Verkiezingsprogramma en speerpunten D66 bekend

De leden van D66 hebben het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het programma dat is opgesteld is gericht op de toekomst, zonder ook de nodige moeilijke keuzes uit de weg te gaan. Eveneens heeft D66 de speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Ook de al eerdere naar buiten gebrachte speerpunten van onderwijs, duurzame energie en de communicatie tussen burger en overheid komen daar weer naar voren.

Eind december hebben de leden van D66 het verkiezingsprogramma vastgesteld. In het verkiezingsprogramma wordt de visie van D66 op de Alphen a/d Rijn en de kleine kernen gegeven. Het programma is gericht op de toekomst, maar zonder moeilijke keuzes uit de weg te gaan.

Behalve het programma heeft D66 ook de speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Drie van deze punten zijn in de afgelopen maanden al veelvuldig naar buiten toe gecommuniceerd. Dat betreft de speerpunten onderwijs, duurzame energie en de communicatie tussen burgers en gemeente.

Het totale lijstje speerpunten is opgesteld onder de toepasselijke titel “wat D66 wil” en bevat verder speerpunten over de bereikbaarheid van Alphen, meer geld voor de culturele instellingen Castellum en Parkexpressie, zuiniger omspringen met ruimte en groen binnen de stad en verkeersveiligheid rondom scholen.

Het totale lijstje ziet er als volgt uit:

Communicatie door en met de gemeente

Een gemeente die uw mening wil horen en u opzoekt wanneer er iets te vertellen valt.

Goed leren in een goede omgeving

Gebouwen voor zowel basis- als voortgezet onderwijs zijn schoon, heel en gezond.

Veilig van en naar school

De verkeerssituatie rond scholen is veilig voor zowel de ouders, de kinderen als de omwonenden.

Gebruik de kracht van wind, zon en warmte

Alphen wekt voor een belangrijk deel haar eigen energiebehoefte op en loopt voor met het inzetten van schone energiebronnen.

De gemeente is van en voor haar burgers

De gemeente heeft een positieve houding t.o.v. ideeën en verzoeken van haar burgers. Niet “nee, tenzij” maar “ja, mits”.

Cultuur is ons meer waard

Belangrijke culturele pijlers als Parkexpressie en Castellumtheater zijn door voldoende ondersteuning weer financieel gezond.

Bereikbaar Alphen

Verkeersknelpunten binnen en buiten de stad zijn opgelost. Er is een goede balans tussen gericht openbaar vervoer en mogelijkheden voor de auto. En ruim baan voor de fiets.

Slim en zuinig met ruimte en groen

Uitbreiden alleen als het echt niet anders kan. Inbreiden (=volbouwen) alleen wanneer de leefbaarheid niet wordt aangetast.

Het programma, de speerpunten en alle nieuwsberichten staan op de website: www.d66alphenadrijn.nl, deze wordt in de periode tot aan de verkiezingen meerdere malen per week bijgewerkt.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen