat ten koste van het groen, en leiddt tot hoogbouwwoningen. Ook de PvdA vindt het belangrijk om in de Gnephoek te bouwen, omdat daardoor nog woningen met tuin kunnen worden gebouwd, en niet alleen maar appartementencomplexen. Alphen Eén wil ook een Manhattan aan den Rijn voorkomen en daarom in de Gnephoek bouwen. D’66 wil alleen in de Gnephoek bouwen als dat nodig is. Zij zijn daar nu nog niet van overtuigd, en willen eerst binnen Alphen zelf bijbouwen.

Het CDA is tegen, omdat dit ten koste gaat van landbouwgrond. GroenLinks is tegen het bouwen in het Groene Hart buiten de huidige stadsgrenzen, en vind dat er eerst maar eens een aantal leegstaand kantoren in Alphen zelf verbouwd moeten worden naar huizen. Leefbaar Alphen vind de discussie over de Gnephoek niet erg relevant, omdat de groei van Alphen stagneert, waardoor dat beetje extra woningen wat nodig is. De ChristenUnie volgt eenzelfde gedachtenlijn.

De SP vond het hele onderwerp een non-discussie, want zowel Rijnwoude als de provincie willen geen bypass en geen Maximabrug, en wil net als GroenLinks dat er wat wordt gedaan aan de leegstaande kantoorpanden.

Wat mij opviel bij de discussie was dat een aantal voorstanders, met name VVD en Nieuw Elan, bouwen in de Gnephoek zien als middel om de bypass en de Maximabrug te financieren. Terwijl deze extra hard nodig zijn als de Gnephoek volgebouwd wordt. Dat klonk mij een klein beetje als een cirkelredenatie.

Openbaar Vervoer

De derde vraag was of het Openbaar Vervoer gratis moest worden. In eerste instantie tussen de kernen Aarlanderveen en Zwammerdam en centrum en station in Alphen, maar de meeste partijen trokken de discussie breder.

De meeste partijen waren van mening dat gratis niet bestaat, want iemand zal toch de rekening moeten betalen.

De SP en GroenLinks zijn voor verbetering van het OV. Het netwerk moet fijnmaziger worden, en de kwaliteit moet omhoog. Daarnaast moet het OV ook gratis worden. Dit moet betaald worden door het verhogen van de parkeertarieven. Op dit moment subsidieert de gemeente het parkeren in garages volgens beide partijen.

D’66 wil geen gratis OV, maar wel een fijnmaziger openbaar vervoer dan nu het geval is.

Nieuw Elan benadrukte dat er op dit moment geen eens echt openbaar vervoer is tussen de kernen en Alphen zelf, en dat er eerst maar eens nagedacht moest worden over kleinschalig OV tussen de dorpen en het centrum van Alphen. Ook Trots op Nederland wil geen gratis OV, maar wel het pendelvervoer tussen de kernen en Alphen subsidiëren.

Leefbaar Alphen meldde dat het busvervoer in Alphen maar een druppel op een gloeiende plaat is. 1% van het vervoer in Alphen gebeurt per bus, laat dat 2% worden,  dat zet geen zoden aan de dijk. De PvdA meldde dat OV geen kerntaak is van de overheid, dus dat er helemaal geen discussie over gevoerd hoeft te worden, en zeker niet over het gratis maken van het OV.

De NUON gelden

De gemeente heeft de aandelen NUON verkocht. Dat gaat om een beste smak geld (zo’n 130 miljoen meen ik). De vraag is wat daarmee moet gebeuren. De collegepartijen (VVD, PvdA, CDA, CU) hebben een deel daarvan al gebruikt voor het voorgestelde cultuurhuis.

De meeste partijen willen voorzichtig met het geld omgaan. Nieuw Elan gaf aan dat we geen sigaren uit eigen doos uit moeten delen door miljoenen te pompen in zaken als het Waterfront en het Cultuurhuis. De nummer 2 van Nieuw Elan, De Jeu, vind dat we het geld beter vast kunnen houden omdat we nog pittige tijden tegemoet gaan. Wel kunnen we eventueel de opbrengsten gebruiken om schulden af te lossen, om op die manier de kapitaallasten van de gemeente te verlagen. Daardoor blijft er meer geld over voor andere zaken.

Ook het CDA wil het geld achter de hand houden voor moeilijke tijden, en daarnaast een deel investeren in de Lage Zijde. De PvdA denkt er eigenlijk net zo over.

De ChristenUnie rekende voor dat we, met alle plannen bedacht zijn voor de NUON gelden, al weer 300 miljoen in het rood duiken, en wil het geld dus ook niet uitgeven op dit moment.

De VVD wil een deel van het geld gebruiken om te investeren in de duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen. De rest van het geld moet nu apart worden gezet, en kan eventueel deels gebruikt worden om de effecten van de crises te dempen. Volgens mij gaf de VVD-spreker zelfs aan een deel van het geld eventueel te willen gebruiken om gaten in de begroting op te lossen.

Alphen Eén vind ook dat we voorzichtig met het geld om moeten gaan, ook omdat we geen inkomsten meer zullen hebben uit het jaarlijkse dividend op de NUON aandelen. We moeten wel iets met het geld doen, maar geen rare investeringen. Het geld kan bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor het isoleren van woningen en andere gebouwen, en energiebesparing. Maar hier moet geen groot bedrag aan worden uitgegeven.

Ook GroenLinks wil het geld gebruiken voor duurzame en groene initiatieven. De Roo noemde daarbij onder andere het oprichten van een (regionaal) groen energiebedrijf en het verdiepen van de Bernhardlaan.

De SP stelde dat een kwart van het geld al uitgegeven was door het college en benadrukt dat het geld is van de mensen, dus dat er ook iets mee moet gebeuren waar de mensen iets aan hebben. De SP wil het geld onder andere gebruiken als garantiestelling om het huidige Rijnland ziekenhuis te kunnen upgraden naar een basisziekenhuis. Ook de SP wil energiezuinige maatregelen stimuleren.

Nieuw Elan reageerde hier ten slotte nog op door te zeggen dat diverse partijen aangeven in duurzaamheid te willen investeren, en dat je daar niet tegen kan zijn. Echter, zo zei hij, als duurzaamheid iets oplevert, wat de meeste partijen toch aannemen, dan hoef je daar volgens hem daar geen NUON gelden in te stoppen, dan verdient een investering zich zelf wel terug en hoeft de overheid daar geen geld in te stoppen.

Volgende politieke café’s

De organisatie van de avond was in orde. Wel had de discussie een hoog insidergehalte. Ik denk dat het goed is dat bij een volgend politiek café de diverse stellingen eerst door een onafhankelijk persoon kort en zakelijk worden toegelicht, zodat de context van de stelling voor de niet ingewijden beter te volgen is.

Er wordt nog twee maal een politiek café georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit op 8 februari in de Bron, thema diversiteit, en op 15 februari in het Kasteel, met als thema “Jongeren”. Ten slotte zal er op 1 maart een lijsttrekkersdebat plaatsvinden, en ik heb nu nog steeds niet door waar dat zal plaatsvinden.

Ik hoop wel dat de opkomst bij de komende activiteiten hoger ligt dan nu. Nu was het vooral een feestje voor de insiders. Ik denk dat de activiteit zoals die nu is met de huidige “belangstelling” 0,01% impact zal hebben op de uitslag van de raadsverkiezingen.

Update 4 februari 2010

Een kleine correctie gemaakt, want GroenLinks is tegen het cultuurhuis, niet voor, zoals ik eerder had geschreven. Ik had wat zitten krassen in mijn aantekeningen en toen werden sommige standpunten vloeibaar. grin

Geef een reactie

Recent nieuws

Gymvereniging Hou Vast stopt er mee 01.07.2019 16:39

SP: MAX mag blijven: actievoeren werkt! 08.06.2019 09:28

Kaartverkoop Parkvilla Theaterseizoen 2019-2020 gestart! 31.05.2019 17:03

Hulpverleners druk met loslopende dieren 31.05.2019 13:52

Eerste NOM-woningen in Alphen aan den Rijn verhuurd 04.03.2019 20:34

Nieuwe Prinsen en Pages voor de Cascarvieten 03.03.2019 18:37

Zilveren Tomaat voor SP veteraan Gerard Harmes 17.01.2019 15:30 SP Alphen

Donderdag 17 januari 2019 is het weer zover 17.01.2019 15:06 Politie Alphen aan den Rijn

Zondag 20 januari: Maandelijkse bidstond 17.01.2019 15:06 Sionskerk Alphen

Alphen aan den Rijn – Drie verdachten berovingen met taser aangehouden 17.01.2019 14:56 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Actief voor de circulaire economie 17.01.2019 14:26 Gemeente Alphen

Start kaartverkoop unieke muziekavond met Massada in Adventskerk 15.01.2019 10:56 Adventskerk | Nieuws

Kerstpakkettenactie bedankt Alphenaren! 14.01.2019 11:56 Adventskerk | Nieuws

Maandag 21 januari 2019: Koffieochtend Sionskerk! 14.01.2019 11:41 Sionskerk Alphen

https://www 12.01.2019 22:41 Politie Alphen aan den Rijn

Wat ze ook verzinnen, laat niemand binnen 10.01.2019 11:26 Politie Alphen aan den Rijn

Getuigenoproep 10.01.2019 11:26 Politie Alphen aan den Rijn

Eigenaar fiets gezocht 06.01.2019 08:41 Politie Alphen aan den Rijn

Pastoraat ds. De Jonge 29.12.2018 22:56 Adventskerk | Nieuws

Nieuwe ambtsdragers 29.12.2018 22:26 Adventskerk | Nieuws